PLUTON… KAO NA DLANU

Patuljasta planeta/neplaneta Pluton … a ima satelite!…

 

Pluton je do 24. avgusta 2006. imao status devete planete našeg Sunčevog sistema, ali je te godine skinut s liste i svrstan je u novu klasu, te je postao patuljasta planeta.

Interesantno je da je ova odluka izazvala burne reakcije širom sveta, ali su naučnici ostali istrajni u odluci.

Pluton i Haron u odnosu na Zemlju

Pluton i Haron u odnosu na Zemlju, Foto: Profimedia

Pluton je udaljen 5.913.520.000 km od Sunca i ima prečnik od 2.370 km i masu od 1,27×1022 kg. Kao takva planeta je manja od sedam satelita Sunčevog sistema (Meseca, Ioa, Evrope, Ganimeda, Kalista, Titana i Tritona).

Pluton ima 5 satelita (!), od kojih je najveći Haron (vidi sliku) koji ima orbitu od 19.640 kilometara od Plutonovog središta i prečnik od 1.172 kilometara.

Patuljasta planeta je drugačije boje nego što se dosad verovalo – ni siva, ni plava, već riđkaste boje sa velikim svetlim srcem na površini

O atmosferi Plutona se vrlo malo zna. Pretpostavlja se da se sastoji uglavnom od azota, ugljen monoksida i metana. Specifičnost njegove atmosfere je i ta što je izuzetno retka, te je i pritisak veličine svega nekoliko mikrobara. Plutonova atmosfera je u gasovitom stanju samo kada je Pluton najbliži Suncu. Udaljavanjem od Sunca atmosfera se kondenzuje, delom pada na površinu planete, delom „izvetrava“ u svemir. Rotacija oko svoje ose traje nešto više od šest zemaljskih dana.

Priredio: pf Velibor Mihić, web-ur.

oOOo