LEK OD GREHA
Potsetnik za ispovest u 1023. tačke – pisan u ženskom rodu

 

Zašto treba da se ispoveda pravoslavni hrišćanin?

Za grehe svoje, jer „mnogo puta grešimo svaki dan“. Zato moramo uvek osećati sebe grešnim i kajati se. „Nema kraja pokajanju do same smrti“, veli prepodobni Marko Podvižnik.

Kome (ili pred kime) se treba ispovedati?

Pred Bogom živim i svevidećim, od koga ništa nije utajeno ni sakriveno, i pred njegovim predstavnikom na zemlji – pravoslavnim sveštenikom. Jer, svetu Tajnu pokajanja i ispovesti, kao Tajnu Crkve ustanovio je sam Gospod naš Isus Hristos, rekavši svojim Učenicima: „Primite Duh Sveti, kojima oprostite grehe oprostiće im se, a kojima zadržite, zadržaće se“ (Jn. 20, 22-23).

Ovo pravo „opraštanja i zadržavanja“ grehova ljudima koji se kaju i ispovedaju, prenosilo se od Apostola Duhom Svetim na sve njihove naslednike – episkope i sveštenike – do dana današnjega, i prenosiće se do svršetka veka. Tako je svemudri i čovekoljubivi Gospod uredio, da i pored opšte grehovnosti svih ljudi, spasenje bude dostupno, pristupačno i ostvarljivo za sve posredstvom svete Tajne Pokajanja i Ispovesti.

Ruska ikona Svevideće Oko - Potsetnik za ispovest - lek za greh

Došao neki starac u apoteku i upita apotekara:

– „Imate li lek protiv greha?“

– „Imamo“ odgovori apotekar i poče da nabraja:

„Stavi koren poslušanja,
saberi cvetove duševne čistote,
isitni lišće trpljenja,
sakupi plodove nelicemernosti,
ne napijaj se vinom preljube,
sve to isuši postom uzdržanja,
stavi u lonac dobrih dela,
posoli solju bratoljublja,
dodaj dobrotu i milostinju,
i onda u sve sipaj prašak smirenja
i kolenopreklonjenja.
Stavi na dan tri kašike straha Božijeg,
oblači se u odeću pravednosti
i ne ulazi u pustolovine,
jer ćeš se prehladiti
i ponovo razboleti od greha.“

Tako na primer prepodobni Ilarion Optinski i prepodobni starac Amvrosije, nekim verujućim za umirenje savesti su savetovali da se podrobno ispovedaju i to grehove od sedme godine. Ispovedati se treba postepeno npr. 20-40 grehova u jednoj ispovesti.

Jednoj ispovednici je sveštenik pročitao razrešnu molitvu i demon u njenim ustima vrisnuo: „Šta si učinio? Ceo život sam pisao njene grehe na hartiji, a ti si u jednom trenutku moju hartiju učinio praznom!“.

Druga duhovno bolesna, se tako pokajala, što je napisala duhovniku, da je iz nje izašlo jezivo čudovište sa rebrima.

Neka verujuća je zamolila poznanicu da joj ovaj spisak grehova prepiše na mašini na šta joj je demon ustima poznanice rekao: „Sve ću prepisati osim ovog spiska sa 1023 greha“. I otkazala je prekucavanje.

Druga vernica je pričala da joj se posle podrobne ispovesti prosvetlio um.

