Vreme je novac…

ONLAJN EKSPOZITURA – MODERNA BANKA

Složene bankarske usluge od kuće pruža vam onlajn ekspozitura. Plaćanje sa kompjutera i mobilnog telefona i još mnogo više

 

Ubrzan razvoj novih tehnologija odrazio se na sve sfere naše svakodnevice, biznis, pa i na korišćenje bankarskih proizvoda i usluga. Sve veći broj ljudi bira da transakcije obavlja iz udobnosti doma, sa posla ali i u pokretu, izbegavajući redove i štedeći vreme i novac.

Onlajn ekspozitura kući - kako radi moderna banka

Banke su prepoznale potrebe klijenata, te svakodnevno unapređuju svoju ponudu na ovom polju. Tako je Sosijete ženeral banka prva uvela novinu na naše tržište – onlajn ekspozituru u okviru unapređenog servisa elektronskog bankarstva. To je još jedno mesto pored klasične poslovnice u okviru kojeg klijenti mogu obaviti i komplikovanije bankarske usluge. To znači da, od sada, ne samo da možete podneti zahtev već i potpuno realizovati neke od bankarskih proizvoda kao što su gotovinski kredit, štednja, dozvoljena pozajmica, oročenje, trajni nalog i direktna zaduženja, i to potpuno onlajn bez ijednog odlaska u banku ili kontakata sa kurirskom službom.

Mnogi građani biraju odlazak u ekspozituru pre nego korišćenje modernih e-banking platformi upravo zbog saveta bankara, ali onlajn ekspozitura Sosijete ženeral banke omogućava i video konsultaciju sa bankarom čak i van radnog vremena banke.

Da biste uzeli neki od navedenih bankarskih proizvoda potpuno onlajn, zakonska regulativa nalaže da korisnik poseduje kvalifikovani digitalni sertifikat tj. digitalni potpis koji je priznat kao svojeručni. Sosijete ženeral banka će klijentima koji do kraja januara sledeće godine u okviru onlajn ekspoziture poruče ovaj sertifikat i uspešno realizuju zahtev za onlajn gotovinski dinarski kredit, refundirati troškove nabavke digitalnog sertifikata. S obzirom da se ovaj sertifikat već sada može koristiti za prijavu poreza i doprinosa, a da se u budućnosti očekuje njegova još šira primena, preporuka je svima da obezbede svoj digitalni potpis.

U slučaju da klijenti ne poseduju kvalifikovani digitalni sertifikat, putem e-banking platforme Sosijete ženeral banke mogu podneti zahtev za kredit i dozvoljeni minus, preračunati ratu kredita, pogledati nacrt ugovora i plana otplate, a kurir će im u željeno vreme doneti ugovor na kućnu adresu ili mogu izabrati da isti ugovor potpišu odlaskom u ekspozituru.

„Iako ova e-banking platforma predstavlja krunu tehnološkog razvoja u bankarstvu, njenu srž ipak čine ljudi. Naši finansijski savetnici su uvek na usluzi klijentima putem video razgovora, kao što je to slučaj sa posetom fizičkoj poslovnici. Zato ovaj servis nazivamo i onlajn ekspozitura. Na ovaj način klijenti mogu da uštede vreme, da biraju mesto i način komunikacije, a da pritom zadrže i klasičan lični odnos sa bankarom. Ovakvom digitalizacijom dokazali smo da srpsko bankarstvo ide u korak sa svetskim trendovima“, rekao je Dejan Vučinić, izvršni direktor za poslove sa stanovništvom Sosijete ženeral banke.

S obzirom da se navike ljudi unapređenjem tehnologije menjaju, sigurno je da možemo očekivati dalji razvoj elektronskog bankarstva na domaćem tržištu.

Izvor: blic.rs

Priredio: pf V. V. M.

oOOo