SUZO STARAČKA KOM LI TE DATI

 

Suzo staračka,
kom li te dati,
kad zaplačem,
tko će zate’ znati?
Skupili se za plakanja sati,
suzo staračka, kom li te dati?

 

Suzo staračka svima si teška

Nisi suzo,
suza veselica,
zato bježi,
bježi mi sa lica.
Skupili se za plakanja sati,
suzo staračka, kom li te dati?

 

Neće ruka,
a neće ni žica,
neće prsti,
neće tamburica,
samo hoće, suza preko lica.
Skupili se za plakanja sati,
suzo staračka, kom li te dati?

 

Nikola Šimić Tonin