ANDRIĆEVA MOLITVA

U knjizi eseja „Znakovi pored puta“ našla se i molitva Ive Andrića, u kojoj se naš nobelovac obraća direktno Bogu.

 

„Znakovi pored puta“ predstavlja knjigu eseja Ive Andrića koja je objavljena posthumno 1976. godine. U njoj pisac beleži trenutno raspoloženje, viđenje neke pojave, ličnosti, utisak sa puta ili misao koja ga preokupira, a u njoj se nalazi i njegovo obraćanje Bogu kroz molitvu.

molitva-ive-andrica

Godinama beležene i bez određenog reda pisane takve zapise pisac sabira u knjigu koja postaje ogledalo njegove duše, a ne dnevnik. Princip organizacije tekstova u knjizi nije tok vremena, kao sto je u klasičnom dnevniku, već spontani rad duše koja živo i osetljivo reaguje na svakodnevne posticaje i prerađuje ih u meditacije i vizije, u snimke predela i ljudi.

Spontanost i neobaveznost glavna su odlika takvog, višeg, duhovnog dnevnika kakvi su „Znakovi pored puta“. Tekst u njima raste i razvija se kao organsko tkivo: jedan fragment naslanja se na drugi, a ovaj na sledeći i tako do u nedogled. Svevremene Andrićeve mudrosti su napisane briljantnim stilom, poetski i subjektivno su nadahnute. Fragmenti se asocijativno nižu, pretačući se iz psihološko-emocionalnih, preko vizuelnih do duboko refleksivnih slika. Okosnica koja povezuje fragmente u Znakovima nije protok vremena, već se misli i emocije asocijativno i spontano nadovezuju. Tako je nastalo i direktno, a spontano obraćanje Bogu kroz molitvu.

Molitva Ive Andrića

Bože, ne dopusti da srce naše ostane prazno, nego daj – pošto od tvoje volje sve zavisi – da uvek želimo i da se nadamo, i da to što želimo bude dobro i stvarno i da naša nada ne bude isprazna.

Daj da predmet naših želja bude viši i lepši od našeg života i da se dobroj nadi nikad ne izneverimo zbog kratkih i varljivih ostvarenja koja zaklanjaju vidik i lažno obećavaju odmor. Daj nam prav put, sa prolaznim posrtanjima, a sa mirom i slavom na kraju. I daj nam mudrosti i hrabrosti, kad nam daješ iskušenja.

I ma kuda išli i lutali, ne daj da na kraju ostanemo izvan tvoje sveobimne harmonije, jer to svake sekunde, na svakom mestu, svakim delićem bića želimo.

Izvor: Youtube/“Znakovi pored puta“