Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ostalo

Molitva je potrebna, religija nije

 

RAZMIŠLJANJA JEDNOG ATEISTE

Molitva je potrebna, religija nije

 

UMESTO UVODA

Na početku smo 21. veka. Medjutim, 21. vek je samo tehnički, opšteprihvaćeni podatak o proteku vremena, koji je rezultat kompromisa, nametnut od strane crkvenih autoriteta, da bi se na neki način pomirila suprostavljena tumačenja i učenja religijskog karaktera. Po srpskom kalendaru ovo je 7524 godina, kinezi kao i muslimani imaju svoj sistem računanja godina. Medjutim, jedno je zajedničko za sve, a to je da od ukupnog broja svih svetskih naučnika, koji su se bavili ili se bave poreklom života, čoveka, univerzuma, religije i smislom života uopšte, 99% je sad živo i aktivno. Ovaj vek će doneti mnoge nove poglede na ove značajne teme, pa i na ulogu religije i vere, čiji je jedan segment i pojam ateizam. Novo vreme zahteva i novi pristup, oslobodjen dogmi i straha i približavanje nepomirljivih razlika.

Da bi se bavili temom verovanja ili neverovanja moramo koristiti opšte prihvaćene definicije. Sačinili su ih oni koji su uložili mnogo više vremena i truda da nam na prihvatljiv i razumljiv način, sa što manje komplikovanih teoretisanja, saopšte suštinu nekog pojma. Uostalom, ako su te definicije opšte prihvaćene imaćemo manje nesuglasica oko značenja odredjenih pojmova, a polemika će se svesti na shvatanje i upotrebu tih pojmova.

2
Simbol ateizma

Ateista je, po definiciji, onaj koji odbija da veruje u postojanje božanstva, koji je skeptik u odnosu na natprirodne pojave jer ne postoje empirijski dokazi. Postoje i drugi razlozi za neverovanje u bilo koje božanstvo, kao što je problem zla, argument protivrečnih otkrovenja i argument neverovanja.

Stereotip je, najčešće zloupotrebljen, da je ateista neverujući „opšteg tipa“, odnosno, ovaj pojam koriste u pežorativnom smislu religijski sledbenici. Medjutim, u tom nastojanju da se ateizam prikaže u pogrdnom svetlu, prikriva se činjenica da ateista u stvari ne veruje u ono u šta veruju pripadnici znanih i neznanih religija, pokreta, sekti i sl., a da njegovo ne verovanje u stvari predstavlja traženje istine, koja je zasnovana na logici i razumu. Ateista veruje u Stvoritelja, ali još nije pronašao ko je on. Koliko je religija toliko je i bogova, proroka, protivrečnih tumačenja, otkrovenja. Na ova pitanja verujući, kao i sama Crkva, ne daju logičan i razuman odgovor.

Ateista postavlja pitanje o problemu zla, toliko aktuelnom u današnjem svetu, zbog čega ne može da se pomiri sa postojanjem Boga, svemogućeg i dobrog. U čemu je problem?

„Bog ili želi da ukine zlo, a ne može; ili može ali ne želi; ili pak niti može niti želi. Ako želi a ne može, onda je nemoćan. Ako može a ne želi, onda je zao. Ali ako Bog može i želi da ukine zlo, otkud onda zlo u svetu?“ (Epikur)

Argument protivrečnih otkrovenja tvrdi da je mala verovatnoća da Bog postoji, jer su mnogi teolozi i vernici različitih religija dali protivrečna i medjusobno isključiva otkrovenja. Argument navodi da osoba, koja nije bila svedok otkrovenja, mora da ga prihvati ili odbaci samo na osnovu autoriteta njenog predlagača. Prihvatanje bilo koje religije zahteva odricanje od drugih, a suočavanje sa ovakvim konkurentskim pretenzijama, u odsustvu ličnog otkrovenja, zahteva tešku odluku.

Argument neverovanja (argument za razumno neverovanje) ili argument svetog skrivanja glasi: „Ako ima Boga zašto nam se ne pokaže?“ Argument za razumno neverovanje se temelji na pet tačaka:

 1. Ako Bog postoji, On voli sve, On je svemoćan, pravedan, i On želi da Ga svi lično poznaju
 2. Ako osoba razumno neveruje, onda mu nije data prava šansa da upozna Boga
 3. Ako Bog postoji, On ima i moć i motiv da poništi razumno neverovanje
 4. Razumno neverovanje postoji
 5. Dakle, Bog ne postoji.

Argument za neverovanje odnosi se na Boga koji je svemoguć, koji sve voli, koji je sveznajuć, koji je potpuno pravedan i ima želju da ga svi poznaju. Ove osobine su atributi koje Hrišćanski Bog poseduje. Na bilo kog Boga, koji ne poseduje ove osobine, ovaj argument ne utiče.

Na pitanje da li Bog postoji ili ne profesor Vladeta Jerotić, priznati autoritet po pitanju vere, ateizma, religije i života uopšte, kaže da ne postoje dokazi da Bog postoji, ali isto tako i da ne postoje dokazi da Bog ne postoji. Šta to znači? Pretpostavka je da Bog ne postoji van čoveka, već da je to samo lično, individualno poimanje života. Stvoritelj jeste Bog, ali Bog bilo koje religije ne mora da bude stvoritelj, jer jednostavno – mnogo ih je, ko je pravi?

