Da li bi bilo pametno dozvoliti studentima da polažu ispite uz pomoć interneta?

Na koje načine se danas polažu ispiti? Da li smatrate da je današnje studiranje prevaziđeno? Koje je vaše mišljenje o tome zašto danas studenti sve više prepisuju?

 

Sa razvojom tehnologije su se pojavili i novi moderni načini pomoću kojih se studenti snalaze (npr. bubice za prepisivanje), ali se u skladu sa istim razvojem tehnologije nije ni malo izmenio način polaganja ispita. Možda je svetski obrazovni sistem ipak na dobrom putu do promena.

polaganje ispita i studiranje uz bubice

U Velikoj Britaniji su se nedavno pojavile brojne debate o tome koliko bi bilo pametno dozvoliti da se đaci i studenti u toku polaganja ispita služe Google-om, Wikipedia-om i sličnim Internet sredstvima.

Mark Dejv, izvršni direktor ispitnog odbora koji je zadužen za upis na Okford, Kembridž i RSA i koji se bavi kvalifikacijama budućih studenata, je nedavno izjavio da je danas prosto neminovost da se studentima dozvoli korišćenje Interneta u toku polaganja ispita. Ono što on smatra jeste da se studenti u većini obrazuju da mogu sutra da se zaposle i samim tim da je neophodno i normalno da polažu ispite u uslovima u kojima i inače uče. Smatra da su ispiti stvarno tu da procene koliko su deca naučila, a dobro je poznato da danas svi đaci dosta koriste Internet dok pripremaju ispite i ne vidi razlog zašto ne bi to mogli da rade i u toku ispita. Deca se uče kako da razmišljaju i kako da dođu do željenih znanja, kao i da razvijaju sposobnost snalaženja u određenim situacijama. Sutra će svakako kada se budu zaposlili moći da koriste dodatnu literaturu u toku posla.

Prema njegovom mišljenju od krucijalnog značaja je da javnost i obrazovni sistem svake zemlje budu svestani da većina studenata ne upisuje fakultet da bi samo beskorisno sakupljala nepotrebna znanja već da bi sutra bili konkurentniji i spremniji za poslovni svet.  Veruje da korišćenje Interneta u toku ispita neće naštetiti inteligenciji i znanju studenata , već im pomoći da razviju sposobnost da brže pronalaze neophodne i bitne informacije, da nauče kako da rešavaju probleme i usvoje strategije takozvanog samopodučavanja.

Tokom svog izlaganja je pomenuo i jedan zanimljiv eksperiment u kome je 14 danskih škola dozvolilo svojim studentima da koriste Internet tokom polaganja ispita. Ono što je bitno napomenuti jeste da pitanja na ispitima nisu bila toliko jednostavna da bi na njih moglo da se odgovori jednostavnim prepisivanjem sa Interneta, već isključivo uz malu pomoć Interneta pronalaženje rešenja i odgovora na pitanja bilo je olakšano. Studenti su do rešenja morali sami da dođu i njihova sposobnost zaključivanja i rešavanja problema je morala da odigra glavnu ulogu.

Ono što se on zapitao jeste nešto što je i nas nateralo na razmišljanje. Sa jedne strane je malo jezivo pomisliti da je studiranje samo vid pripreme za posao, ali sa druge strane je podjednako nerealno ne prilagoditi način polaganja ispitima sadašnjem vremenu, potrebama društva i razvoju tehnologije. Mi smatramo da ovakav način polaganja ispita ne bi negativno uticao na razvoj intelektualnih sposobnosti studenata, a vi? Kritičko razmišljanje, strategije učenja i sposobnosti istraživanja su neke od najkonkurentnijih osobina na svetskom ekonomskom tržištu. Zašto ne bismo prilagodili obrazovni sistem potrebama koje nam ceo svet nameće? U tom istom svetu će naša deca sutra morati da se zaposle.

Autor teksta:

Selena Vignjević