TIHO ŠUME BREZE

 

Noć zori ponudi mito

Sa mesecom da ostane sama

Jesam li te sinoć ljubio silovito?

Jesi li me ispijala usnama?

Šuma breza - Pesma Tiho šume breze

Uzdah već je jutro zanjih`o

Muk niz kičmu pletenicu veze

Mila moja, baš je tiho

…tiho šume breze

 

Ostalo je samo u čistom bolu

Možda poslednje plutanje

I ćutanje na stolu

…Na stolu Ćutanje

 

Stanimir Trifunović