Tema o kojoj treba da se VIČE!

Falsifikovane igračke opasne po zdravlje dece!

BOŽE, KUD ĆE DUŠE BEZDUŠNIM TRGOVCIMA!

 

Tokom prethodne godine u Srbiji je zaplenjeno više od 107.000 krivotvorenih igračaka koje su ozbiljno mogle da ugroze zdravlje dece – objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija koje od sutra pokreće kampanju podizanja svesti građana o štetnim posledicama koje mogu imati falsifikovani proizvodi…

Falsifikovane igračke opasne po zdravlje dece

„Krivotvorene igračke su obično jeftinije od originalnih, ali lako mogu da se pokvare i ugroze bezbednost deteta“, navodi to Ministarstvo.

Kampanja počinje 17. decembra promovisanjem i distribucijom prve publikacije koja se odnosi na krivotvorene igračke, a Ministarsto je to pokrenulo u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu, ministarstvima finansija, zdravlja, unutrašnjih poslova i Republičkim javnim tužilaštvom.

Publikacija o krivotvorenim igračkama je danas podeljena roditeljima, odnosno, vaspitačima u vrtićima, u Beogradu, saopštavaju iz resornog Ministarstva dodajući da je ključna poruka: Sigurno ne biste rizikovali život svog deteta!

Unutar publikacije su informacije o kupovini krivotvorenih igračaka koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje deteta.

Krivotvorene igračke se obično proizvode u nezakonitim uslovima i bez poštovanja zdravstvenih i bezbednosnih propisa. Sirovine koje se koriste za proizvodnju krivotvorenih igračaka, ne podvrgavaju se kontroli i mogu da sadrže veliku količinu otrova uključujući hemikalije koje mogu prouzrokovati teške zdravstvene posledice. „Standard proizvodnje takvih igračaka, obično je nizak i često se dešava da sitni delovi igračaka otpadnu, zbog čega je dete izloženo riziku od gušenja“, upozoravaju.

Potrošači bi, kako je navedno, trebalo da obrate pažnju na cenu, kvalitet proizvoda, mesto prodaje i ambalažu. I ako potrošač, posle kupovine, utvrdi da je kupio krivotvorenu igračku, treba da kontaktira proizvođača originalne igračke ili Tržišnu inspekciju pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Krivotvorene igračke zaplenjene u prošloj godini, zadržane su na granici ili su povučene iz maloprodajnih objekata u kojima potrošači kupuju.

Priredio: V. V. Mihić, pf

Izvor: tanjug.rs

oOOo