SVETA PETKA

Pesma Svetoj Petki – Prepodobnoj Mati Paraskevi koju je ispevao Sveti vladika Nikolaj Velimirović u knjizi Duhovna lira

 

PREPODOBNA PETKA – PARASKEVA, SVETA PETKA

14/27. oktobar 

Ova slavna svetiteljka srpskog porekla rođena je u Epivatu, između Silinavrije i Carigrada. Roditelji Svete Petke, imućni i pobožni hrišćani, imali su jednog sina Jevtimija koji se, još za života roditelja zamonašio, a kasnije postao znameniti episkop maditski. Po smrti roditelja, devica Petka napustila je roditeljski dom i započela, Hrista radi, podvižnički život kakav je oduvek želela. Otišla je prvo u Carigrad, a potom, do svoje starosti, živela u Jordanskoj pustinji u postu i molitvi prošavši nebrojena iskušenja i patnje.

Prepodobna Mati Paraskeva ikona i Pesma Svetoj Petki

Sveta Petka – Prepodobna Mati Paraskeva

U starosti, glas sa neba pozvao je da se vrati u rodni kraj i ona je napustila omiljenu pustinju. Upokojila se u XI veku, dve godine po povratku u rodni Epivat. Njene čudotvorne mošti, tokom vremena prenošene su u: Carigrad, Trnovo, opet u Carigrad, a odatle u Beograd.

Sada počivaju u Rumuniji u gradu Jašu. U beogradskoj tvrđavi nalazi se crkva svete Petke gde postoji voda (agiazma) koja čudotvorno leči sve one koji je uzimaju sa verom u Boga i ljubavlju prema ovoj svetiteljki.

 

 

Sveta Petka

 

Čisto srce Gospod želi,
Jevanđelje tako veli.
Čista deva ti ostade,
Čisto srce Bogu dade,
O predivna svetiteljko,
Naš uzore, Sveta Petko!

Um prečisti Gospod traži,
Bez maštanja i bez laži,
Ti Mu dade um prečisti
K’o anđelski – takav isti,
O predivna svetiteljko,
Čuj nam molbe, sveta Petko!

Dušu čistu Gospod ište
K’o nebesno svetilište,
Takvu dušu ti odgaji
Što na nebu sad se sjaji,
O predivna svetiteljko,
Pomozi nam, sveta Petko!

Pomozi nam molitvama
U životnim nevoljama,
U oblačnoj zemnoj tuzi
Zasvetli nam, slično duzi,
O predivna čedna devo,
Sveta majko Paraskevo!