Веселинка Стојковић

Слика Станислава Сугинтаса

Слика Станислава Сугинтаса

Ој, ви, птице, лепоте летне

 

Ој, ви, птице високе, лепоте летне,

Ви што стаништима тихе знате тајне,

Слетите на горе загасле врлетне.

 

Погледајте поља што се гасе цветна,

Борове, храшћа, оградне брезе сјајне,

Обзорја згасле ватре, далека, сетна.

 

Не одајте сунце што на небо не сме,

Нити месечине што се роје бајне,

Нек спавају звезде у радости песме.

 

Ој, ви, птице, високе, лепоте летне,

Ви што стаништима тихе знате тајне,

Ветровима дајте песме моје цветне.

 

(Софија, Анушка моја)