ČOBANOVA DJEVOJKA

 

Pjesma Čobanova djevojka - Nikola Šimić Tonin

Vrhu gore, nebu gore,
gnijezda orla uz litice.
Dolje dalje u dolama,
cvatu krune vrh travama.
Korak dalje zvjezdan dana,
ovcama nema čobana.
Hladu kakvom pod jablane,
hudo je ono zaspalo.
Iz oblaka vila, vila,
došla njemu ko djevojka,
budit’ ga sebi za momka.

 

Nikola Šimić Tonin