Religije-svijeta
Religije sveta

Drugi važan, suprostavljen pojam za ovu temu je religija, čiji osnov čini verovanje čoveka u Boga i svet koji ga okružuje. Religija, po definiciji, ima potrebu da objasni poreklo i smisao života, čoveka i univerzuma i predstavlja skup kulturnih sistema i učenje koje se odnosi na suštinu, svrhu i poreklo svega postojećeg. Svaka religija se postavlja kao primarna i jedino ispravna u svom učenju, a svoju originalnost „obezbedjuje“ kroz propovedi, bogosluženja, obrede, inicijacije, načine sahranjivanja pokojnika, rituale, sklapanje braka, kao i kroz muziku, umetnost, ples i druge aspekte ljudske kulture.

Religija je fenomen koji možemo posmatrati jedino subjektivno, jer je isključena objektivnost kojoj podleže preispitivanje drugih pojava. Religije nastaju, razvijaju se i nestaju i možemo ih definisati i kao duhovnu povezanost jedne grupe ljudi sa nekim višim, svetim bićem, odnosno Bogom.

Šta možemo da zapazimo u ovim definicijama? Religija ima potrebu, zasnovanu na subjektivnom principu, da objasni poreklo i smisao života, čoveka i univerzuma. Ima potrebu, ali ga ne objašnjava na razuman, logičan i na kraju krajeva objektivan način. I dalje nemamo saznanja o fenomenu života, onome što prethodi i onome što predstoji. Objašnjenje ne daje ni nauka. Istina je i dalje sakrivena, nepoznata i nedodirljiva. A istina je samo jedna.

Nesporno je da su religijska učenja zasnovana na pozitivnim principima ljubavi, mira, tolerancije, pravde, na kojima treba da počiva ljudska civilizacija. Ali je i nesporno da se obezbedjenje primene tih principa zasniva na strahu. Ko će vam i koliku kaznu izreći za počinjene grehe? Gde ćete i kad izdržavati kaznu? Izgleda da su se u današnjem svetu mnogi oslobodili tog straha, ili su ubedjeni (subjektivno) da će se iskupiti za učinjene grehe na drugi način.

ZAŠTO SU MOLITVA I VEROVANJE POTREBNI

Subjektivnost molitve i verovanja, njihov intezitet i dugotrajnost, imaju objektivan učinak na čoveka, i to pozitivan objektivan uticaj na fizičko i psihičko stanje ljudskog organizma. Ljudski organizam, „o kome tako mnogo znamo a tako malo razumemo“, savršen je spoj. Da li su ispitani svi oblici energije koja se širi ovom planetom, uticaj zvuka, svetlosti, vibracija, frekvencija i sl.? Dokazano je da su sveta mesta, koja posećuje veliki broj vernika, izvor pozitivne kumulirane energije, koja utiče na čoveka, na njegovu i fizičku i psihičku realnost. Prava je blagodet mir i spokojstvo koje čovek dostigne putem molitve, kada svoju psihičku i fizičku realnost približi Šumanovoj frekvenciji na kojoj pulsira planeta Zemlja, što je direktno povezano sa ljudskim mozgom, DNK sekvencijama i stvaranjem života na zemlji.

1
Simboli religija

Zato, molite se, verujte, jer će vam to lično doneti mnogo pozitivnog. Medjutim, nemojte nastojati po svaku cenu da preobrazite drugog, koga niste ubedili ličnim raspoloživim argumentima u ispravnost svojih stavova, jer tu misiju i taj „mandat“ niste sigurno dobili od onoga koga tako zdušno branite i tumačite. Ta netolerancija najčešće prerasta u agresiju, do te mere da se izgube kriterijumi za kulturan dijalog. Najčešće „žrtve“ ovakvog pristupa su ateisti i njihovi stavovi.

Aleksandar Zlatar

Definicije: Wikipedija

114 komentara

 • ~Mari
  Što se tiče pisanja pod drugim imenom – „osnovano“ sumnjam da su pojedini komentari, po pravilu prosti i neprimereni (al`sam fin), upućeni meni od iste osobe pod različitim imenima. To je povod za komentar, a ti si bila tu za provokaciju, zbog prvog pozitivnog komentara na tvoje pisanje i šoka koji si doživela.

  A sad ozbiljno pitanje: koji je po tebi momenat kada će se Isus ponovo pojaviti i prikazati, jer nema razloga da se ne prikaže kad se pojavi, jer „treba suditi ljudima“? Pošto kažeš da veruješ u njegov povratak, znači nije se prikazao ni tebi lično iako u to iskreno veruješ, o meni neću ni da govorim. Prošlo je manje više dve hiljade godina, možda malo za natprirodne mere i pojmove, ali za ljude nepojmljivo mnogo. Šta to treba da se desi, što se nije već desilo, da bi se povratak ostvario?

  Ostalo, u šta veruješ, može da ima i drugo objašnjenje. Može da bude bajka, može da bude delo nekoga čije je znanje u to vreme bilo na mnogo višem nivou od drugih, jer ne treba zaboraviti da i dan danas ne postoje objašnjenja za piramide, kalendare, rešetku zemlje, energetske izvore, odnosno da ovo nije najpametnija civilizacija koja obitava na zemlji. Primitivnom narodu su mesec, sunce, gromovi, zemljotresi, duge, vetrovi, bili vezani za božanstva, jer su neobjašnjivi, a dovoljno je da neko elokventan i pametan to upotrebi za neki cilj.

  Tačno je, ne verujem u natprirodno, ali verujem u Stvoritelja. Ni planeta ni ljudi nisu stvoreni u nekom bum bumu, parenjem ameba ili sličnoj gluposti. Sve je to delo inteligentnog dizajna. Svi smo i vernici i ateisti. Ko li je u pravu, odnosno, šta je istina? Mnogo toga je izgleda zapisano u Bibliji, mnogo je toga skrivenog i ne može se bukvalno prevoditi i tumačiti. Treba otkriti šta je taj um hteo da nam poruči.

