KAD’ KAŽEM

Čitajući Jose Ortega y Gasseta

 

Kad kažem Francuska,
kažem i da nisam rekao:
Victor Hugo!

Kad kažem Viktor Igo

Kad kažem Engleska,
kažem i da nisam rekao:
Shakespeare!

 

Kad kažem Španjolska,
kažem i da nisam rekao:
Cervantes!

 

Kad kažem Njemačka,
kažem i da nisam rekao:
Goethe!

 

Kad kažem Mezopotamija,
Kažem i da nisam rekao:
Čovječanstvo!

 

Nikola Šimić Tonin