FAZE SNA

Pogledajte koliko faza ima naš san

 

San je mentalna aktivnost koja se odvija u toku spavanja i podeljena je na 5 faza, a to su faza 1, faza 2, faza 3, faza 4 i REM faza. Spavanje počinje od faze 1, a onda se prolazi kroz fazu 2, 3 i 4, sve dok se ne dođe do REM faze. Nakon REM faze ciklus se ponavlja ispočetka. Svaki ciklus sna traje od 90 do 110 minuta, a mozak različito reaguje u svakoj fazi sna. Svaka faza ima drugačiju ulogu u pripremanju našeg organizma za dan koji je pred nama. U nekim fazama se pokreće telo, a u drugim fazama noge i ruke su nepokretni.

San i koje su faze sna

Faza 1. Faza 1 je prva faza sna, u kojoj se drema, ulazi se i izlazi iz sna i može lako da se probudi. Ova faza traje oko 5 minuta. Pokreti očiju i tela se dosta usporavaju, a može da dođe i do iznenadnih pokreta ruku, nogu i drugih mišića. Može doći i do osećaja padanja.

Faza 2. Faza 2 obuhvata 50% spavanja i za vreme ove faze aktivnost mozga se usporava, jer moždani talasi i pokreti očiju postaju sporiji. Ova faza traje 10-25 minuta.

Faza 3. Treća faza je prva faza dubokog sna. Dolazi do kombinacije sporijih i bržih moždanih talasa. Za vreme ove faze je teško probuditi nekoga, a ukoliko se probudite može se desiti da budete dezorijentisani nekoliko minuta.

Faza 4. Ova faza je druga faza dubokog sna i takođe je veoma teško probuditi nekoga. U četvrtoj fazi se javljaju skoro samo delta talasi. Ako faza 3 i 4 nisu dovoljno duge, san neće biti kvalitetan.

REM faza. REM faza je faza naglih pokreta očiju (Rapid Eye Movement), odakle i potiče ova skraćenica. To je faza u kojoj se javljaju snovi i oko 20% sna se provodi u ovoj fazi. U ovoj fazi disanje postaje brzo i nepravilno, oči se brzo pokreću, ubrzava se rad srca, raste krvni pritisak, a mišići postaju nepokretni. REM faza počinje 70-90 minuta nakon što zaspimo. Dokazano je da je REM faza neophodna za stvaranje dugoročne memorije, pa ako je ona poremećena, onda sledeća faza neće imati normalan redosled. U REM fazi je aktivnost mozga slična onoj u budnom stanju, pa se zato ova faza naziva još i paradoksalni san. Osoba koja se probudi u toku REM faze će se najverovatnije sećati svog sna. Za vreme sna se doživi u proseku 4-5 REM faza.

Ukoliko vas zanima da protumačite snove koje ste sanjali, za to vam može poslužiti sanovnik.