1. Grešila sam ne znajući da činim greh i nisam se ni starala da saznam.
2. Ne ispovedam Gospoda umom, srcem, rečju, delom, svim životom.
3. Nisam se brinula da saznam kako se ulazi u Carstvo Nebesko.
4. Ne čuvam obećanja data na Svetom Krštenju, ne čuvam čistotu duše.
5. Svesno sam krila grehove na ispovesti i sa ne ispoveđenim grehovima se pričešćivala Sv. Tajnom Hristovom.
6. Padala sam duhom.
7. Pre čitanja reči Božje nisam uvek prizivala blagodat Svetog Duha i mislila sam samo na to da što više pročitam ne pazeći na smisao onog što čitam.
8. Grešim nemarnošću prema Bogu i bližnjima.
9. Nemam sećanja na smrt, ne spremam se da pristupim Strašnom Sudu Božjem.
10. Postala sam verujuća u drugoj polovini svoga života, mladost mi je prošla u neverju, nisam posećivala hram, nisam se molila, nisam se ispovedala.
11. Svoj krst nosim sa roptanjem i uninijem često gubim nadu.
12. Nemam osećaj straha Božjeg.
13. Nemam u duši smireni osećaj sopstvene nedostojnosti, ne blagodarim Bogu za bezbrojne milosti prema meni grešnoj.
14. Bojim se stradanja i teško ih podnosim, zaboravljajući da su ona poslana od Boga radi mog spasenja i da sebe treba predavati Božjoj volji.
15. U očajanju sam htela da okončam život samoubistvom i mislila: „Bolje da umrem“.
16. Htela sam da završim sa sobom: da se obesim, otrujem, prerežem vene, da privučem pažnju na sebe i da se drugi zabrinu zbog mene.
17. Bila sam ubica svog čeda u utrobi, napravila sam abortus. Davala sam savet svojim prijateljicama da abortiraju.
18. Muškarci da li ste učestvovali u abortusu?
19. Primam mnoštvo zlih pomosli.
20. Klevetala sam na bližnjeg.
21. Nisam pobožno čuvala svetinje. Uprljali su se: artos, nafora, sveta voda i ikone. Držala sam ih u prašini i paučini i čuvala u podrumu.
22. Pila sam Bogojavljensku vodicu posle uzimanja hrane.
23. U nečistoti sam išla u hram.
24. U nečistoti sam jela prosforu, artos.
25. Prosforu i svetu vodu sam primala bez pobožnosti; pazgovarala sam, sedela, padale su mrvice i sveta voda se prolivala.
26. Sagrešila sam gordošću, samoljubljem, slavoljubljem.
27. Zavidela sam, želela sam sebi počasti.
28. Grešila sam mržnjom, srebroljubljem.
29. Više sam se nadala ha čoveka no na Boga.
30. Grešila sam nedostojnoim pričešćivanjem Telom i Krvi Gospodnjom.
31. Osuđujem, korim, ropćem, hulim, podsmevam se, govorim zle reči, ukorevam.
32. Grešila sam bezakonjem, lukavstvom, zlopamćenjem, naglošću.
33. Smejala sam se tuđem grehu.
34. Želela sam zlo, bila sam malodušna. Grešila sam nespokojstvom i uninijem zbog greha.
35. Dopuštala sam polni odnos pre braka. Varala sam muža i činila preljubu.
36. Tvorila sam sama ili sa prijateljicama bludne grehe, bludničila u pomislima.
37. Pružala sam ruke ka svom nagom telu, gledala i trljala rukama tajne udove.
38. Primala sam lekove da nebih začela, tražila od muža čuvanje u tome.
39. Kada se dogodio bludni san nisam čitala molitve protiv oskrnavljenja i nisam činila poklone.
40. U autobusu sam tražila zadovoljstvo od dodira; nisam se trudila da ih izbegnem.
41. Nisam se uzdržavala od supružanskih odnosa u nečistoti, u trudnoći i u periodu dojenja deteta.
42. Nisam se uzdržavala od supružanskih odnosa u oči srede, petka, nedelje i uz post po dogovoru.
43. Dodirivala sam tuđe telo i u detinjstvu se igrala ne pristojnih igara.
44. Posmatrala sam obnažene.
45. Posmatrala sam tuđu nagotu.
46. S mužem sam pohotljivo živela dopuštajući telesno zadovoljstvo i do izopačenja.
47. Sećala sam se nečistih razgovora.
48. Imala sam iskušenje u snu i sećala se toga.
49. Pri susretu sa životinjama imala sam zle želje i misli.
50. Čitala sam nepristojne knjige i časopise. Posmatrala sam nepristojne kipove, slike na kojima su poluobnaženi ljudi, pornografske slike i plakate, čitala sam rasprave o ljubavi.
51. Obnaživala sam se pred drugima. Kupala i sunčala pred mnoštvom ljudi, bavila se gimnastikom u nepriličnom odelu.
52. Bila sam nepristojna u pokretima, telesnim gestovima i hodanju. Nosila sam ne skromnu i upadljivu odeću.
53. Gledala sam različite igre, pozorišta, plesove i sama igrala.
54. Nosila sam na sablazan ljudima moderne, lepe stvari, da bih privukla pažnju na sebe.
55. Razslabljivala sam svoju dušu dugim razgovorima sa mlađim licima suprotnog pola.
56. Čitala sam ljubavnu prepisku, prepisivala, učila napamet strasne stihove, slušala strasnu muziku, gledala bioskopske predstave.
57. Grešila sam svojevoljnim i slobodnim ophođenjem sa licima suprotnog pola, bili su nepristojni dodiri. Radi pohote sam htela da se zaljubljuju u mene da bi stradali zbog mene.
58. Previše sam se brinula o zdravlju svoga tela. Bojala sam se bora i sede kose.
59. Nosila sam na glavi periku, farbala sam se, podmlađivala se u „salonima lepote“.
60. Naslađivala sam se nečistim, bludnim pomislima u vreme molitve.
61. Pri čitanju molitve i Svetog Pisma bila sam hladna i ravnodušna.
62. Bila sam u pospanom stanju za breme službe, dremala, zevala, prebacivala se sa noge na nogu, šetala, naslanjala se na zid, sedela, mislila: „Hoće li se brzo završiti molitva?“. Nisam slušala pojanje i čitanje u hramu, bila sam rasejana, posmatrala ljude.
63. Ne prinuđavam sebe na dobra dela, lenjim se na molitvu. Ne zanimam se „Isusovom molitvom“, ne molim se za bližnje, ne molim se kada me zamole da se za njih molim.
64. Smejala sam se na molitvi setivši se nečeg smešnog.
65. Izgovarajući molitvu zbunjivala sam se, propuštala reči, izvrtala ih i nepravilno naglašavala.
66. Gledala sam kroz prozor za vreme molitve.
67. Legla sam da spavam bez molitve.
68. Ne staram se da sve svoje misli predajem Bogu.
69. Kad zvoni zvono ne čitam molitve, ne poklanjam se, ne krstim se.
70. Bez velike potrebe skraćivala sam molitveno pravilo.
71. Izlazeći iz kuće i dolazeći kući nisam čitala molitvu, izlazila sam na ulicu ne prekrstivši se.
72. Ne čitam uvek jutarnje i večernje pravilo, ne čitam jutarnje molitve kada ujutro idem u hram, skraćujem molitve.
73. Bila sam rasejana na molitvi.
74. Vršila sam molitve bez usrđa, radi lenjosti sam se molila ležeći, sedeći, naslanjajući se na zid.
75. Za vreme molitve posmatrala sam ikone, listala knjigu, sećala se ljudi, stvari, novosti u svetu, jela, pića.
76. Ne vršim molitveno pravilo sa smirenjem, misleći o svojoj grehovnosti. Gordim se pri molitvi.
77. Na molitvi sam imala drskost da u mašti predstavljam Gospoda pred sobom.
78. Nisam ukorevala sebe za rasejanost pri molitvi i nisam uvek za to molila oproštaj Boga.
79. Zauzimala sam proizvoljne poze pri molitvi, pri čitanju Božije reči, za vreme pobožnih beseda i trpeze.
80. Odvlačila sam pažnju sa molitve na nevažne stvari.
81. Prekidala sam molitvu svetskim razmišljanjima i pričama.
82. Nisam žurila na molitvu, čak sam i druge odgovarala.
83. Ustajala sam tako kasno da sam na putu čitala molitve.
84. Koristila sam vreme molitve za životne brige.
85. Dolazile su mi misli da Bog neće uslišiti moje molitve.
86. Ujutru pre molitve i uveče posle molitve razgovarala sam o svetskim stvarima.
87. Po završetku molitve imala sam zle misli.
88. Ostavljala sam molitvu radi umora.
89. Retko se noću molim.
