Веселинка Стојковић

Слика: Владимир Волегов

Слика: Владимир Волегов

И гле!

 

И гле!

Дођоше звезде да нам се поклоне,

Стигоше воде да нам жуборе,

Ветрови да нас носе,

Зоре потекоше,

Сунца нас засуше.

 

Процветаше ливаде

Да по њима трчимо,

Гајеви птицама се испунише,

Брда порастоше,

Висови,

Небо са земљом

Друмове широке раствори,

Божја реч стаде да збори.