 • @ Aleksandar
  Zasto mislite da bi svoritelj `morao` nesto da nam poruci ? Sta ako smo mi samo nusproizvod neke njegove `kombinacije` ? Ako je tacno da je svemir onoliki kolikim ga danasnji naucnici smatraju i ako postoji dugo koliko oni smatraju , nije li pretenciozno do besvesti misliti da ljudska vrsta tu ista znaci ?

 • Aleksandre,
  dozvolite da dam odgovor na Vaše pitanje.
  Ako gledamo po Otkrovenju i Poslanicama, kraj ovakvom svetu treba da dođe kada se ,,ukloni onaj koji sad zadržava“. Bilo je raznih ideja o tome ko bi tačno mogao biti taj, jer tumači ne moraju nužno biti duhovni ljudi; najverovatnije se misli na Duha Svetog. No, bilo kako bilo, kraj će biti kada broj istinskih hrišćana spadne na relativno mizernu notu. Ako mene pitate, to je najbolji argument protiv svih nepravoslavnih, jer jasno stoji u toj istoj Bibliji i da Crkva neće nikada nestati i da se teško piše onome ko menja sadržaj nauke. Dakle, svi ti moderni ,,bogoslovi“, koji veruju da baš oni znaju sve, a da je pre njih bila laž – mogu da budu samo jeretici. Jer, da je pravih hrišćana nestalo, t.j., da su ostali samo lažovi- smak sveta bi odavno započeo. Jedini hrišćani su, stoga, pravoslavci, ne zato što smo bolji od drugih, nego zato što držimo sve što smo dobili u Istini. Zato bih Vam savetovao da vodite računa kome poklanjate poverenje (u verodostojnost), kada bogoslovite.

  Vojsije,
  kao nekadašnji student astronomije i astro-fizike (batalio jer se uverio u besmislenost izučavanja istih u našim uslovima), mogu Vam odmah reći da naučnici većinom ne govore istinu, kada je postojanje svemira u pitanju. Prvo, niko ne može zaista da da odgovor na to pitanje. Drugo, i da može – ne bi, jer je plaćen da peva konstantno istu pesmu. Ustvari, ne radi se tu toliko o pohlepi, koliko o uceni. Reći da Zemlja nije stara milijardama godina će, u najbolju ruku, učiniti da ostanete bez posla i postanete nepoželjna ličnost ,,za saradnju“. U malo gorem obliku, sledi medijska i kolegijalna ,,satanizacija“.
  E, sad. Da, može biti da se Zemlja hladila jako dugo, onda se formirale magmatske stene, itd. Ali, tu su drugi faktori koji ukazuju da Zemlja ne može biti starija od nekih 25000 godina, grubo rečeno, kao što su slabljenje Zemljinog magnetnog polja, procenat ugljenika u atmosferi i tome slično. Ustvari, Zemlja je stara od nekih 6000 do 30000 godina, ako hoćemo da malo damo mesta špekulacijama. Naučnim metodama se ne može pouzdano tvrditi, niti će ikada moći. Osim ako ne napravimo vremeplov i obavimo merenja u prošlosti. Drugim rečima, sve ,,milijarderske“ teorije su plasirane na osnovu vešto iskonstruisanih i spinovanih polu-istina i, da budem baš grub, na osnovu pogađačkih sposobnosti određenih ličnosti. Fantaziranja. Šta da Vam kažem, kada je u mojoj klasi barem pola studenata verovalo u horoskope… To su naši naučnici.

 • ~Vojsije
  Moramo pretpostaviti da život, ljudi i sve oko nas ima nekog smisla. Razmišljati drugačije, suprotno, nema smisla. U odredjenim naučnim krugovima prevladava mišljenje da se nešto dešavalo 10,000 godina pre n.e. da je neka kataklizma, izazvana možda pomeranjem polova, izazvala potop, opisan u svim religijama, koji je uništio ili sakrio sva do tadašnja dostignuća civilizacije naprednije od današnje. Ta ista civilizacija, svesna pretstojeće kataklizme, ostavila je poruku onima koji će preživeti, budućim generacijama. Izgleda da Atlantida nije samo mit.
  Čini se da je sa tom zaostavštinom neko upoznat, a i da nije slučajnost što su masonski simboli šestar i ugaonik, jer su to jedini alati koji su potrebni da bi se, primenom fibonačijevog niza i odnosa zlatne sredine, shvatila „gradja“ svemira, ljudskog tela, zvuka, svetlosti.

  Primera je dosta: spirala nastala u ovim odnosima je prirodni tok vode kad otiče u slivnik, forma vazduha u vihoru, odnos izmedju kostiju kod čoveka, dužina ruku i nogu, udaljenost od pupka do palca i od pupka do glave. Sa time je bio upoznat i Da Vinči crtajući ljudske ruke, ili njegov poznati vetruvijski čovek i kvadriranje kruga. U muzici, harmonika zvuka je bolja kad se žice kod gitare pritiskaju na mestu odredjenog preseka, a kod klavira kad je podešen na diatonsku skalu posle sedme note ponavlja se lestvica, nova oktava sa istim promerom, a što je najzanimljivije, ukoliko bi postojao klavir sa 49 oktava note dve najviše oktave odgovaraju frekvcenciji boje svetla. Gradja materije, zvuk, svetlo – sve što nas okružuje i čini život.