90. Starala sam se da se što udobnije namestim za vreme molitve(npr. podmetala jastučić).
91. Zaboravljala sam da se molim na putu.
92. Kad sam bila na molitvi osećala sam se kao da robujem Bogu.
93. Pošto sam išla u hram kod kuće se nisam pomolila.
94. U vreme molitvenog pravila radila sam druge poslove.
95. Lenjila sam se da činim poklone za vreme čitanje psalma, akatista, kanona i Isusove molitve.
96. Imajući mržnju na bližeg molila sam se.
97. Molila sam se ne pokrivene glave, u kapi.
98. Nisam se molila i krstila u bolesti.
99. Nisam se uvek molila pre jela, pre početka posla i posle njih.
100. Grešila sam netačnim držanjem postova, ne po crkvenim zapovestima.
101. Birala sam hranu, izražavala sam nezadovoljstvo kada je neukusno pripremljena. Jela sam i pila preterano i kada nisam osećala glad da bi ispunila vreme ili izazvala prijatna osećanja.
102. Ponekad jedem i pijem ujutru pre završetka bogosluženja.
103. Jela sam krijući od drugih.
104. Gledala sam okolo da me niko ne vidi kad sam uzimala hranu.
105. Posle posta navaljivala sam na obilnu hranu i često kada nije vreme jelu.
106. Dozvoljavala sam prekomernost u jelu i piću.
107. Naslađivala sam se jelom i pićem. Imala sam pristrastnost ka slastima.
108. Volela sam da pijem jak čaj i kafu.
109. Pre početka posta prejedala sam se i opijala.
110. Kada sam sela za trpezu bila sam lenja da poslužim goste.
111. Uzimala sam hranu dok su je još spremali.
112. Jela sam uz post posnu hranu sa požudom i naslađivanjem.
113. Kada sam jela nisam blagodarila Bogu i nisam smatrala sebe nedostojnom milosti koju mi je poslao.
114. Bio mi je težak post i sa nestrpljenjem sam očekivla njegov završetak.
115. Stavljala sam u hranu začine(vegetu, biber…).
116. Uz post sam osećala odbojnost prema jednoličnoj hrani.
117. Grešila sam držanjem ukusne hrane u ustima sa naslađivanjem.
118. Pila sam vino i jela hranu za koje sam znala da su štetni za zdravlje.
119. Opijala sam se alkoholom.
120. Da bih kupila alkoholna pića zalagala sam stvari.
121. Napijala sam se da bih se odlučila na greh i tako ga se nebih stidela.
122. Sa alkoholom sam upotrebljavala i lekove da bih se jače napila.
123. Tajno sam trgovala alkoholnim pićima.
124. Koristila sam opojna sredstva, opasna po život.
125. Rizikovala sam život svojom ne pažnjom.
126. Nisam se čuvala od prehlade i išla sam bez tople odeće iako sam je imala.
127. Tražila sam slavu i pohvalu za vrline i trud.
128. Nisam uvek bila zadovoljna onim što imam.
129. Grešila sam gadljivošću.
130. Žalila sam se na loš put do crkve, na dužinu službe i kako se umaram od njih.
131. Unapred sam čuvala pare za „crne dane“ i za sahranu.
132. Ne trpim od ljudi ukore i primedbe(pa ni zaslužene). Odmah pružam otpor.
133. Sećala sam se da su me osudili i ponavljala te reči drugima.
134. Nastojala sam da me pohvale.
135. Učinivši greh nisam se odmah pokajala.
136. Umrlog sam sahranila uz rakiju i u posni dan sam postavljala bogat sto za daću pokojniku.
137. Napadala sam i vređala kada mi se nebi ispunile želje i namere.
138. U hranu sam gledala na časovnik.
139. Bila sam lenja da celivam ikone.
140. Kada sam celivala ikone krišom sam se gledala u staklo i popravljala kosu.
141. Sumnjala sam u čast svojih bližnjih.
142. Grešila sam prljavošću duše.
143. Propuštam prilike da učinim dobro.
144. Učestvovala sam u ne pristojnim razgovorima.
145. Nisam uvek prva tražila oproštaj, a po nekada nisam uopšte tražila oproštaj.
146. Dopuštala sam da se neki proizvodi pokvare.
147. Dopuštala sam grube reči i postupke prilikom svađe.
148. Pripisivala sam drugima grehe i slabosti koji im nisu svojstveni.
149. Svojim ponašanjem ili rečima dovodila sam druge u gnev, negodovanje, razdražljivost.
150. Nisam ljubazna sa svima. Ne pozdravljam sve prva.
151. Grešila sam sa mišlju: „Posle ću se pokajati. “
152. Kritički sam posmatrala pridošlice, postavljala sam neumesna pitanja.
153. Nemarno, užurbano se krstila.
154. Bila sam lenja da se prekrstim.
155. Zbog lenjosti nisam dugo odgovarala na pisma.
156. Pisala sam prazne reči u pismima.
157. Ne pazim na reči.
158. Razglašavam grehe i slabosti bližnjih.
159. Sagrešila sam gnevnim pogledom, srditošću.
160. Optuživala sam druge opravdavajući sebe.
161. Razdraživala sam se na nerazumevanje, neznanje i ne upućenost drugih praveći im prigovore i primedbe.
162. Volim da protivurečim.
163. Mešala sam se u tuđe razgovore kada me nisu ništa pitali.
164. Grešila sam svadljivošću, lošim mislima o ljudima, licemerjem, upoređivala sam se sa drugima.
165. Loše sam se izražavala o onima koji mi nisz želeli dobro.
166. Nisam poslala darove onima koji su me vređali.
167. Bila sam ogorčena prilikom povrede.
168. Prekidala sam reč onome koji govori.
169. Blagodareći ljudima nisam blagodarila Bogu.
170. Išla sam na spavanje sa grešnim mislima i maštanjima.
171. Radovala sam se zlu onih koji su me vređali i vređala sam ih.
172. Spavala sam danju.
173. Primećivala sam loše reči i postupke drugih.
174. Gruba sam i nisam snishodljiva prema drugima.
175. Smućivala sam se duhom od kleveta.
176. Smatrala sam sebe boljom od drugih.
177. Grešila sam samovoljom, ugađanjem sebi, neiskrenošću, povlađivanjem grehu, nepoštovanjem starijih.
178. Propuštala sam priliku da posejem reč Božiju i da donesem duhovnu korist bližnjem.
179. Spletkarila sam i obmanjivala.
180. Iskorišćavala sam tuđi trud.
181. Bila sam nebrižna na molbe ljudi.
182. Odvlačila sam bližnje od molitve.
183. Užurbano sam se pripremala za ispovest-đavolska užurbanost.
184. Vodila sam prazne razgovore.
185. Retko dajem milostinju. Razgnevila sam se na uboge, ne primam putnike, ne gostim siromašne, ne odevam nage.
186. Radila sam na praznike i novac zarađen u te dane nisam dala siromašnima.
187. Išla sam nedeljom u šumu da berem pečurke i jagode.
188. Provodila sam praznike u pijanstvu i zemaljskom veselju.
189. Predajem se lenjosti.
190. Grešila sam neosetljivošću, nebrigom, neposlušnošću, tvrdičlukom, neuzdržljivošću.
191. Grešila sam maloverjem, neverjem, slastoljubljem, koristoljubljem.
192. Grešila sam samovoljnošću i nepoštovanjem starijih.
193. Ponižavala sam bližnjega, grešila nedostatkom bratoljublja, zlim rečima, hladnošću, vezanošću za propadljive stvari, raskošom.
194. Lagala sam.
195. Prezirala sam bližnjeg.
196. Predavala sam se sujeti.
197. Grešila sam bojažljivošću, plašljivošću.
198. Imam strast za zabavu.
199. Grešim nepokornošću, nedruželjubivošću, zlobom, nepovinovanjem, drskošću, surovošću, neblagodarnošću, optuživanjem.
200. Klela sam se imenom Božjim.
201. Smišljala sam zlo.
202. Grešila sam lenjošću za čitanje Sv. Jevanđelja.
203. Smišljala sam opravdanje za svoje grehe.
204. Ne ispunjavam uvek savesno svoje dužnosti.
205. Grešim nemarnošću i užurbanošću.
206. Bila sam izazivač i podstrekač zla.
207. Verovala sam u praznoverje i sujeverje.
208. Roptala sam na svoju sudbinu.
209. Grešila sam raspravama, neiskrenošću, ne praštanjem grehova.
210. Nemam ljubavi prema neprijateljima.
211. Išla sam na svadbu onih koji se nisu crkveno venčali.
212. Grešila sam duhovnom neosetljivošću.
213. Uzdavala sam se u sebe.
214. Verovala sam u čarobnjaštvo, gatanje.
215. Nisam održala dato obećanje.
