Веселинка Стојковић

Ноћ

Слика Станиславa Сугинтасa

Слика Станиславa Сугинтасa

 

Дуга

Предуга ноћ

 

Туга

Сколила душу

Очи

Груди

Длан притисла

Сан

Крет

Покрет затисла

Окрет

Дуга

Предуга ноћ