TROŠKOVI MEDIJACIJE

Pojeftinjenje rešavanja sporova, a poskupljenje sudskih troškova?

 

Iako vam na prvi pogled naslov članka izgleda kontradiktoran, on je ipak veoma smislen. Naime, u toku je uspostavljanje sistema medijacije u Srbiji, kao alternativnog načina rešavanja sporova. Medijacija je oblik neformalnog postupka u kome stranke, zajednički dolaze do adekvatnog rešenja prihvatljivog za obe strane, putem pregovora i dogovora, uz pomoć treće, neutralne i nepristrasne strane – medijatora. U toku je uspostavljanja centralnog Registra posrednika u rešavanju sporova (medijatora) pri Ministarstvu pravde.

medijacija i Troškovi medijacije - Pojeftinjenje rešavanja sporova

Koliki su troškovi medijacije? Naime treba napomenuti da jedan od bitnijih prednosti medijacije su mali troškovi, i to što troškove stranke dele na jednake delove, a ne kao u sudskom postupku gde troškove plaća strana koja je izgubila u sporu. U tome se ogleda pojeftinjenje sporova.

Ministarstvo pravde je propisalo Pravilnik o Tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja, čime je okvirno utvrđen trošak nagrade za medijatora. Kažemo okvirno, jer se strane sa medijatorom mogu i drugačije dogovoriti oko nagrade za rad.

Tarifa je određena po vrednosti spora, tako da za vrednost spora od:

od 1 dinar do 100 000 dinara nagrada iznosi 7, 500 RSD.

od 100 001 dinar do 250 000 dinara nagrada iznosi 12 000 RSD.

od 250 001 dinar do 500 000 dinara nagrada iznosi 15 000 RSD.

od 500 001 dinar do 1 000 000 dinara nagrada iznosi 30 000 RSD.

Više o tarifi možete pročitati na sajtu Medijator

Primer: za vrednost spora od 1 do 100 000 dinara, trošak nagrade medijatora je 7,500 rsd, to znači da će trošak nagrade po stranci izaći samo 3,750 dinara!!!

Dobra strana propisivanja u Pravilniku da se strane mogu dogovoriti i drugačije jeste da će to još dodatno pojeftiniti medijaciju, jer se cena formira u tom slučaju tržišno, te u skladu sa zakonima konkurencije može se očekivati smanjenje cena.

U isto vreme, dolazi i do poskupljenja tarife advokata, i na taj način se sudski postupak poskupljuje. Ne treba kriviti državu zbog toga. To je u interesu građana. Na taj način država hoće da izmesti sve sporove koje mogu da se reše na ovaj način van suda, time rastereti sudstvo i smanji troškove građanima.

Uspešnost medijacije je ogromna, preko 80%! Mahom ljudi na našim prostorima misle da njihov spor ne može da se reši osim sudski, jer su sa suprotnom stranom „ na krv i nož“. Probajte, i uverite se da je i to moguće, ne košta ništa ili košta malo, a može vama i vašem „krvniku“ da uštedi vreme, novac i živce.

 

Dipl.prav. Gorazd Đurović

Licencirani posrednik u rešavanju sporova