216. Grešila sam praznošću, dvoličnošću.
217. Stidela sam se da se prekrstim u prisustvu neverujućih ljudi.
218. Skidala sam krst kada idem na kupanje ili kod lekara.
219. Grešila sam vlastoljubljem.
220. Tumačila sam reči i postupke drugih u lošem smislu.
221. Klela sam se.
222. Nazivala sam druge pogrdnim imenima.
223. Nazivala sam beslovesne životinje imenima Božjih ugodnika.
224. Prisliškivala sam, podsmevala se i podražavala druge.
225. Otvarala sam tuđa pisma, interesovale su me tuđe tajne.
226. Volim da ogovaram.
227. Iako ranije neverujuća, sablažnjavala sam se neverjem bliskih lica i rođaka.
228. Davala sam loš primer svojim životom.
229. Prebacivala sam svoj posao na druge.
230. Ne ponašam se sa dovoljno poštovanja pri čitanju Sv. Jevanđelja(pila sam čaj i čitala sedeći i sl. ).
231. Na groblju sam otkidala cveće i nosila ga kući.
232. U detinjstvu sam se igrala na groblju.
233. U detinjstvu nisam slušala učitelje, starije, bila sam pokosna, izbegavala učenje.
234. Ljutila sam se na roditelje kada bi me grdili i drugima sam se žalila na njih.
235. Nisam provodila dan pričešća sveto u molitvi, u čitanju Božjih reči i pobožnim razmišljanjima.
236. Kasnila sam u crkvu i ranije izlazila iz nje.
237. Nisam htela da uradim prljav posao.
238. Ne idem često u crkvu.
239. Ravnodušna sam prema veri, ćutala sam kada su u mom prisustvu bogohululi.
240. Zanosila sam se negom, raslabljenošću, bezbrižnošću.
241. Neblagodarna sam prema Bogu i bližnjem.
242. Korila sam sveštenike i govorila o njihovim nedostacima.
243. Narušavala sam tuđi san nepažnjom.
244. Govorila sam uvredljive reči bližnjem svom.
245. Bez povoda sam podozrevala na bližnjeg, klevetala na njegovu dušu. Obmanjivala sam u šalama.
246. Govorila sam neiskreno o drugom.
247. Govorila sam prazne i sujeverne priče, predskazanja i basne.
248. Hvalila sam sebe.
249. Nisam trpela one koji me ukoravaju.
250. Trudila sam se da istaknem slabost bližnjeg.
251. Nisam se oslobodila od strasti raspitivanja i pričanja o novostima.
252. Zavidela sam na duhovnim darovima bližnjeg.
253. Grešila sam škrtošću i tvrdičlukom.
254. Nepristojno sam gledala i namigivala.
255. Čitala sam akatiste prepisane sa greškom.
256. Razgovarala sam za vreme trpeze.
257. Radila sam stvari po nagovoru vračara.
258. Radila sam preko mere i do iznemoglosti.
259. Zaboravljala sam svog Anđela Čuvara.
260. Ne palim uvek kandilo i sveće pred ikonom.
261. Narušavala sam tajnu svoje i tuđe ispovesti.
262. Nervozna sam i nagla. Dugo pamtim zlo.
263. Protivila sam se dobrim savetima.
264. Inatila sam se.
265. Uvek želim da bude po mome i krivim druge za svoje nevolje.
266. Izazivala sam gnev svojim postupcima.
267. Tršila sam pare na muziku, bioskop, grešne knjige i druge zabave.
268. Nisam se dovoljno borila protiv hulnih misli nanete od demona.
269. Gledam na bolesnike kao na grešnike, a ne kao na one koji se isprobavaju u veri.
270. Prenebegavala sam crkvene poslove.
271. Davala sam mesta nepravdi.
272. Jela sam i spavala ne pomolivši se.
273. Ne čitam svaki dan Sv. Jevanđelje i Psaltir, a kad čitam to radim sa žurbom.
274. Prljala sam vodu kupajući se u reci iz koje ljudi piju vodu.
275. Govorila sam o svojim podvizima, trudovima i vrlinama.
276. Tukla sam i grdila decu sa gnevom i suviše strogo.
277. Upotrebljavala sam mirisne sapune, kreme, pudere, ukrašavala nokte, obrve i uši.
278. Želela sam pohvale i nagrade.
279. Uzdala sam se više u sebe nego u Boga.
280. Volim udobnost.
281. Dolaze mi pomisli da ponižavam druge.
282. Lečila sam se kod bioenergičara.
283. Sejala sam svađu i razdor među ljudima.
284. Drsko sam dohvatala neku stvar iz ruku bližnjih.
285. Upotrebljavala sam drogu, uzimala sam učešće u tome. Trgovala sam na crno i drugim stvarima.
286. Ustajala sam noću da jedem i pijem.
287. Crtala sam krst po zemlji. Nosila sam obuću sa krstom na đonu.
288. Razdraživala sam umno poremećene.
289. Skrnavila sam Sveto Pismo praveći greške pri čitanju.
290. Tražila sam prednost i uvažavanje.
291. Spominjala sam nečiste sile i demone.
292. Proklinjala sam neprijatelje.
293. Moleći se imala sam nečiste misli prema svome bližnjem.
294. Ljutila sam se na duhovnika.
295. Nedostojno sam se pričešćivala.
296. Bila sam lenja da celivam ikone.
297. Bila sam lenja da posetim bolesne i stare.
298. Tražila sam savete od vračara. Gatala sam u dlan, vodu, i sl.
299. Dugo sam se ljutila.
300. Vraćala sam zlo za zlo.
301. Grdila sam invalide.
302. Iskušavala sam ljude.
303. Zaklinjala sam se imenom Božjim.
304. Ogovarala sam svoje roditelje.
305. Ukorevala sam prijatelje i rodbinu.
306. Bila sam tužna što nemam snage, zdravlja.
307. Nisam se klonila loših razgovora.
308. Narušavam Božje zapovesti.
309. Nisam se dostojno ponašala u hramu.
310. Pretila sam ljudima.
311. Osećala sam odbojnost prema nekim ljudima.
312. Osuđivala sam i zlopamtila.
313. Želela sam da se osvetim.
314. Povisila sam ton govora.
315. Bezdušna sam i gruba. Nisam snishodljiva.
316. Grubo sam odgovorila na pitanje.
317. Ne poštujem neke ljude.
318. Zavidim lepim, bogatim, obrazovanim, bezbrižnim.
319. Nastojala sam da se nametnem.
320. Imala sam loše želje prema ljudima koji su mi se zamerili.
321. Gordila sam se i hvalila sebe.
322. Padam u zanos dok govorim, volim da druge ispravljam i učim.
323. Ne trpim ukore i poniženja.
324. Ogorčim se kad se neko ne slaže samnom.
325. Ne krijem svoje molitve i dobra dela.
326. Tvrdoglava sam.
327. Opravdavam sebe svojom bolešću i telesnom nemoći.
328. Osuđujem druge i obraćam pažnju na njihove grehe.
329. Smejala sam se tuđim greškama.
330. Više volim da ispravljam druge nego sebe.
331. Govorila sam o tuđim gresima.
332. Ukorevala sam druge a ne sebe.
333. Volim spletke, ogovaranja, glasine.
334. Podsmevala sam se drugima.
335. Lukava sam i neiskrena.
336. Svesno sam obmanjivala.
337. Predavala sam se sablazni, nagovoru, savetu na greh.
338. Čitala sam Pravoslavne knjige sa žurbom i bez razumevanja.
339. Nisam se prinuđivala da učinim dobro delo.
340. Nisam uvek primala i slušala dobre savete.
341. Retko plačem, zaboravljam smirenje i samokritiku.
342. Gledala sam loše strane kod ljudi.
343. Razarala sam svoj duševni dom, podsmevala sam se drugima.
344. Bila sam oruđe đavola, sablažnjavala sam na greh druge.
345. Nisam otsecala svoju volju pred duhovnikom.
346. Više sam čitala nego što sam se molila.
347. Nisam primila grdnju sa blagodarenjem.
348. Mislila sam na zemaljske utehe i radosti.
349. Tumačila sam snove.
350. Oštro i zapovednički sam ukazivala na nešto.
351. Idući po gradu gledala sam na sve strane.
352. U autobusu nisam ustupala mesto starijima i ženama sa decom.
353. Cenjkala sam se pri kupovini.
354. Ogovarala sam druge.
355. Želela sam da imam stvari koje su mi se svidele kod drugih.
356. Nisam uvek sa verom primala savete od duhovnika.
357. Bila sam ljubopitljiva.
358. Tražila sam od drugih da se zakunu.
359. Hladno sam odbijala one koji su me molili.
360. Koristila sam razna kozmetička sredstva.
361. Okrivljivala sam druge za svoje nevolje i tuge.
362. Išla sam na put iz dosade i bez pravog cilja.
