Srećna slava!

ARANĐELOVDAN

Sveti Arhanđeo Mihailo

 

Aranđelovdan - ikona Sveti Arhanđeo Mihailo

Sveti Arhanđeo Mihailo

Aranđelovdan je hrišćanski praznik koji se proslavlja 21. novembra (8. novembra po starom kalendaru). Po broju ljudi koji je u srpskom narodu slavi kao svoju krsnu slavu, ona se nalazi na drugom mestu.

Poreklo praznika

Još od davnina, ljudi su praznovali anđele jer po Starom zavetu, kad su ljudi odstupili od Boga, počeli su se klanjati stvorenjima, Božjim, stvarajući od njih idole i prinoseći im žrtve.

Pagani su ih nazivali bogovima i stvoriteljima sveg vidljivog i nevidljivog. To je bilo veoma rasprostranjeno za vreme svetih apostola. Četiri do pet godina pre Prvog Vaseljenskog sabora na Laodikijskom pomesnom Saboru svetih otaca, prokleto je takvo poštovanje anđela i predato anatemi, te je po 35. Pravilu uvedeno kao blagočestivo i pravilno poštovanje i praznovanje svetih anđela kao služitelja Božjih i hranitelja roda ljudskog. Određeno je da to bude u novembru jer je novembar deveti mesec, posle marta, kad je stvoren svet, zbog devet anđelskih činova koji su najpre stvoreni.

Devet anđelskih činova, opisao je učenik Svetog apostola Pavla, Sveti Dionisije Aeropagit u svojoj knjizi „O nebeskoj jerarhiji“ i oni su sledeći: šestokrili serafimi, mnogoočiti heruvimi, bogonosni prestoli, gospodstva, sile, vlasti, načala, arhangeli i angeli.

Arhanđeo Mihailo

U toj strogoj anđelskoj hijerarhiji, gde vlada savršena jednodušnost u poslušnosti nižih činova višim, za vojvodu je izabran Arhanđeo Mihailo jer je svojim delovanjem spasao mnoge anđele otpale od Boga, koje je Lucifer povukao sa sobom u propast. Svaki narod ima svog anđela hranitelja, zapravo, svaki hrišćanin ima svog anđela hranitelja i čuvara, zato moramo imati na umu da, šta god činimo ili mislimo, javno ili tajno, to činimo u prisustvu svog anđela. A na Dan Strašnog suda, sabraće se ogromno mnoštvo anđela, nebesnih, oko prestola, Hristova i objaviće se dela, reči i misli svakog od nas, a tad nek nas Bog pomiluje i nek nas spase molitvama, Svojim, sveti Arhistratig Mihailo i bestelesne nebesne sile.

Arhanđeo Mihailo je predstavljen kako u desnoj ruci drži koplje kojim pobeđuje Lucifera, a u levoj palmovu grančicu. On se smatra čuvarem vere pravoslavne i borcem protiv jeresi. Postoji verovanje i običaj kod mnogih hrišćana koji slave svetog Mihaila, da, pošto ga smatraju živim svetiteljem, ne sprema se žito, što je neopravdano i netačno. Neophodno je pripremiti žito za slavu jer se žito priprema za duše predaka, a ne za dušu sveca koji je pred Bogom živ, sad i uvek.

Izvor: sr.wikipedia.org

Priredio: V. V. M.

oOOo