  Zašto sva ova priča – mnogo toga je sadržano u misteriji piramida i drugim zaostavštinama, što samo ukazuje na poruku nekog mnogo pametnijeg od robova i faraona. Nema druge logike osim da je to poruka nekom u budućnosti. Zato i treba pravilno shvatiti poruke iz Biblije o stvaranju sveta – šta znači glas, svetlo, dani u kojima je Bog stvarao. Kad kažem Bog – mislim na Stvoritelja.

  Bodin je u pravu kad komentariše naučnofantastične teorije o postanku i opstanku zemlje. Većina je rezultat lične promocije i ambicija, dok druge imaju cilj da nas upute na pogrešan kolosek, jer neko ne želi da se znaju neke istine.

  ~Bodin
  Zašto i dalje tolika isključivost? Razumem da ste iskren vernik, ali biti toliko (bez uvrede) zadrt da se opstanak sveta vezuje za poslednjeg pravoslavnog hrišćanina, nije, najblaže rečeno rezonsko razmišljanje. Nema logike.

 • Aleksandre,
  Kad si tako ozbiljno postavio pitanje, onda da ti i ozbiljno odgovorim. Tvoje 1. pitanje je glasilo:
  „Koji je po tebi momenat kada će se Isus ponovo pojaviti i prikazati, jer nema razloga da se ne prikaže kad se pojavi, jer „treba suditi ljudima“?
  Pa, naravno da će se prikazati ljudima. Kako drugačije?! Biblija je vrlo jasna po tom pitanju i lepo kaže da će Isusov ponovni dolazak biti vidljiv. To vidimo u „Jevanđelju po Mateju“ 24. glava, 27. i 30. stih koji kažu:
  „Jer kao što munja izlazi od istoka i POKAZUJE SE do zapada, takav će biti dolazak Sina čovječijega“ , „… I UGLEDAĆE Sina čovečijeg, gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.“ ( Napomena: U Bibliji se UVEK pod terminom „Sin čovečiji“ podrazumeva Isus!)
  Isusov vidljiv dolazak takođe vidimo i u „Otkrivenju“ 1. glava, 7. stih:
  „Eno, ide (Isus) s’ oblacima, i UGLEDAĆE GA SVAKO OKO, i koji Ga probodoše (pošto će ih prethodno uskrsnuti); i zaplakaće za Njim sva koljena zemaljska. Da, zaista.“
  A momenat Isusovog dolaska ne zna niko! Biblija je i tu vrlo jasna. Isto pitanje su Isusu postavili i Njegovi učenici, kad su Ga pitali: “ Kaži nam kada će to biti?“ I evo šta im je Isus odgovorio:
  „O danu tome i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam. Jer kao što je bilo u vreme Nojevo, tako će biti i u dolazak Sina čovečijeg. Jer kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg, i ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve, tako će biti i dolazak Sina čovečijeg.“ – Matej 24. glava, od 36. stiha pa nadalje
  (Napomena: Pre potopa, nikada nije padala kiša, pa kada je Noje upozoravao ljude da će s neba padati voda, niko mu nije verovao (osim njegove porodice) i svi su ga ismevali kad ih je pozivao u svoju barku. Međutim… kada su prve kapi kiše krenule da padaju, nisu znali šta ih je snašlo, jer nikada pre toga nisu tako nešto videli, pa nisu poverovali da je tako nešto moguće.) Zato se u 42. stihu, Isus obraća sledećim rečima:
  „Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Ali ovo znajte: Kad bi znao domaćin u koje će vreme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje. Zato i vi budite gotovi, jer u koji čas ne mislite, doći će Sin čovečij.“
  Da rezimiram, Isusov dolazak biće sasvim iznenadan i neočekivan, čak i za one koji u to čvrsto veruju (a ja sam svakako jedna od njih).
  Tvoje 2. pitanje je glasilo:
  „Šta to treba da se desi, što se nije već desilo, da bi se povratak (Isusov) ostvario?“
  I ovakvo slično pitanje su takođe učenici postavili Isusu upitavši Ga:
  „I kakav je znak tvoga dolaska i posletka sveta?“ A Isus im je odgovorio kroz sledeće rečenice, u kojima je upozorio šta će se sve dešavati neposredno pred sam Njegov dolazak (kako bismo predosetili da se to vreme približilo), a ja ću ih jednu po jednu objasniti:
  „Čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime moje govoreći: Ja sam Hristos. I mnoge će prevariti.“
  – U poslednje vreme, sve je više „duhovnih učitelja“, koji govore da su oni „bogovi“ jer su navodno dostigli taj neki „duhovni mir“ (čitaj, opseli ih demoni), pa ubeđuju druge da će i oni postati „bogovi“, ukoliko slede njihova uputstva. Takođe ovo je vidljivo i u mnogim crkvama, jer su popovi preuzeli ulogu „boga“, pa smo došli u situaciju da se ljudi ispovedaju njima, a ne Bogu! Vrlo je moguće da će se i sam Antihrist predstaviti kao Isus Hrist i to će biti vrhunac te obmane.
  „Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite, jer treba da to sve bude, ali nije još tada posledak.“
  – Svedoci smo kako se poslednjih godina sve češće vode ratovi, pod izgovorom da je to zbog navodnih terorista, koji (gle čuda) čak u tim napadima izvršuju samoubistvo (npr. zakucavaju se otetim avionima u oblakodere, a potom se čelična konstrukcija ruši kao kula od karata (tragikomično 🙁 🙂 ), ali ovaj „kratkometražni film“ sa crnim humorom očigledno funkcioniše kod mnogih ljudi, jer ga doživljavaju kao stvarnost, a ne iluziju (fotomontažu). Nažalost, takvih „filmova“ u kojima su teroristi glavni negativci ima na pretek, jer dokle god budu postojali, postojaće i izgovori zapadnih sila za vođenje rata. U pozadini svega, stoji sam Satana, koji deluje preko tajnih društva (masona, iluminata, templara…). Znači, to su ti neki ratovi, o kojima svi čujemo, ali Isus kaže da to nije ono najgore i da posle toga sledi nešto mnogo gore, pa nastavlja:
  „Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo…“
  – Ovde Isus predviđa ogroman sukob među narodima. Sasvim je izvesno da u bliskoj budućnosti možemo očekivati „Treći svetski rat“. Ironično je, ali istina, da tajna društva preko američkih visokobudžetnih filmova, uvek nagoveste šta sledi. Tako su još pre nego što su „Kule bliznakinje“ bile srušene, to sve lepo „predvideli“ u svojim filmovima. U poslednje vreme se pojavljuju filmovi u kojima se promoviše izbijanje „Trećeg svetskog rata“, koji će biti objavljen Rusiji, a na ostalim zemljama biće da odluče da li će se priključiti „istočnom taboru“ ili „zapadnom“.
  „I biće gladi i pomori…“
  – Primetno je da iz godine u godinu, ima sve više siromašnih u svetu (npr. grčka kriza, engleska kriza, turska kriza…), a o migrantima koji su bili prinuđeni da napuste svoja ognjišta ostavši bez najosnovnijih uslova za život, da i ne pričam.
  „…i zemlja će se tresti po svetu.“
  – E sad će neko reći da je uvek bilo zemljotresa. Da, tačno, ali oni nisu bili tako učestali i jaki. Ako pogledaš statistiku zemljotresa, uočićeš da su oni poslednjih godina po broju rapidno porasli, kao i da su sve intenzivniji.
  „A to je sve početak stradanja.“
  – Dakle, početak je već počeo. Možemo očekivati da se katastrofe (poplave, zemljotresi, olujni vetrovi…) sve više uvećavaju. Baš kao i ekonomska i društvena kriza.
  „Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti na vas, imena mojega radi. I tada će mnogi sablazniti, i drug druga izdaće, i omrznuće drug na druga.“
  – Ovo je jako bitno. Pred sam Isusov dolazak, zbog katastrofa, biće doneti posebni religiozni zakoni, koje će osmisliti Antihrist, jer će zahvaljujući njemu biti uspostavljen mir na zemlji. Međutim, svako ko bude odbio da se drži tih zakona, pretiće mu smrću. E, tu će vera biti na ispitu. Da li ćemo da poštujemo zakone koje je propisao Satana, ili zakone koje je propisao Bog. Mnogi će iz straha da ne izgube svoj život, odlučiti da prihvate Satanine zakone. Dodatni problem biće onima koji uopšte ne poznaju Bibliju, jer neće imati pojma da se pokoravaju Sataninim zakonima. Biblija kaže da će biti u opasnosti svako ko odbije da se pokloni IKONI zverinoj. A s’ obzirom da se mnogi ljudi klanjaju ikonama (pogotovo pravoslavci), možemo očekivati da će olako prihvatiti takav zakon, ubeđeni da je to nešto dobro, a u stvari će tako sebi prepisati večnu smrt na Isusovom sudu. Oni koji odbiju da se poklone toj ikoni, čak i ako izgube svoj život, znaće da će ih Isus uskrsnuti, tako da ih to uopšte neće potresti, već će dostojanstveno izgubiti svoje živote.
  „I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge.“
  – Sećam se kada su pre par godina, televizije bile preplavljene raznoraznim „vidovnjacima“ (gledači u tarot karte, pasulj, kukuruz, astrolozi, numerolozi, razni bioenergetičari, beli magovi…), od kojih me podilazila jeza. Hvala Bogu, pa smo jedno vreme mogli da predahnemo, ali kako vidim počinju ponovo da se vraćaju i to na velika vrata. Sve su to Satanine sluge! Na našim prostorima je sve počelo od Tarabića, pa preko baba Vange, vidovite Zorke, do Milana tarota i ostalih prevaranata. Na stranim televizijama su aktuelni oni koji komuniciraju sa „duhovima“, kao i tzv. ufolozi, koji nam „predviđaju“ bliske susrete „treće vrste“.
  „I pošto će se bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih.“
  – U poslednje vreme, crna hronika je baš aktuelna. Taman pročitamo o nekom užasnom zločinu i pre nego što i uspemo da se oporavimo, već se pojavljuje novi, još gori. Evo, priseti se samo koliko je samo od početka ove godine stravičnih zločina počinjeno, pa će ti biti sve jasnije. Ljudi postaju sve hladniji, jer su naprosto oguglali na sve vrste zločina, pa ih više ništa ne može emotivno dotaći.
  „Ako vam dakle kažu, evo ga (Isus) u pustinji ne izlazite, evo ga u sobama ne verujte.“
  – Šta je Isus ovim želeo da kaže? S’ obzirom da Satana i njegovi demoni imaju moć da se pretvore u bilo koju osobu, pa i Isusa, iskoristiće tu priliku tokom poslednjeg vremena, tako što će se pojavljivati na raznim spiritističkim seansama, gde će se lažno predstavljati kao Isus. Zato Isus upozorava da nikako ne nasedamo na takve trikove, i kaže da će Njegov dolazak biti vidljiv za svakog čoveka, a ne samo za grupicu ljudi. Oni koji nisu čitali Bibliju, nasešće na demonske trikove, jer ne poznaju istinu, pa će Satana vešto manipulisati sa njima.
  „I odmah će po nevolji dana tih Sunce pomračiti, i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s’ neba pasti, i sile nebeske pokrenuti se. I tada će se pokazati znak Sina čovječjega na nebu, i tada će proplakati sva plemena na Zemlji i ugledaće Sina čovečjega gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.“
  – Dakle, Isusov dolazak biće vidljiv, jedinstven i spektakularan.

