UKIDANJE POREZA ZA MALI BIZNIS

Preduzetnici i mala preduzeća koja nemaju godišnji obrt veći od 50.000 € ne treba više da plaćaju paušalne poreze i parafiskalne namete.

 

Podržite ovu inicijativu da bi se mogao razviti mali biznis i da bi na stotine i hiljade malih preduzetnika bile motivisane da uplove u poslovne vode i pokrenu svoje firme. Nešto slično postoji u Kanadi koja je daleko bogatija zemlja od nas ali koja ne oporezuje početnike sve dok ne predju promet od 2000 US mesečno, jer kako kaže njihova vlada ne može se uzimati na ime poreza, doprinosa i taksi od preduzetnika koji nije obezbedio dovoljno novca za sebe i svoju porodicu.

Promišljeno razmišljanje koje je oslobodjeno biurokratskog klišea da se od svakoga ko ima firmu mora po slovu zakona uzeti novac odmah za državne potrebe a on neka se snalazi.

Ukidanje poreza za mali biznis - podržite inicijativu

Zakon o mikro preduzećima

Član 1.

Svaki punoletni građanin koji je radno sposoban registracijom na Internet sajtu Agencije za privredne registre za 5 minuta može da otvori svoje mikro preduzeće.

Član 2.

Sva mikro preduzeća koja ostvare promet do 50.000 € nisu u obavezi da plaćaju nikakve paušalne poreze i namete.

Član 3.

Da bi mikro preduzeće moglo da koristi pogodnost ukidanja poreza i parafiskalnih nameta mora da posluje isključivo elektronski, da prima novac elektronski, sve plaća elektronski, i posluje bez mogućnosti podizanja gotovine.

Član 4.

Za proizvode i usluge koji se kupuju-prodaju a nisu u sistemu PDV obračunava se porez od 10%. Na prihode koji se ostvare putem Interneta u inostranstvu nema poreza.

Član 5.

Svi koji prekrše ovaj Zakon automatski se upućuju u radni zatvor na besplatne javne radove u trajanju od dve godine.

Predlog Zakona o mikro preduzeću je otvorena građanska inicijativa.

Pozivamo sve građane, preduzetnike, privrednike i pravnike da svojim komentarima i predlozima poboljšaju sadržaj i obrazloženje predloga Zakona.

Samo pet članova je napisano da se shvati suština, a na vama je da ga doradite.

Obrazloženje predloga Zakona o mikro preduzeću

Velika je nezaposlenost, mladi masovno beže u inostranstvo bez želje da se ikad vrate. Pokrenuti biznis nije moguć u sistemu gde moraš državi plaćati harač veći od minimalne plate nebitno od ostvarenog prihoda.

Ugledajmo se na bolje od nas: Rama ukinuo porez za mali biznis.

Zakonom o mikro preduzećima u kratkom roku otvoriće se veliki broj mikro firmi, i promet robom i uslugama će iz sive zone preći u legalne tokove.

Pošto se sve plaća elektoronski i nema keša, nema mogućnosti da se izbegne plaćanje poreza, i država će više prihodovati.

Zakonom o mikro preduzećima će se u kratkom roku pokrenuti hiljade preduzetničkih inicijativa i otvoriti nova radna mesta.

Korak I

Pozivamo građene sa pravom glasa da ispunjavanjem obrasca ispod ovog teksta podrže predlog za ukidanje poreza za mikro preduzeća.

Za dostavljanje predloga Skupštini potrebno nas je 30.000.

Ispunite obrazac za podršku ovoj inicijativi ovde.