E, DA SU NAMA DANAS TEKELIJE!

Priča o porodici Tekelije koja bi danas sigurno promenila Srbiju na bolje.

 

Banatska, vojnička i plemićka porodica Tekelije je izdanak stare vlastelinske srpske loze. Posle pada srpske despotovine (1459), porodica se našla u Ugarskoj, ali bez plemićke titule. Među vodeće u srpskom narodu, porodica je ušla zahvaljujući Jovanu Tekeliji.

f-Tekelija

Jovan Popović Tekelija je bio kapetan i zapovednik Pomoriške vojne krajine. U bici kod Sente 1697. godine u kojoj je austrijska vojska pod komandom Eugena Savojskog, najvećeg austrijskog vojskovođe, pobedila Turke, Jovan Tekelija se veoma istakao. Eugen Savojski ga je postavio za zapovednika Srpske milicije u Aradu zbog izuzene vojne zasluge. Car Josif I je njegovoj najužoj rodbini i potomstvu darovao plemićku titulu 1706. godine.

Sava Tekelija, paunuk Jovana Popovića Tekelije, je rođen 28. avgusta 1761. u Aradu (tada Habzburška monarhija, danas Rumunija). Diplomirao je u Pešti 1785. godine, a već sledeće je doktorirao i postao prvi doktor prava u Srbiji i prvi doktor nauka koji se nije zaposlio kao profesor na fakultetu. Nakon službovanja u državnim ustanovama i nezadovoljstva zbog nemogućnosti da utiče na državne poslove, povlači se na svoja imanja u Arad. Tada je počeo da se u većoj meri interesuje za sudbinu srpskog naroda. Nakon ustanka 1804. godine, svestan svoga bogatstva, obrazovanja i ugleda u visokom društvu, Tekelija je video sebe kao dobrotvora i ktitora naroda koji je zbog vladavine pod Turcima bio lišen dobrobiti modernog doba i koji je ostao “zaglavljen” u srednjem veku.

Bio je veliki prijatelj Dositeja Obradovića i zajedno su došli do zaključka da je obrazovanje glavni pokretač srpskog naroda ka boljoj budućnosti. Počeo je da ulaže znatne svote novca za školovanje srpske omladine i podizanje inteligencije u svome narodu. Ostalo je zabeleženo da je bio protiv Vukove jezičke reforme i tvrdokorno je zastupao slavenosrpski jezik u nauci i književnosti.

Bio je doživotni predsednik Matice srpske. Sve svoje snage usmerio je u korist Matice i za opštenarodno dobro. Čak je do pred samu smrt dolazio je na sednice i predsedavao sastancima.

„Tekelijanum“ je osnovao u Pešti 1838. godine, sa ciljem da se u njoj školuju siromašni i najbolji srpski đaci i studenti. U njemu su živeli i školovali se istaknuti srpski intelektualci poput Nikole Tesle, Jovana Jovanovića Zmaja i Laze Kostića.

Oformio je štampariju za Maticu srpsku, pokrenuo izdavanje knjiga, i pomogao mnoge poduhvate ove kulturne institucije. Celokupnu svoju imovinu Tekelija je zaveštavao Matici srpskoj.

Nažalost, loza Tekelija je ugašena, jer ne postoje direktni muški potomci. Verujemo da nijedan seminarski, diplomski, pa ni naučni rad ikada napisan ne može pružiti uvid u sveobuhvatni pozitivni uticaj koji je ova porodica imala na srpski narod.