 • Vojsije,
  Nismo mi nikakav „nusproizvod“ neke Stvoriteljeve kombinacije.
  A svemir zapravo i ne postoji! Ili da se preciznije izrazim, ne postoji onakav kakvim ga Satanističke „svemirske agencije“ opisuju.

 • Bodine,
  Slažem se sa delom tvog komentara koji si uputio Vojsiju. Konačno da se desi da ti i ja nešto posmatramo iz istog ugla. 🙂

 • ~Mari
  Nešto si previdela – govorimo o periodu od oko 2.000 godina. Sve što si navodila kao neposredni povod koji će dovesti do dolaska Isusa je današnjica, kako kažeš dešavanja „u poslednje vreme“. Treći svetski rat (ne oružje, već informacija), terorizam, glad, pomor, zločin za zločinom, opsednuti i zaposednuti popovi, itd.
  Koliko je ratova bilo u prethodnih 2.000 godina? Zanemarimo lokalne, ali ne i dva svetska. Koliko je ljudi pobijeno u verskim ratovima? Zločina je uvek bilo u kontinuitetu, samo je pitanje da li smo za njih znali. Danas su to udarne vesti, jer su najgore vesti najbolje vesti. O gladi i nemaštini ne treba govoriti. A popovi – pa zar su samo ovi današnji aktuelni, a oni u prethodnim vekovima su bili divni, posvećeni i neporočni?
  Koliko je razloga bilo, prema kriterijumima koji si navela, da se Isus pojavi i sudi grešnima, gledajući prošlost dugu dva milenijuma? Nije dovoljno to tvoje objašnjenje. Pogotovo kad citiraš Bibliju …jednog dana, niko ne zna kad jer je Isus to tako rekao, …ali će biti vidljivo, jedinstveno, spektakularno…
  Nisi mi odgovorila na pitanje, jer nije dovoljna uopštenost citata iz Biblije, šta treba da se desi, a što već se nije desilo, od odlaska do povratka Isusa.
  Ako je to neka kataklizma svetskih razmera, nema sunca, nema meseca, planete padaju, onda neće ni biti nikoga da dočeka njegov povratak. Zar ne misliš da je to nelogično, nerealno, van zdravog razuma. Zar ne misliš da je to bajka, koja je moga da ima težinu pre nekoliko vekova. Ko treba danas da veruje u to?

 • Aleksandre,
  Evo, ja verujem u tu „bajku“! 🙂
  I ne samo ja. Postoje i drugi ljudi koji svim srcem veruju u Isusov dolazak. Tako da nisam usamljen slučaj. I ne znam, šta je tu toliko čudno da Isus dođe i sudi ljudima??? Sasvim je logično da postoji Bog koji po zaslugama deli pravdu. Ne može neko da čini gnusne zločine, a da za to ne odgovara. Mnogi državnici i popovi misle da mogu da rade šta žele, jer niko ne stoji iznad njih. Ali… videćemo da li je baš tako, kako oni misle. Iznenadiće se oni, kad ugledaju Isusa… ali u šokantnom smislu.
  Kada sam pomenula III svetski rat, mislila sam na pravi oružani rat, ogromnih razmera, kakav se još nikada nije dogodio, jer neće samo neke države učestvovati u njemu, već čitavo čovečanstvo.
  Iako će biti mnogo mrtvih, to nikako ne znači da će baš svi stradati.
  Uostalom, zašto bi nam Isus dao uputstvo da tada ostavimo sve, bežimo, molimo se, ako će svi izginuti?
  I evo, da ti odgovorim na pitanje, na koje toliko insistiraš 🙂
  „Šta treba da se desi, a što se već nije desilo, od odlaska do povratka Isusa?“
  Najkraće rečeno – Treba Zemlju da posete „vanzemaljci“!
  Možda žvuči smešno, ali ako to doživiš, videćeš da je istina. Satana i njegovi demoni su osmislili plan, da se pred čovečanstvom pojave u ogromnom letećem tanjiru, i predstaviće se ljudima kao bića sa druge planete. Demonstriraće ljudima svoje moći i savetovaće ih šta trebaju da rade da bi i oni dostigli takve „moći“.
  Satana već jako dugo radi na ovom planu, jer se baš potrudio da svakog čoveka „upozna“ sa pričom o „vanzemaljcima“. Ne postoji niko ko nije čuo za njih.
  Zašto je Satani bitno da se kroz medije širi priča o „vanzemaljcima“?
  Iz prostog razloga što se demoni mogu pojaviti pretvoreni u „vanzemaljce“, samo tamo gde većina ljudi veruje da u te priče i gde vlada nemoral. Baš na svim mestima gde su viđeni „vanzemaljci“, većina meštana je praktikovala neki oblik okultizma. Na taj način su demonima „otvorili vrata“ za svoje aktivnosti. Znači sve više se širi ta priča, kako bi sve više ljudi verovalo da postoje bića sa drugih planeta, što je notorna laž.

