Melanholični triptih

 

Govoriš, premnogo čak… Ne prestaješ da govoriš. Međutim, reči TE niotkuda, ni DANAS. Za mene je to bezmalo zauvek! U redu, onda, ali ne smetni sa uma da zadugo, zadugo, nećeš biti u prilici da budeš u pravu.

Melanholični triptih - tri gracije

***

Ja zadrhtim na svaki tvoj damar – ti ni na moju groznicu

Ustreperim na tvoje bilo – vatri mojoj ni da naslutiš lik

Odžalim ja i tvoj pogrešan korak – ti mi poturaš stranputicu

Ja poslušam svaki tvoj uzdah – ti niti moj krik

***

Umreti za Slobodu – nije teško. Teško je okuražiti se za Slobodu za koju vredi umreti!

 

Stanimir Trifunović

 

Triptih (grč. τρίπτυχος troslojan, od tri sloja, trostruk) je u likovnoj umetnosti trodelna slika u kojoj su na tri ploče ili platna izvedene tri samostalne kompozicije ili figure, koje su tematski ili idejno povezane.

Triptih kao oltarna slika (retabl, u gotici i ranoj renesansi) sastoji se od većeg srednjeg dela i dva uža krila, obično rasklopiva. Srednja ploča, a ponekad i krila, mogu biti i rad u plastici (drveni visoki reljef). Krila su sa spoljašnje strane redovno oslikana. Okviri su često bogato rezbareni. Manji triptisi od slonove kosti, služe kao prenosivi oltarići, sastavljeni od tri pločice povezane šarkama i mogu se otvarati i zatvarati.

Izraz triptih označava i delo iz drugih umetničkih grana (književnosti, muzike) u kojima su posredno ili neposredno prisutni bitni delovi triptiha (npr. operski Trittico (Triptih) Đakoma Pučinija.