363. Posle odlaska nepobožnih posetilaca nisam se starala da odagnam nepobožne i grešne misli, nego sam prebivala u njima.
364. Narušavala sam duševni spokoj bližnjeg.
365. Radila sam dobre stvari bez pomisli na Boga.
366. Dozvoljavala sam sebi olakšanja i utehe zemaljske.
367. Imala sam grehovno nastrojenje duha.
368. Izdavala sam tuđe tajne.
369. Bila sam zatvorena i nisu me mogli ništa pitati.
370. Ugađala sam drugima zbog nadoknade, a ne zbog duhovne koristi i spasenja.
371. Bila sam vezana za druge bez koristi za dušu.
372. Mnogo govorim bez razmišljanja.
373. Zlopamtila sam i prebacivala stvari iz prošlosti.
374. Videći grešne ljude nisam ih žalila nego sam im se rugala.
375. Ljude sam posmatrala popreko.
376. Kada su me napadali nisam se okrivljivala nego branila.
377. Nisam se udaljavala od bezkorisnih razgovora i stvari koje sablažnjavaju.
378. Gordila sam se položajem i zvanjem.
379. Ponekad sam jako zvonila da bi mi brže otvorili.
380. Čitajući Sv. Pismo nisam se udubljivala u njegov smisao.
381. Nisam uvek gostoprmljiva.
382. Nisam sve primala sa poštovanjem.
383. Radila sam poslove pristrasno i trudila se bez potrebe.
384. Osuđivala sam i popravljala one od kojih primam naređenja i poslušanja.
385. Pri putovanju nisam čuvala mirno duhovno stanje.
386. Pri posećivanju drugih gubila sam mirno nastrojenje.
387. Često sam gubila mir maštajući.
388. Gnevila sam se i nisam se udaljavala od uzroka gneva.
389. Radila sam protiv svoje savesti.
390. Hladno sam primala posete pobožnih ljudi.
391. Žalostim se kada me neko grdi i sama grdim druge.
392. Nisam uvek svesna svojih grehova.
393. Smejala sam se greškama drugih i sama im glasno i pred drugima stavljala primedbe.
394. Retko prva pozdravljam.
395. Sudila sam ko dobro živi, a ko loše.
396. Glasno sam kašljala i šmrkala u hramu.
397. Pri pevanju u hramu, počinjala sam ranije, završavala kasnije, nisam usklađivala ton, i sl.
398. Za pevnicom sam se smejala, razgovarala.
399. Smetala sam pojcima.
400. Gurala sam narod kada sam prolazila.
401. Propuštala sam službe, stihire, tropare, irmose.
402. Išla sam po hramu bez potrebe.
403. Grešila sam pušenjem duvana.
404. Izbegavam hladne prostorije.
405. Volim da nosim skupocene stvari i da ih pokazujem.
406. Radila sam jer sam očekivala korist i pohvalu.
407. Prkidala sam druge na pola da bih ja rekla šta mislim.
408. Ne izbegavam duševna iskušenja.
409. Prekorevala sam ali ne na duševnu korist.
410. Viđala sam se sa ljudima koji su mi bili na duševnu štetu.
411. Bila sam odvažna gde ne treba.
412. Mislim da sam uvek u pravu.
413. Tražila sam i primala savete od ljudi koji nemaju duhovnog razuma.
414. Nisam uvek saosećala sa bolesnima i tužnima.
415. Nisam uvek davala na zajam.
416. Ne trudim se iako imam talenat za neke stvari.
417. Ne volim da primam pouke.
418. Volela sam da se raspravljam sa neverujućim i pri tome gubila duševni mir.
419. Neposlušna sam.
420. Na glas govorim zle pomisli.
421. Više se plašim vradžbina nego Boga.
422. Svojim neprijateljima ne želim spasenje.
423. Ophodila sam se gordo i licemerno.
424. Lenjila sam se da prepišem duhovnu pouku.
425. Davala sam milostinju sa prezrenjem.
426. Nisam se klonila prevaranata.
427. Nisam se radovala tuđoj sreći.
428. Imala sam pristrasnost ka odeći.
429. Grdila sam bez povoda.
430. Bila sam nespokojna.
431. Ne volim kada neko narušava moj mir.
432. Retko ispitujem svoju savest. Nisam uveče čitala molitvu: „Ispovedam tebe…“ u kojoj se opraštaju gresi koji nisu smrtni ako se srcem čita.
433. Kada me rastuže dopustam u svom srcu: zlobu, hulu, netrpeljivost.
434. Često ne vidim svoje grehe i retko sebe osuđujem.
435. U zlom čoveku ne tražim i dobre osobine.
436. Grešila sam podozrenjem.
437. Kada su mi se rugali smejala sam se, ali sam se srdila, smućivala.
438. Često se gledam u ogledalu.
439. O Bogu sam govorila bez pažnje, smirenja i smotrenosti.
440. Privezivala sam se srcem za ovozemaljske stvari.
441. Molila sam se za druge nepažljivo i po navici.
442. Retko razmišljam o onom što sam čula u hramu.
443. Retko se brinem za druge.
444. Imala sam revnost ali ne po razumu.
445. Rastužila sam se nepažnjom i nebrigom prema meni.
446. Nerado dajem bližnjima: hranu, pare, knjige i sl.
447. Sedala sam da jedem uzrujana.
448. Bojala sam se podsmeha i ogovaranja.
449. Govorila sam kada je trebalo da ćutim.
450. Želela sam za sebe blaga drugih ljudi.
451. Nisam predusretljiva, ne sastradavam sa drugima.
452. Nisam bila prirodna u kontaktu sa drugima.
453. U razgovorima dopuštala sam uzbuđenost i tugu.
454. Ne volim da o sebi čujem nešto loše.
455. Zavidela sam dobrim ljudima.
456. Prihvatala sam loše misli.
457. Prljala sam crkvene knjige.
458. Pokvarila sam tuđi predmet.
459. Nosila sam tuđu odeću bet dozvole.
460. Pljuvala sam i šmrkala.
461. Vaspitavam decu samo o zemaljskim stvarima.
462. Tražim korist i pogodnosti samo za sebe.
463. Mogla sam da sprečim napad na bližnjeg ali nisam.
464. Davala sam gostima da piju preko mere.
465. Nisam uvek slušala dobre upute i molbe.
466. Kad se sporim sa nekim bivam gnevna i ogorčena, a kad nekoga učim nečemu bivam razdražena.
467. Nisam uvek pomogla kada su me molili.
468. Bavila sam se temama od kojih nisam imala koristi već samo štete.
469. Vršila sam dela za boga ali bez usrđa i ljubavi.
470. Ne udaljavam se od pomisli koje su pohvalne za mene.
471. Hulila sam na život i ponašanje drugih.
472. Nisam oplakivala svoje loše postupke.
473. Slušala sam zle reči sa zadovoljstvom i saglasnošću.
474. Nisam ograničavala svetovne razgovore.
475. Ostajala sam u poseti dugo da bi slušala razgovore.
476. U danima posta nisam štedela da bih pomogla sirotima.
477. Nisam koristila višak zarade na stvari korisne za dušu.
478. Bila sam nepravedna.
479. Dobre misli, osećaje i raspoloženja pripisivala sam sebi, a ne Anđelu Čuvaru.
480. Radila sam preko volje jer me malo plaćaju.
481. Nisam ljubazno pozdravljala i odvraćala sam se od onoga koji ne pozdravlja.
482. Pri susretu sa neprijateljem bila sam natmurena.
483. Bila sam uzrok razdora.
484. Više me privlače zemaljske nego nebeske stvari.
485. Želela sam da budem bolja od drugih radi gordosti.
486. Mislim da u meni nema gordosti.
487. Nisam sebe ukoravala da bih se ispravila.
488. Pila sam da bih se oraspoložila.
489. Ohola sam i uobražena.
490. Sitničava sam.
491. Nisam se trudila da ostanem nasamo sa Bogom.
492. Dugo se izležavam pre nego što ustanem.
493. Više sam govorila nego slušala.
494. Braneći istinu gubila sam dobro raspoloženje i držala u srcu neprijateljstvo.
495. Prenosila sam loše stvari o drugima i čak dodavala.
496. Postavljala sam grešna pitanja.
497. Primoravala sam druge da greše.
498. Koristila sam se alkoholom za pomoć.
499. Nisam umirivala gnevne i tužne.
500. Nalazila sam zadovoljstva u grešnim susretima.
500. Nalazila sam zadovoljstva u grešnim susretima.
501. Slavila sam ljude više nego Boga.
502. Pominjala sam ime Božje kada nije trebalo.
503. Govorila sam o padu drugih.
504. Posećivala sam mesta razvrata i bezbožja.
505. Ne staram se da od duhovnih ljudi nešto naučim.
506. O nekim pokojnicima sam rđavo razmišljala.
507. Trudim se da čujem nešto loše.