 • Kako nema logike, Aleksandre?
  Po Hrišćanstvu, ljudi postoje ovako kako mi postojimo dok se ne opredele za Carstvo Nebesko, ili carstvo podzemno. Onda kada ovi prvi budu na izmaku – nastupiće prekid ovakvog postojanja i svi će živeti shodno svome izboru. Čemu Bogu služi održavanje planete kojom vladaju i baškare se masoni, jezuiti, kabalisti i raznorazni pokvareni oligarsi, dok sam narod živi potpuno ,,varvarski“ i hedonistički? Neminovno je da ovako bude. Jer zlo ne bira sredstva, dok dobro ne čini tako. Na kraju krajeva, da nema Boga, svi bismo postali divlji i razuzdani. Ali, još jednom napominjem, stvar je izbora.
  Eto, to je smisao. Kada bude ispunjena suština, biće ovo vreme okončano. Kao kad odbacite ljusku, da biste došli do jezgra oraha.

  Mari,
  već sam rekao da oko istine i nema neke diskusije. Ko je pošten – može samo da se složi. Zato ću Vam reći još jednu istinu, da biste uvideli kako nekad donosite preuranjene zaključke. Hrišćani se ne ispovedaju popovima. Ispovedaju se Bogu, pred ljudima. SVIM ljudima. Pa, čemu ispovedanje Bogu koji sve zna? Poenta je priznati pred ostalima i okanuti se. Kao carinik koji se tukao u grudi, govoreći ,,Gospode, milostiv budi meni grešnome!“. Ukoliko čovek prizna, ali nastavi po starom, to je raskajanje, veoma čest slučaj. Sveštenik daje oprost za okajane grehe u Ime Božije, kao zadužen od samog Duha da tako čini. To su isto radili i apostoli. Imate primer u Delima, o Ananiji i Sapfiri. Za svoju utaju odgovarali su Bogu, ali i svetom Petru. Mnogo blatite sveštenstvo. Jedno je nastojati da se uklone razbojnici, drugo vređati sve. Savetujem Vam da ozbiljno krenete sa izučavanjem istorije Crkve, da biste se upoznali sa Njom. Mislim, kako ćete i dalje biti ,,najveći kritičar Pravoslavlja“, ako nas uopšte ne poznajete? 🙂

 • Bodine,
  Ha, ha, ha… E, dobra ti je ova poslednja rečenica. 🙂
  Ne bih baš rekla da sam „najveći kritičar pravoslavlja“. Možda to tebi tako deluje, zato što si na strani pravoslavne vere, pa to tako doživljavaš. Ali, iz mog ugla posmatranja, suviše sam blaga.
  Iskreno, mislim da bih trebala da budem daleko kritičnija.
  Pa, zar se ne sećaš da je i pored mojih komentara, koji su kritikovali pravoslavlje, Aleksandar dugo bio u ubeđenju da sam ja pravoslavne veroispovesti. I nije jedini. Ne znam zašto, ali mnogima treba prilično vremena dok shvate da ja nisam pravoslavka. Znači, moraću da se potrudim da pooštrim svoje kritike prema pravoslavlju. 🙂 Neću da te plašim, ali… budi spreman. 😉
  Tačno je da, ako nešto kritikuješ, onda to isto moraš i dobro da poznaješ. Upravo zato što poznajem pravoslavlje, (a još bolje Bibliju) zato sebi i dajem za pravo da ga kritikujem.
  Nije istina da ja „blatim sveštenstvo“. Do takvog zaključka si došao, zbog onog komentara u kome sam navela da su mnogi popovi preuzeli ulogu Boga, zato što se ljudi ispovedaju njima, a ne Bogu. Ne praktikuju sve crkve ispovest pred sveštenikom. Tako da i tu opet posmatraš iz ugla pravoslavnog vernika. To što kažeš: „Hrišćani se ne ispovedaju popovima, nego Bogu pred ljudima“ je smešno. 😀
  Zašto bi se neko ispovedao pred ljudima, koji su puni osuda i skloni ismevanju?
  Zamisli da je npr. neko bio homoseksualac, ali da je shvatio da je to greh i da želi da se ispovedi Bogu, ali pred ljudima. Pa, ne smem ni da zamislim kako bi to izgledalo. Koliko sutradan bi većina ljudi „ispirala usta“ sa njim, ismevala ga i provocirala, a bio bi i „žigosan“ tako što bi celoga života nosio etiketu na kojoj piše: „Ovo je bivši homoseksualac!“
  Šta ima bilo ko da se ispoveda pred ljudima i da zbog toga kasnije pati, jer će ga okolina osuđivati?
  Tačno je da Bog sve o nama zna (celi naš život), i baš zato ga nikako ne možemo šokirati. Bogu možeš da kažeš bilo šta (da si počinio preljubu, imao homoseksualnu vezu, drogirao se, silovao, ubio, krao…) i nećeš Ga iznenaditi.
  Pitaš: „Čemu ispovedanje Bogu koji sve zna?“
  Upravo zato što je Bog dobar i milostiv, i ako se iskreno pokaješ, šta god da si počinio, biće ti oprošteno kao da se nikada nije ni dogodilo. Ali, jedino što on traži jeste – priznanje i pokajanje, uz veru da je Isus stradao na krstu upravo zbog oproštanja grehova svakoga od nas. Ako u to veruješ, sve će ti biti oprošteno. Ne postoji nijedan greh, koji Bog nije spreman da oprosti. S druge strane, ne postoji greh, koji će ti oprostiti ljudi. E, upravo iz navedenih razloga, potrebno je da se ispovedamo Bogu, a ne ljudima.
  I na kraju, da „ukradem“ tvoju rečenicu, koja se uvde savršeno uklapa:
  „Ko je pošten, može samo da se složi sa mnom. 😉

 • ~Bodin
  Uporno – „po Hrišćanstvu“, hrišćanski kriterijumi, hrišćanske podele, i ništa drugo ne postoji. Da li su to sve hrišćanske varijante (pravoslavci, katolici, protestanti)? Van Hrišćanstva sve je neprimereno, djavolski, osudjeno na „carstvo podzemno“. Kako to Bog „održava planetu“ kad je bar pet milijardi nehrišćana i ateista, kad je toliko zločina i zločinaca, gladi, lošeg življenja? Nešto mu se izgleda omaklo. Ili je nemoćan, ili je licemeran. Kako je to spojivo sa tolikom stvaralačkom moći? I kao vrhunac – „da nema Boga, svi bismo postali divlji i razuzdani“. Niti sam divlji, niti sam razuzdan – da li to znači da ima Boga i da me čuva iako sam ateista? Pa gde je tu logika i zdrav razum?

