MJESTA

(…)

Mjesta u Hrvatskoj Plitvice

Štakorevac
Grdo Selo
Svinjarevo
Mustafina Klada
Babina Guzica
Cerje Nebojse
Dugobabe
Blud
Generalski Stol
Sv. Petar u šumi
Šupkovina
Prduša vela
Kitaš Donji
Zapišano
Donje Cjepidlake
Apatija
Ženodraga
Tumidaj
Tucanje
Donje Brijanje
Kokinac
Grudnjaci
Gačice
Podgaće
Gačelezi
Spičkovina
Čingi – Lingi
Zadrkovec
Donja Glavina
Donja Batina

U Hrvatskoj mjesta ima…

 

 

Nikola Šimić Tonin