NARODNA SVETINJA FRANCUSKE

Kojim pismom je napisano francusko Jevanđelje na jeziku anđela – Jevanđelje Ane Jaroslavovne

Lepa priča, zaista!

Kada je 1717. godine ruski car Petar I putovao u Francusku, odlučio je da obiđe i stari grad Rems, tradicionalno mesto krunisanja francuskih monarha.

Kada je došao u katedralu u Remsu, kao znak naročitog poštovanja prema visokom gostu, katolički sveštenici su mu pokazali glavnu relikviju hrama, drevnu svetu knjigu ispisanu tajanstvenim, nepoznatim znakovima i pismom.

Jevanđelje na jeziku anđela - Jevanđelje Ane Jaroslavovne

Jevanđelje na jeziku anđela – Jevanđelje Ane Jaroslavovne

Uzevši u ruke staru knjigu Petar I je, na užas prisutnih sveštenika, počeo da ga čita slobodno i naglas.

Ispostavilo se da je ta knjiga Jevanđelje. Jedna njegova polovina, leva strana, bila je napisana crkveno – slovenskim jezikom na ćirilici, a druga glagoljicom.

Kako se kasnije pokazalo, ova relikvija je dospela u Francusku sredinom XI veka zajedno s Anom Jaroslavovnom, ćerkom kijevskog knjaza Jaroslava Mudrog. Ana je bila udata za francuskog kralja Henrija Prvog, ali je prilikom svog krunisanja nastojala na tome da zakletvu položi na Jevanđelju koje je donela iz Rusije.

Iako su tokom vekova posle toga praktično svi kraljevi Francuske zakletvu polagali na ruskom Jevanđelju, istorija o tome kako se Sveta knjiga pojavila u Francuskoj, bila je u vreme posete Petra I već sasvim zaboravljena. Niko više nije znao ni na kom je jeziku ta knjiga napisana.

Francuzi, koji su verovali da je tekst tog Jevanđelja tajanstven i da je bio napisan na „jeziku anđela“, bili su poraženi kad se pokazalo da gost, koji je došao iz, po njihovom mišljenju varvarske zemlje, potpuno razume taj „rajski jezik“.

Jevanđelje Ane Jaroslavovne – Jevanđelje na jeziku anđela, do danas se čuva u katedrali u Remsu i smatra se narodnom svetinjom Francuske.