DUHOVNA MUDROST

Pravoslavne duhovne pouke i mudrosti svetih otaca hrišćanstva

 

Ljudi su u osnovi divni, ali se rđavom navikom pokvare.

Patrijarh srpski Pavle

Muž i žena treba da budu kao ruke i oči. Kad ruka boli – oči plaču. A kada oči plaču – ruke brišu suze.

Sv. Jovan Zlatoust

Sveti Ćirilo i Metodije bugarska ikona - Pravoslavne duhovne pouke i mudrosti

Sveti Ćirilo i Metodije – bugarska ikona

Gospode, daj mi jedan jedini dan, za koji se ne moram kajati!!

Ako si oboren, ustani; ako si obmanut i razoružan, ponovo se naoružaj; ako si pobeđen, ponovo kreni u bitku.

Sv. Ignatije Brjančaninov

Vrlina je kao žeđ. Kad čovek počne da je pije, sve više žedni, i sve češće traži da je pije.

Sv. Nikolaj Velimirović

Čim se u nama rodi jedna misao koja nije zasnovana na ljubavi, znajmo da smo primili uplive duhova zlobe. Primajući misao zla, primamo samoga vraga u telo. Duhovi nisu vidljivi, mi im dajemo telo da budu vidljivi.

Starac Tadej

Ne ponesi se mudrošću. Ni tuđom, jer nije tvoja. Ni svojom, jer čim si se poneo, znači da je nemaš mnogo.

Sv. Nikolaj Velimirović

O tri stvari ne žuri da govoriš: O Bogu dok ne utvrdiš veru u Njega, o tuđem grehu dok se ne setiš svoga i o sutrašnjem danu dok ne svane!

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Nije važno protiv kolike sile se boriš, već kakvu Svetinju braniš!

Car Lazar

Ako bežiš od Boga on te neće juriti, ali će te čekati!

Sv. Vladika Nikolaj Srpski

Malobrojni su na zemaljskoj kugli smireni i krotki, ali zbog njih sunce greje!

Otac Tadej

Da bi čovek otišao u slatki raj, treba da iskusi mnogo gorčine ovde, da ima u ruci „pasoš“ od iskušenja.

Starac Pajsije Svetogorac

Da bi usplamtala vatra Božanske ljubavi, nema boljih za to drva, nego li drvo krsta (nevolje).

Sveti Marko Posnik

Dok živimo neprilično imamo strah od svega i svačega. Kad prepoznamo Boga javlja se strah od Njegovog suda. A kada zavolimo Boga iščezavaju svi strahovi.

Sveti Isak Sirin

Uvek više govorite Bogu o svojoj deci, nego svojoj deci o Bogu.

Starac Porfirije Kavsokalivit

Ljepše stvari nema na svijetu nego lice puno veselosti.

Vladika Petar II Petrović Njegoš

Sve nam se nevolje dešavaju zato što nećemo da se smirimo. Smirenje je najveće bogatstvo koje čovek može da poseduje.

Otac Tadej

Ne branimo se od tuđeg zla, zlom u sebi.

Njegova Svetost Patrijarh srpski Pavle

Nikakvo mi zlo ljudi ne mogu učiniti ako u meni nema ranjivog mesta. Ako duša moja nema otvorenih prozora, nikakvo se blato u nju ne može ubaciti.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Molitva je prvi dar Božiji, kroz koji se svi ostali darovi zadobijaju.

Sveti Filaret Moskovski

Ne srdi se sine, na zmiju što truje zubom. Gle, čovek truje i zubom, i rečju, i mišlju i rukom. Kad budeš mogao bez opasnosti zagrliti čoveka, moći ćeš s manje opasnosti zmiju saviti u nedra.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Poštujem suncokret, jer je uspeo da glavu učini monarhijom. Gle, i vaša je glava namenjena da bude monarh vašeg tela, vašeg telesnog dvora, no vi ste je učinili dvorskom budalom. Poštujem suncokret, jer bar glavu drži dostojanstveno, kraljevski.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Kakve su ti misli – takav ti je život!

Pazi na svoje misli, Sve potiče iz misli, i dobro i zlo, Misao prethodi delu.

Telo se hrani hranom, a duh mislima.

Otac Tadej

Ko zida dobro samim tim ruši zlo. Ko se pak okrene da ruši zlo, brzo zaboravi zidati dobro i pretvori se u zločinca.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Najbolji biznis je otvaranje fabrike koja proizvodi pozitivne misli.

Otac Pajsije

Ne nameći svoje mišljenje nikome pa makar ti bio i u pravu. Jer što više pritiskaš, to više odskače.

Prof Dr Vladeta Jerotić

Kad bi ti ponudili zlatan pehar sa najboljim vinom u svetu i rekli: Pij, no znaj, da je na dnu skorpija – da li bi pio?