  ~Mari
  Hvala na odgovoru – bio mi je potreban da bih zakružio sliku o tebi, kao i tvojim sadržajem i načinom razmišljanja o temi o kojoj polemišemo. Pozdrav.

 • Aleksandre,
  ako Vam je dosadilo, možemo da diskutujemo i o islamu, i hinduizmu, i budističkoj i evropskoj filozofiji, pa i paganskim verovanjima, al’ ne vidim svrhu. Zašto bi se iko hranio suvim hlebom, pokvarenim, koji ne može zasititi, kad pred sobom ima obilnu gozbu Istine? Vaše viđenje hrišćanstva se može objasniti jedino kroz prizmu staro-grčke filozofije. Prema kojem ljudi pokušavaju da, posmatrajući bića i predmete oko sebe, izlažući i predlažući umne konstrukcije, dođu do Božanskog. Posmatrajući posledice doći do Uzroka. A jesmo li kadri – niko se ne zapita. ,,Sto ljudi, sto ćudi“: i ko je tu u pravu? No, da se manemo ovoga. Ne vodi ničemu. Ako Vas interesuje podrobnije izlaganje, pročitajte nešto od sv. Grigorija Palame na ovu temu.

  Što se tiče Božije milosti i Božije ljubavi, ljudi su prilično nepravedni po ovom pitanju. I kreću uvek sa negativne strane. ,,Mnogo je zla u svetu – sledi da nema Boga, jer je On, navodno, maksimalno dobar.“ A šta je sa dobrom u svetu? Uzmite priču o milosrdnom Samarićaninu, koji previja rane neprijatelju, i plaća njegovo lečenje, dok ga sunarodnici ostavljaju. Dakle, i dobra ima. A zašto je dobro pozitivno, a loše negativno? Dajte mi odgovor na to. Zbog čega je ružno pretući nekoga i oteti mu novac, kad je bolje za nas da imamo para, nego da nemamo? Savest je najbolji dokaz za postojanje Boga. Sad Vi kažete kako verujete u Boga, al’ ne u hrišćanskog. T.j., treba Vam dokaz. A imate li dokaz da ne treba da verujete u Njega? Možemo ovako u nedogled da lomimo jezike, mačeve, pera, štagod. Al’ upravo zbog ovoga Vam kažem da se Bog ne može naći u pravilima, logici ili u fantazijama, gde ljudi obično traže. Upotrebite srce, savest i mudrost, a ostavimo se merenja koji pop vozi koja kola i tome sličnoga. Jer zapadni ateistički filozofi, barem poznati, voze bolja kola i od naših vladika. Ako Vas zaista zanima da čujete o hrišćanstvu, čitajte dela svetih otaca, koji su savršeni hrišćani.
  Zaboravih: ako ljudi čuvaju jedni druge, tim pre je logično da nas Bog sve čuva. Možda ste ateista, ali niste ljudožder. Razmislite malo i iz drugog ugla…
  Takođe, kamo sreće da ima dve milijarde hrišćana. Ako ima dvesta miliona, dobro je.

 • Mari,
  o tome Vam pričam. Šta će Bogu ispovest? Ispovest je potrebna čoveku. Probajte da priznate neki svoj greh sada. Pretpostavljam da bi Vas bila sramota. Mene bi, sasvim sigurno. Osećaj te ,,tajne“ sramote jeste egoizam. Kako priznati pred drugim ljudima da si niko i ništa? Eto, to je svrha javnog ispovedanja. A kako hrišćani da osuđuju? Mi treba da živimo u skladu sa onim: ,,Koji je među vama bez grijeha, neka baci prvi kamen.“ Suština celog ovog procesa je smirivanje duha. Ništa tako ne udaljuje od Boga kao gordost. Razlog zašto se u moderna vremena prešlo u ,,ispovedaonice“ je taj što su naši gresi postali prilično degutantni. Nekad je bilo ,,Posvađao sam se sa taštom“ ili ,,Poželeo sam da maknem komšijinu ogradu metar dalje“. Danas je katastrofa, najblaže rečeno. Evo, i ja bih mogao da javno ovde ispovedam grehe. No to neću raditi: prvo, jer niko to od mene ne želi; drugo, jer ne želim da sablažnjavam. Ali, imam dovoljno smirenja za tako nešto. To je cilj ispovedanja, to je početak hrišćanstvu. Nije kraj.

  Neka bude i da ljudi osuđuju.
  Tako Bog pretvara ljudski greh u veliku vrlinu. Mnogo je svetaca koji su se pred narodom pravili ludim ili blesavim, a ustvari su u sebi gasili gordost. Trpljenje je velika stvar. Ono što je ludost pred ljudima, mudrost je pred Bogom, i obrnuto. Čovek je, u duhovnom smislu, dete. Stoga se mora naučiti mudrosti. A to dolazi samo kroz slušanje starijih. Ne slepo- razumno, ali i dalje poslušnost.

  Ima jedan greh što se ne prašta.

Ostavite komentar