Vodič za OSNOVCE!

ZANIMANJA BUDUĆNOSTI

U bliskoj budućnosti, tražiće se zanimanja koja su u nastajanju ali i ona koja već postoje ukoliko se prilagode savremenim zahtevima i tehnološkim promenama.

Svet rada se stalno menja. Dokaz za to je da 10 najtraženijih zanimanja u razvijenim zemljama u 2010.  nije ni postojalo 6 godina ranije. Svetski ekonomski stručnjaci predviđaju da će u budućnosti rasti potreba za zanimanjima koja su tek u nastajanju, ali i za zanimanjima koja već postoje. Uslov je da se moraju prilagoditi promenama – savremenim potrebama, načinu i stilu života.

Zanimanja budućnosti za današnju decu - profesije 21 veka

Zanimanja 21. veka su …

 

– ona koja postoje na tržištu rada, ali još uvek nisu u zvaničnoj nomenklaturi (spisku zanimanja),

– postojeća zanimanja koja su u manjku na tržištu (deficitarna zanimanja),

– nova zanimanja za koja se očekuje da će biti tražena u budućnosti…

Evo nekih primera novih zanimanja…

Bioinformatičar

(Stručnjak za sintetičku biologiju)
Koristi kompjuterske programe za prikupljanje, analizu i praćenje podataka o konkretnim biološkim funkcijama ili karakteristikama kako bi stekao bolje razumevanje složenih bioloških aktivnosti. Dovodi u vezu genetske informacije s razvojem novih lekova i kliničkih tretmana. Svoje znanje koristi za sprečavanje i lečenje bolesti živog sveta (ljudi, životinja i biljaka)…

Inženjer i tehničar kontrole kvaliteta

Planira i kontroliše procedure i aktivnosti koje će obezbediti kvalitet materijala, robe i usluga. Koristi najbolje tehnike za određen proces ili metod, odredeđuje nivo potrebnog kvaliteta i preduzima neophodne mere za održavanje ili poboljšanje kvaliteta. Tehničari pomažu inženjerima u izradi procedura za kontrolu kvaliteta i metoda, primeni tehnike kontrole kvaliteta, inspekciji i testiranju proizvoda i usluga u različitim fazama…

Konsultant za učenje na daljinu

Razvojem multi-medijalnih aplikacija, komunikacija između
profesora i studenta/učenika nije više svedena samo na pisanu formu i na fizičku prisutnost već se pomoću video i tele-konferencija – komunikacija sve više upotpunjuje. Konsultant za učenje na daljinu je moderna verzija mentora koji koristi savremenu metodologiju za prenošenje i proveru znanja svojih učenika i studenata. Njegov posao je da organizuje i sprovodi odgovarajuće kurseve putem interneta, da ocenjuje i drži konsultacije…

Specijalist za integrisane digitalne medije

Zadužen je za kreiranja sadržaja za određeni medij (npr.,  internet sajt). Kreatori sadržaja rade, sve: pišu tekstove, fotografišu, intervjuišu, snimaju i montiraju intervjue za podkast (odloženo emitovanje), objavljuju sadržaje na sajtu i odgovaraju na komentare čitalaca. Čak se i škole novinarstva privikavaju na ove promene proširenjem svojih programa. Pored sveg, tu je i marketing – sadržaji se reklamiraju na društvenim mrežama poput Tvitera i Fejsbuka…

Stručnjak za unapređenje aplikacija za mobilne telefone

Razvija kompjuterske programe koji omogućuju višestruku primenu savremenih mobilnih telefona. Sve više poslova,  moguće je obaviti preko mobilnog telefona počev od proveravanja bankovnog stanja, preko plaćanja računa, parkinga, kontrole stambenog prostora (pametne kuće) i dr. Potreba za aplikacijama za, tzv., smart (pametne) telefone raste, kako u svetu biznisa, tako i u oblasti zabave…

Dizajner (inženjer) interfejsa

Dizajnira kompjutere, aparate, CNC (Commputer Numericaly Controled) mašine, aparate za mobilnu komunikaciju, softverske aplikacije i vebsajtove imajući u vidu iskustvo korisnika i interaktivnost. Cilj dizajna je da se korisniku omogući što jednostavnija i efikasnija upotreba. Dizajner mora da usklađuje izgled i tehničku funkcionalnost proizvoda. Cilj je da se proizvod koristi jednostavno i brzo. Zbog raznolikosti primene, dizajneri se specijalizuju za različite oblasti kao, npr., softver dizajn, veb dizajn, industrijski dizajn itd.

Inženjer i tehničar za energiju iz obnovljivih izvora

Alternativni izvori su sunce, vetar, voda, zemljin omotač i različiti nusproizvodi iz industrije i poljoprivrede koji se nedovoljno ili uopšte ne koriste. Inženjer procenjuje načine korišćenja energije za stambene i poslovne zgrade, vozila i razne proizvodne sisteme. Preporučuje vrste i sisteme alternativne energije uz koje bi ušteda bila najveća. Projektuje, konstruiše, testira i usavršava energetske sisteme. Tehničar radi u timu i pomaže inženjeru u svim fazama rada na sistemima za korišćenje energije iz obnovljivih izvora…

Specijalist za virtuelnu bezbednost

Zadužen je za kontrolu i sprečavanje kriminala na interentu. Razvojem interneta sve više obaveza obavljamo online. Zbog veće opasnosti od zloupotrebe, raste potreba za stručnjacima koji će omogućiti da se sprovodi zakon u ovoj oblasti. Ovi stručnjaci su potrebni u svim oblastima u kojima se radi s poverljivim informacijama (bankarstvo, zdravstvo, odbrana i bezbednost…

Stručnjak za proizvodnju organske hrane

(Inženjer i tehničar poljoprivrede – biofarminga)
Osigurava kvalitet čitavog procesa proizvodnje zdrave hrane po strogim ekološkim standardima. Vodi računa o kvalitetu zemljišta, čistoći vazduha, vode i ostalih uslova koji utiču na proizvodnju zdrave hrane biljnog i životinjskog porekla. Srbija ima veliki potencijal za izvoz organske hrane koja je sve traženija na svetskom tržištu.

OOOOOOOOO

Naš predlog

Predlažemo ti da se raspitaš o još nekim zanimanjima budućnosti. Iako za mnoge od njih još ne postoje škole, tj.,  školski programi, naći ćeš načina da ne gledaš sa strahom u budućnost. Hrabro i srećno!

OOOOOOOOO

Izvor: http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs

Priredio:
Velibor Mihić

oOOo