U svakom peharu slasti zemaljske nalazi se na dnu skorpija. I uz to, nažalost, pehari su ovi tako plitki, da je skorpija uvek blizu usana.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Izgubiti stid znači, na kraju krajeva, priznati sebe savršenim.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Čuvaj se više zavisti prijatelja nego neprijatelja jer neprijatelj ti zavidi javno, a prijatelj tajno.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Mi u zemlju bacamo seme jabuke i ne dolazimo da beremo plodove kroz mesec dana, već nekoliko godina gajimo drvo i tek onda očekujemo plodove. Slično tome, plodovi ljubavi neće se pojaviti odmah, jer je ljudska duša mnogo komplikovanija od biljke. ♥

o. Ilija Šugajev

Prva slast čovekova je mleko, a poslednja – misao.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Domaćin koji najmi sluge, daje im i njivu, i alat, i hranu. Kako li tek Otac vaš nebesni snabdeva svoje sluge!

Sve brige vaše kao trnje su što sejete po putu svome. One ne izvode kišu, no čine sušu još sušnijom. Ne dodaju života, no gomilaju nemoći.

Beskorisne sluge, obratite brige u molitve kao što se led obraća u tekuću vodu…

Šta vredi svirali brinuti ko će svirati? Sve njene brige neće proizvesti nijedan zbuk dok svirač ne stavi svoja usta u nju.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Nije bogat onaj koji poseduje imetak i čuva ga, nego onaj koji ga deli. Žrtva, a ne posedovanje nas usrećuje.

Sv. Kliment Aleksandrijski

Ko kupuje orahe, ne ceni po ljusci nego po jezgru.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Đavo nas uči da izvrćemo reči da ne bismo, kada nas pitaju, sebe okrivili, već da bismo, učinivši greh, slagali i opravdali sebe.

Prepodobni Jefrem Sirin

Visoko ceni svaki udisaj, jer se on neće vratiti.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Dobro je da pomažemo rečima one koji pitaju, ali je mnogo bolje da ih pomognemo molitvom i vrlinom. Jer, onaj ko sebe pomoću njih prinosi Bogu, pomaže i sebi i svome bližnjem.

Sveti Marko Podvižnik

Zločin je slabost, a ne snaga. Zločinac je slabić, a ne junak. Zato smatraj svoga zlotvora uvek kao slabijeg od sebe, pa kao što se ne svetiš slabom detetu, ne sveti se ni zlotvoru. Jer on nije zlotvor po snazi, nego po slabosti. Tim načinom gomilaćeš snagu u sebe i bićeš kao more, koje se ne izliva da potopi svakog derana što u njega baca kamen.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Dobrota je daljnovida i vidi najdalje uzroke. Zloba je kratkovida i vidi najbliže uzroke.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Da bi prosjak dobio milostinju – treba da pruži ruku. Da bi dete dobilo hranu – treba da otvori svoja ustašca. Slično ovome potrebno je da čovek teži k Bogu da bi dobio blagodat Božiju – treba da ima otvorenu dušu. Molitva je pružena ruka za zadobijanje milosti Božje; ona je otvorena usta radi okušanja nebeskog pića.

Sveti Filaret Moskovski

Dve hrabrosti su potrebne pokajniku – jednom hrabrošću da zaplače nad starim putem i drugom da se obraduje novom.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Nema potrebe da se bavite trnjem. Nemojte da se zamarate izgoneći zlo iz sebe. Hristos hoće da se ne bavimo strastima i đavolom, protivnikom našim.

Usmerite vodu, što će reći svu snagu svoje duše, ka cveću, pa ćete se radovati njegovoj lepoti, mirisima, svežini.

Starac Porfirije Kavsokalivit

Što god tkaš, vezuj koncem za nebo.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Kad je čovek veliki? Kako čovek postaje veliki pred Bogom? Služeći drugima.

Sv. Justin Ćelijski

Deco, mudrije je sejati so no greh. Iz prvog semena neće nići ništa, iz drugog nići će jezici, koji će vas optužiti.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Čovekova duša je kao zlato, a bolest je kao oganj koji ga pročišćava.

Starac Pajsije Svetogorac

Istina je slična medicini; gorka i lekovita.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Voli sve oko sebe i ne traži razlog da bi voleo.

Neka tvoje prijateljstvo ne bude iz potrebe da se izbegne usamljenost, već iz unutrašnjeg bogatstva.

Idi prijatelju onda kada je tvoje srce u samoći toliko ispunjeno ljubavlju, da više ništa ne može zadržati za sebe. Neka te tvoja preobilna ljubav, a ne njen nedostatak, odvede prijatelju.

Prepodobni Antonije Veliki

Ne prljaj onoga koji se počeo prati, nego mu pomozi da se opere.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović

Ako navika zahteva nečega jedanput, i njen zahtev ne bude izvršen, to ćeš je drugi put naći slabijom.

Ako joj jedanput ispuniš volju, to ćeš drugi put opaziti, kako ona napada na tebe sa mnogo većom snagom.

Sveti Isak Sirin