508. Pripisivala sam uspehe sebi a ne Bogu.
509. Ono što naučim iz duhovne literature ne primenjujem u životu.
510. U društvu nisam čuvala oči i uši od nekorisnog.
511. Sve slatkiše pojedem sama, a mogu ih dati i deci i sl.
512. Previše gubim vreme na nekorisne stvari.
513. Volim da se često kupam i parim u vrućoj vodi.
514. Pokazivala sam svoju mudrost i znanje.
515. Izazivala sam u drugima strah i tugu.
516. Ponižavam druge.
517. Koristim svoju prednost i preimućstvo nad drugima.
518. Osećala sam nezadovoljstvo zbog prisustva drugih.
519. Nisam se radovala uspehu drugih.
520. Odlagala sam dela Božja bez potrebe.
521. Imala sam savez sa nečastivim.
522. Davala sam savete o stvarima koje ne poznajem dovoljno.
523. Mešala sam se u tuđe poslove i razmišljala o njima.
524. Gubila sam vreme.
525. Koristila sam se ukradenim stvarima.
526. Razmišljam o ukusnum jelima.
527. Gordila sam se načitanošću.
528. Bila sam duhovna neznalica.
529. Na grob rođaka sam stavila spomenik a ne krst.
530. Do očajanja sam se žalostila zbog umrlog.
531. Tugovala sam zato što sam bolesna.
532. Izlazila sam iz crkve za vreme službe.
533. Radujem se što je došao praznik pa ne treba raditi.
534. Pila sam vino nedeljama i praznicima.
535. Jedem više nego što je potrebno, naročito u gostima.
536. Davala sam povod za sumnju.
537. Namerno nisam pitala duhovnog oca za savet.
538. Ne verujem u Božji Promisao.
539. Plašila sam se drugih ljudi.
540. Slušala sam kada su govorili protiv Boga i štetila duši.
541. Koristila sam mirise u kući.
542. Bila sam učesnik loših razgovora za vreme slavlja.
543. Borila sam se srcem i rečju protiv onih koji me napadaju.
544. Žalostila sam se kad izgubim ili razbijem neku stvar.
545. Nisam na krivce gledala sa sažaljenjem.
546. Primala sam poklon ili milostinju kada nije trebalo.
547. Grešila sam lažnom snishodljivošću.
548. Kajala sam se što sam učinila nešto dobro.
549. Nosam slušala duhovnog oca-živela sam po svojoj volji.
550. Davala sam loš primer, savet i sl.
551. Jela sam ribu bez krljušti (jegulja) i jela pravljena od krvi.
552. Imitirala sam druge pokretima.
553. Osuđivala sam one koji ne veruju i hule na veru.
554. Bila sam razdražljiva.
555. U hramu sam grdila čoveka.
556. Nisam tešila one kojima je to bilo potrebno.
557. Nisam se uvek sećala grehova niti se kajala zbog toga.
558. Nisam drugima podarila radost, ni poželela sreću.
559. Bila sam lakoma.
560. Birala sam stvari da bih imala lepše od drugih.
561. Volim da se doterujem.
562. Verovala sam nagovorima.
563. Ničim se nisam kažnjavala za učinjeni greh.
564. Ne žurim da pomognem.
565. Za vreme službe radila sam druge stvari.
566. Nisam se uzdržavala od omiljenih jela pa ni od posnih.
567. Izdavala sam naredbe.
568. Kada sam se vraćala kući nisam se kajala zbog grešaka učinjenih uz put.
569. Bila sam tužna, a nisam pokušavala da se bavim molitvom umesto da tugujem.
570. Imala sam poznanstva koja nisu bila korisna za dušu.
571. Pokazivala sam drugima svoje mračno nastrojenje.
572. Cenim ljude po zemaljskim merilima a ne duhovnim.
573. Imam lenjost prema duhovnim zanimanjima.
574. Za svoja dobra dela htela sam platu, blagodarnost, ljubav.
575. Nisam tešila ljude sa zadovoljstvom.
576. Lečenje je remetilo moje misli i išlo naštetu duhovnog života.
577. Nisam svoju prvu misao ujutru obraćala Bogu.
578. Ne mislim o smrti.
579. Zauzeta sam svojim lošim mislima.
580. Na putu za crkvu svraćala sam u radnju.
581. Nedolično sam se ponašala u hramu.
582. Tvrdoglava sam kada znam da sam u pravu.
583. Ne ophodim se uvek punaljubavi i veselo.
584. Bavila sam se praznim razgovorima.
585. Žalila sam se na svoje nevolje.
586. Posećivala sam mesta gde sam gledala loše primere.
587. Nisam se uvek molila za nesrećne, bolesne, tužne i nisam saučestvovala u njihovom bolu.
588. Urazumljivala sam ljude bez krotosti i ljubavi.
589. Kada sam ispravljala bližnje razdraživala sam se.
590. Probirala sam hranu.
591. Nisam pisala utešna pisma.
592. Nisam srdačna prema onima koji su me uvredili.
593. Ne molim se od sveg srca za one koje ne volim.
594. Ponižavala sam druge zbog njihovog greha.
595. Imala sam stvari i odeće više nego što mi je potrebno.
596. Kada neko pogreši smejem se i žurim da ga ispravim.
597. Žao mi je da trošim vreme, mir, snagu da bih nekome pomogla.
598. Bližnjem sam uporno spominjala o prošlosti.
599. Ne molim se za spasenje i onih koje ne poznajem.
600. Odobravala sam kada su osuđivali druge.
601. Govorila sam nepromišljene reči.
602. Volim da uvek budem prva.
603. Imala sam loše misli prema duhovnom ocu.
604. Slagala sam se sa nehrišćanskim postupcima.
605. Hvalila sam bližnjeg u lice ali ne i kada je bio odsutan.
606. Bila sam ljubomorna na muža.
607. Nisam se starala da nečiju zlobu zaustavim dobrim delima i ljubavlju.
608. Nemam strpljenja.
609. Ne izbegavam veselja.
610. Tražila sam nešto od ljudi koje ne poštujem i ne cenim.
611. Volim da primam počast.
612. Družim se sa onima koji vole da piju.
613. Uznemiravala sam bližnjeg uporno ostajući pri svome.
614. Mešala sam se u reči i postupke drugog.
615. Pitala sam nepotrebne stvari.
616. Plakala sam za prolaznim stvarima.
617. Sve svoje sposobnosti koristim za sticanje zemaljskih dobara.
618. Ne čuvam svoje i tuđe zdravlje.
619. Tumačim snove i verujem im.
620. Ropćem kada mi nije sve po taman.
621. Hvalila sam se grehom i zlom.
622. Davala sam savete pretećim i jakim glasom.
623. Galamim u noćnim časovima.
624. Želela sam neprijateljima zlo pa i smrt.
625. Davala sam obećanja koja nisam ispunila.
626. Nisam trpeljiva.
627. Proždrljiva sam.
628. Volim da se cenjkam.
629. Ne blagodarim dovoljno Bogu.
630. Davala sam savete ne znajući da li su ugodni Bogu.
631. Samoljubiva sam.
632. Bestidno gledam druge.
633. Čitam i da jem drugima knjige sablažnjivog sadržaja.
634. Nemarna sam u Božjim delima.
635. Nazivala sam ljude pogrdnim imenima.
636. Uz telesni post nisam duhovno postila.
637. Govorila sam „oprosti“ ali nisam to i mislila.
638. Mislim da bogougodno živim i da se usrdno molim.
639. Bez potrebe sam se odmarala.
640. Kada su žalostili Boga nisam se protivila.
641. Tražila sam usluge bez potrebe.
642. Ne čuvam se loših saveta.
643. Razmazila sam svoju decu.
644. Uvodila sam druge u zabludu.
645. Opterećivala sam druge svojim potrebama.
646. Odlagala sam pokajanje.
647. Smućivala sam se zbog hulnih pomisli i gubila molitvu.
648. Volim da idem preko reda.
649. Bez ljubavi sam se odnosila prema Božjim svetinjama.
650. Nisam platila kartu u autobusu.
651. Besciljno sam šetala.
652. Upadala sam sa svojim savetima bez pitanja.
653. Volim udobnost.
654. Stavljala sam molitvu i hram iznad služenja bližnjem.
655. Ne trpim nepravdu prema sebi.
656. Stavljala sam svoje vrline za pouku i primer drugima.
657. Prinuđivala sam bolesne da jedu i piju kada im to nije korisno.
658. Razdražljiva sam kada sam bolesna i umorna.
659. Bila sam suparnik nekome.
660. Odnosim se sa prezirom prema poročnim ljudima.
661. Klevetala sam.
662. Dala sam pare koje su korišćene na zlo i ja sam to znala.
663. Gledam mnogo televiziju, slušam radio, često idem u pozorište.
