AFRIKA

 

Crna Afrika,
u po bijela dana,
zaustavljen,
crnom,
gumenom,
batinom,

Hrišćanska crkva u Africi mesto Dogon, Mali, Afrika

crnac,
pred
pragom
teškim lancima
okovani vrata,
od strane,
bijeloga policajca,
bijele uniforme,
bijele kao zidovi
crkve za bijelce.
– Došao sam,
pomesti crkvu.
Reče.
– Uđi pometaču crni.
Bijeli policajac,
prijeteći mu zbori:
– Meti koliko voliš,
al’ uhvatim li te samo,
da se unutra moliš.

 

Nikola Šimić Tonin