DOGOVOR VAN SUDA

Medijacija je budućnost za mirno rešavanje sporova u Srbiji

 

Medijacija je postupak rešavanja sporova (sukoba), u kome dve strane uz pomoć posrednika-medijatora, nastoje da svoj sporni odnos reše putem pregovora i sporazuma. Medijacija štedi vreme i novac, i veoma je efikasna. Najvažnije je da i ukoliko stranke ne uspeju da sporni odnos reše putem medijacije, njima uvek ostaje i drugi načini rešavanja sporova kao što je sud. Medijacija je u razvijenim državama dominantan oblik rešavanja sprova, dok u Srbiji je prvi put uvedena u pravni sistem 2005. godine, ali tek novim Zakonom koji je počeo sa primenom 2015, ona se ozbiljnije implementira u pravni sistem.

medijator - Medijacija budućnost rešavanje sporova u Srbiji

Nakon nedavnog obraćanja Ministra pravde Nikole Selakovića, u kome je pozvao privrednike u Srbiji da koriste medijaciju kao oblika mirnog, vansudskog rešavanja sporova, poslat je jasan signal da je država spremna da građanima omogući lakši pristup pravdi. Tom prilikom je izjavio „Sudski spor je skup sport“, što je istina nad svim istinama kada su sporovi u pitanju.

Takođe, značajan signal jeste i spremnost advokata da prihvate i učestvuju u postupku posredovanja, odnosno medijaciji. Na blogu Advokatske komore Srbije osvanuo je članak posvećen isključivo medijaciji i ulozi advokata u njoj, autora advokata i medijatora Blaže Nedića. Nedić je pojasnio da je uloga advokata u medijaciji sledeća:

• advokat pre svega procenjuje da li je konkretan slučaj pogodan za medijaciju i u tom smislu savetuje svog klijenta;

• advokat savetuje klijenta i učestvuje u izboru medijatora;

• priprema klijenta, kao i samog advokata, za medijaciju veoma je bitna, jer je strategija za zastupanje u medijaciji dijametralno suprotna od tradicionalnog zastupanja pred sudom;

• advokat i klijent za medijaciju moraju pripremiti sve da bi sporazum, ukoliko je to moguće, bio postignut istog dana, jer je „odlaganje“ medijacije izuzetak a ne pravilo;

• advokat tokom celokupnog postupka medijacije zastupa i štiti interese svog klijenta;

• advokat učestvuje u pregovaranju i savetuje klijenta o bitnim pravnim i drugim aspektima mogućih rešenja;

• advokat u ovom procesu „sarađuje“ sa medijatorom i doprinosi da se postigne sporazum koji odgovara interesima i potrebama klijenta;

• advokat učestvuje u sastavljanju i sprovođenju sporazuma postignutog u procesu medijacije.

Ubrzo zatim, 28.januara 2016. godine u prostorijama Advokatske komore Srbije, održana je radionica pod nazivom „Medijacija i advokatura – uloga advokata u medijaciji“. Puna sala advokata uz interaktivno učestvovanje, pokazala je da su advokati vrlo zainteresovani za ovu temu.

Najčešća iskustva građana Srbije su da šta kod se novo uvede u Srbiji to „udari po džepu“ obične građane. U medijaciji to nije slučaj. Medijacija je 10 puta jeftinija od sudskog spora. U periodu „tranzicije“ kada se uspostavlja sistem medijacije u Srbiji, ona će najčešće biti besplatna ili simbolične cene.

 

Autor: medijator dipl. prav. Gorazd Đurović