664. Išla sam na predstave sa bogohulnim karakterom, čak sam i distribuirala kasete te predstave.
665. Slušala sam i pevala stranu muziku.
666. Pevala sam na bini i u restoranu.
667. Posećivala sam kafane i restorane.
668. Plačem i potresam se kad podnosim poniženje.
669. Odbacila sam „male stvari“ i skoncentrisala se na „velike stvari“ za spasenje duše.
670. Objavila sam svoj podvig.
671. Nisam savesno obavljala posao.
672. Ulazila sam bez kucanja.
673. Idući ulicom gledala sam kroz prozore.
674. Prisluškivala sam pred vratima.
675. Poveravala sam se malo poznatim ljudima.
676. Insistirala sam da budem saslušana.
677. Šalila sam se o ozbiljnim stvarima.
678. Poveravala sam tuđe tajne.
679. Licemerna sam.
680. Kažnjavala sam decu kada sam gnevna.
681. Decu sam učila da špijuniraju i prisluškuju.
682. Stavljala sam laktove na sto.
683. Pričala sam ljutito.
684. Ćutala sam iako sam znala istinu.
685. Nisam uredno otplaćivala svoje dugove iako sam mogla.
686. Lagala sam.
687. Kad pozajmim nešto, tražim nazad.
688. Više čitam svetske nego crkvene knjige.
689. Smatrala sam da talentovane ljude treba ceniti bez obzira sto su bogoborci.
690. Loše sam se ponašala prema svojim roditeljima.
691. Bila sam ljubopitljiva prema poznanju Božanskih stvari.
692. Nepristojno sam hodala i kretala telom.
693. Ne tražim uvek oproštaj od drugih kad sam kriva.
694. Hvalila sam se.
695. Kada je brat u iskušenju napadala sam ga.
696. Nametala sam svoju volju.
697. Pokušala sam da odvratim druge od uzdržavalja od hrane.
698. Sa strašću sam pričala o zemaljskim stvarima.
699. Naslađivala sam se sećanjem na greh.
700. Pri dolasku i odlasku iz crkve bila sam preokupirana zemaljskim stvarima.
701. Osiguravala sam svoj život i imovinu u nadi da ću se tako obogatiti.
702. Želela sam drugima loše.
703. Prepričavala sam svoje razgovore sa duhovnikom.
704. Davala sam krv za pare.
705. Prekrštala sam nogu preko noge.
706. Terala sam sebe u iskušenja.
707. Dosađivala sam se i maštala.
708. Sećala sam se greha.
709. Preuveličavala sam greh bližnjeg u razgovoru.
710. Donosila sam rešenje u gnevu.
711. Nisam se se sećala grehova kada su me drugi hvalili.
712. Davala sam u zajam sa kamatom.
713. Uživala sam da ljutim druge.
714. Davala sam u zajam samo onima koji mogu da mi vrate.
715. Izlazila sam u toku službe iz hrama.
716. Maštala sam o tome da me ljudi hvale.
717. Imala sam u kući ateističke i antireligiozne knjige.
718. Izvrtala sam reči drugih.
719. Ispoljavala sam glasno svoje nezadovoljstvo.
720. Trudila sam se da dokažem da sam u pravu.
721. Odgovarala sam usplahireno.
722. Stidela sam se da kažem da sam vernica.
723. Nezadovoljna sam svojim životom.
724. Stidela sam se da se prekrstim.
725. Nisam obarala pogled ka zemlji.
726. Bila sam osvetoljubiva.
727. Držala sam u kući karte za igranje.
728. Slagala sam se sa onim koji osuđuje.
729. Nisam u razgovoru izbegavala strasne asocijacije.
730. Nisam ugađala bolesniku.
731. Kockala sam se.
732. Često se družim sa onima koji vole svet.
733. Išla sam u hram nakarminisana i nedolično obučena.
734. Ne protivim se zlu u sebi i retko činim dobro.
735. Nisam se trudila da manje spavam.
736. Nisam uzimala na sebe kaznu i gubitak drugog da bih sačuvala duševni mir.
737. Kada sam osećala hladnoću drugih gubila sam mir i bila ogorčena.
738. Tražila sam pravdu tako što sam pisala molbe i žalila se.
739. Sećala sam se ranije pročitanih knjiga i pesama nekorisnih duši.
740. Nisam imala vremena za duhovno spasenje.
741. Osuživala sam one koji se ne kaju i ne dolaze u hram.
742. Ljutila sam se na one koji su me ogovarali.
743. Sedajući za trpezu nisam se sećala svojih grehova.
744. Nisam hvalila one koji su me rastuživali.
745. Po završetku bogosluženja sedala sam da razgovaram.
746. Držala sam u srcu prazne i zle misli.
747. Opravdavam svoju nervozu bolešću.
748. Kupovala sam lutriju, želela sam da imam novac bez truda.
749. Protivrečila sam pravdajući se.
750. Nezadovoljna sam jer mi život drugih izgleda bolji od mog.
751. Ukorevala sam one koji su izazivali teškoće i neprijatnosti.
752. Tugovala sam jer su me povredili.
753. Davala sam milostinju žaleći zbog toga.
754. Izdavala sam tajne.
755. Štitila sam zle.
756. Bacala sam poglede koji su smućivali.
757. Nisam korila sebe za nepokajanje.
758. Smejala sam se ogorčenosti drugih.
759. Bila sam nestalna.
760. Zavidela sam uspehu drugih.
761. Preko mere pijem tekućinu.
762. Čekala sam da me prvi pozdrave.
763. Ne volim kada neko ljubazno govori sa mojim neprijateljima.
764. Pravila sam bučno slavlje.
765. Bila sam razuzdana.
766. Zaboravljala sam da Bog sve vidi.
767. Pre nego što završim prvi posao počinjem drugi.
768. Ne čuvam svoje srce od nečistih misli.
769. Gadila sam se kada ljudi neprijatno mirišu.
770. Ne marim za grešne ljude.
771. Ne činim sitna dobra dela.
772. Zaboravljam da smo svi grešni.
773. Legala sam da spavam ne sećajući se greha počinjenih u toku dana.
774. Zevala sam pred ljudima.
775. Kada su se drugi svađali nisam otišla.
776. Volim skupe stvari.
777. Radila sam kao berberin.
778. Premarala sam se previše jer sve mora da bude perfektno.
779. Radila sam posao praznosloveći.
780. Nisam čuvala pravilo crkve i predanja Sv. Otaca.
781. Nisam svaki dan čitala Sv. Jevanđelje.
782. Nisam trpeljivo podnosila nevolje.
783. Žalosti me kada je neko nepažljiv prema meni.
784. Volim da gestikuliram kada pričam.
785. Nisam branila bližnjeg kada su ga osuđivali.
786. Pokazivala sam svoju razdražljivost.
787. Ne žalim i ne korim sebe zbog svojih nedostataka.
788. Trošila sam mnogo para za ugađanje sebi i bližnjima.
789. U hramu sam se sablaznila gledanjem i slušanjem.
790. Nisam izbegavala buku, gordila sam se svojom veselošću.
791. Neblagodarnost mi nije dala da činim dobra dela.
792. Podsećala sam druge na moja dobra dela.
793. Ne volim da čekam na red.
794. Ne volim kada mi neko dođe u nevreme.
795. Ne brinem se za spasenje bližnjih.
796. Mrzovoljna sam kad ustanem ujutro.
797. Ne nosim poklon kada idem u posetu.
798. Teško mi je kada otkrivaju moje greške.
799. Nesrećna sam zbog ne ispunjenih želja.
800. Napuštala sam službu da bih napolju pričala.
801. Bilo je slučajeva kada sam od jednih tražila a drugima davala.
802. Mrzelo me je da ispunjavam neophodna dela.
803. Dolazim u hram samo da upalim sveće.
804. Nisam čuvala post. Volim ukusna jela.
805. Dolazim u hram da bih se videla sa prijateljima i poznanicima.
806. Nemam vremena za duhovna razmišljanja.
807. Malodušna sam.
808. Bez potrebe sam okretala leđa oltaru i svetim ikonama.
809. Izbegavam težak rad.
810. Pravila sam kuvarske specijalitete.
811. Sa nestrpljenjem slušam pouke drugih.
812. Potcenjujem druge.
813. Prejedala sam se na daćama.
814. Hvalila sam se.
815. Mnogo vremena gubim sređujući se.
816. Mnogo patim zbog malih neprijatnosti.
817. Imam visoko mišljenje o sebi.
818. U gostima sam sela u vrh stola ne čekajući da mi domaćin ponudi mesto.
819. Mislim da imam više dobrih nego loših dela.
820. Ublažavala sam post na svoju ruku.
821. Interesuju me Crkvom zabranjene knjige.
822. Ljubim se u usta i sa muškaricima i sa ženama.
823. Bilo je slučajeva da sam se pretvarala da nešto ne mogu da uradim.
