ŽIDOVSKO SVE

Svjetopoimanje

 

Karl Marks - Židovsko sve

Mojsije:

– Zakon je sve.

Isus:

– Ljubav je sve.

Marx:

– Novac je sve.

Freud:

– Seks je sve.

Einstein:

– Sve je relativno!

 

Nikola Šimić Tonin