824. Nestrpljivo očekujem obed.
825. Brzopleta sam u donošenju zaključaka.
826. Zadržavala sam se na telesnim pomislima.
827. Nisam osuđivala sebe za ugađanje telu.
828. Govorila sam Božje reči onima koji me nisu hteli slušati.
829. Slušala sam razvratne priče.
830. Razmažena sam.
831. Nemam strpljenja da slušam druge.
832. Zakidala sam na meri.
833. Ne volim da radim teške i prljave poslove.
834. Lenja sam da pišem čestitke za praznike.
835. Koristila sam pogrdne reči.
836. Jela sam u restoranu. Radila sam u restoranu.
837. Gubila sam vreme na raznovrsne igre (šah, domine, rebusi, itd. )
838. Gruba sam prema deci.
839. Šišala sam kosu po modi.
840. Izmišljala sam sebi bolesti.
841. Davala sam adrese vračara i gatara drugima.
842. Bila sam sujeverna.
843. Zlurada sam.
844. Govorila sam: „Tako mu i treba!“
845. Davala sam povod za sumnju.
846. Vraćam zlo zlim.
847. Opravdavam svoj gnev.
848. Bila sam ljubazna sa ironijom.
849. Bila sam uvredljivo snishodljiva u razgovoru.
850. Često idem na fudbalske utakmice i ostale spektakle.
851. Ljutila sam se na one koji neće da rade.
852. Bila sam ljubopitljiva.
853. Smatrala sam za nepotrebno da se lečim od bolesti.
854. Nisam krila da sam neraspoložena.
855. Previše razmišljam o poslu.
856. Pokušavala sam da izbegnem posao.
857. Razilazila sam se sa ljudima kad sam bila nezadovoljna.
858. Ne mislim da nekad treba oćutati.
859. Često se u mislima vraćam na prošle grehe.
860. Prejedala sam se u mesopusnu nedelju.
861. Pričala sam nepristojne viceve i anegdote.
862. Hvatao me je demonski smeh.
863. Brža sam da kritikujem nego da pohvalim.
864. Ne volim da trpim nevolje radi sticanja vrline.
865. Na brinem se o starima.
866. Ne posećujem bolesne.
867. Pisala sam anonimna pisma i lažno se predstavljala.
868. Sedela sam na tuđem krevetu bez dozvole.
869. Nemam čvrsto uzdržanje od greha.
870. Bez radosti sam podnosila trud.
871. Ne odajem uvek priznanje drugima.
872. Davala sam povod da se o meni loše misli.
873. Verovala sam lukavim ljudima.
874. Tražila sam savet od pogrešnih ljudi.
875. Bila sam lakomislena.
876. Ogovarala sam.
877. Nisam sklonila sa puta ekser, staklo, itd. da se neko ne bi povredio.
878. Nisam išla na službu zbog: kiše, mraza, nepogoda, itd.
879. Nisam izbacivala grešne i svetske misli.
880. Dugo sam zadržavala pogled na nekome.
881. Nisam odmerena u ponašanju.
882. Učestvovala sam na izborima lepote.
883. Poricala sam istinu.
884. Koristila sam se crkvenim kljigama za potrebe vračanja.
885. Narušavala sam post u gostima.
886. Tražila sam korist za sebe a ne za druge.
887. Ne koristim slobodno vreme za molitvu.
888. Ne razmišljam o večnosti.
889. Ne volim da radim šta mi drugi daju.
890. Mrzovoljna sam.
891. Brala sam voće, cveće, bez dozvole vlasnika.
892. Radila sam drugom ono što nisam sebi želela.
893. Smetala sam drugima da rade.
894. Razdražljiva sam kada postim.
895. Imala sam neblagorazumno ćutanje (srdila sam se).
896. Nemam čvrsto uzdržanje od greha.
897. Ne trudim se dovoljno.
898. Pokazivala sam svoju oštroumnost.
899. Nepravilno se koristim stvarima.
900. Sebe više poštujem nego bližnje.
901. Nisam nepristrasna u svojim delima.
902. Grešim nerazumevanjem duhovnih stvari.
903. Nemam prave ljubavi prema bližnjima: bezosećajna, ne pažljiva, dosadna.
904. Grešim prevrtljivošću, satanskom „ljubavlju“.
905. Nisam uredna.
906. Nisam uljudna.
907. Smućujem druge.
908. Tugovala sam što se ne mogu naslađivati svetskim, grehovnim životom.
909. Gruba sam.
910. Igrala sam u diskotekama, slušala i presnimavala tu vrstu muzike.
911. Radila sam na praznike.
912. Činjenje dobra mi je više obaveza nego zadovoljstvo.
913. Dugo se ljutim.
914. Verovala sam u srećne i nesrećne dane.
915. Glasno govorim.
916. Kada dajem očekujem nešto za uzvrat.
917. Svađala sam se zbog svetskih stvari.
918. Drago mi je kad imam prednost nad drugima.
919. Zloupotrebljavala sam ime Božje.
920. Na posnu slavu sam mrsila.
921. Učinila sam preljubu.
922. Prisvojila sam tuđe.
923. Nađene stvari nisam predala.
924. Sablažnjivala sam decu.
925. U crkvi sam držala stvari na prozoru.
926. Umanjivala sam svoje grehe na ispovesti.
927. Sramota me je da ispovedim sve grehe.
928. Vozila sam se na: biciklu, mopedu, motorciklu iz zadovoljstva.
929. Guram se da među prvima uzmem naforu i da se pričestim.
930. Ne brinem se za to da grehovne osećaje promenim u vrlinske.
931. Ponavljala sam tuđe ružne reči.
932. Plašim se da se ne zarazim od drugih prilikom pričešćivanja.
933. Ispustila sam naforu i nisam htela da je podignem.
934. Odobravala sam svetsku „nauku“.
935. Primala sam sektaše u kuću.
936. U crkvi sam dremala.
937. Predugo spavam.
938. Izležavala sam se u postelji.
939. Mnogo vremena provodim uz čaj, kafu, jelo.
940. Posle jela legnem da se odmorim.
941. Čitam svetske novine i časopise.
942. Sa nepažnjom i nebrigom se odnosim prema poslu.
943. Odlažem da ispovedim teže grehe (sramota me je).
944. Uvek nalazim izgovor za svoje greške.
945. Grdila sam druge da bih ispraznila svoje frustracije.
946. Privlačni su mi ljudi lepe spoljašnjosti, a ružni odbojni.
947. Kad mogu gledam da naplatim više nego što moj posao vredi.
948. Dajem pomoć da bi me ljudi hvalili.
949. Ropćem kada mi se molitva ne usliši.
950. Ne molim se iz srca i sa ljubavlju.
951. Legla sam da spavam ne izmirivši se sa bližnjim.
952. Neću da popustim kad znam da sam u pravu.
953. Suviše se oslanjam na Božju milost.
954. Nemam dovoljno ljubavi prema Bogu.
956. Išla sam na maskenbal.
957. Nepažljiva sam prema tuđim stvarima.
958. Verovala sam glasinama bez provere.
959. Promiskuitetna sam.
960. Bila sam ateista.
961. Nisam slušala roditelje, niti tražila blagoslov od njih.
962. Posećivala sam seanse, hipnoze, bavila se jogom i nagovarala druge.
963. Hulila sam na Boga.
964. Kritički sam se odnosila prema propovedima u hramu.
965. Činim dobra dela javno.
966. Očekujem nagrade na ovom svetu.
967. Ne vodim decu u crkvu jer smatram da ima vremena za to.
968. Samoinicijativno sam se nametnula drugima.
969. Brzo gubim strpljenje i vređam bližnje.
970. Zakidala sam platu svojim radnicima.
971. Brinem se samo o onima koje volim.
972. Širila sam loše glasine o crkvenim licima.
973. Bila sam gruba prema roditeljima.
974. Često psujem.
975. Ne žurim se da vratim tuđe.
976. Imala sam seksualan život pre braka.
977. Nisam uništavala nedolične fotografije, knjige.
978. Uzdajem se više u sebe nego u Boga.
979. Opravdavala sam se na ispovesti.
980. Komotna sam.
981. Smatram da mi život nije naklonjen i da to nije fer.
982. Drago mi je kad uvidim da sam duhovnija od drugih.
983. Radoznala sam.
984. Brinem se za moju budućnost.
985. Razmišljala sam da postanem mason, rotarijanac i sl.
986. Tužna sam kada su starešine i učitelji strogi prema meni.
987. Mokrila sam po strani u prisustvu muškarca.
988. Nagovarala sam na blud.
989. Gledam da se što više provodim jer ne znam šta će biti sutra.
990. Insistirala sam da imam svoje mesto u crkvi.
991. Nemam ljubavi prema neprijatelju i nije mi žao kad ih neko zlo zadesi.
992. Mučila sam životinje.
993. Neredovno sam u kontaktu sa rodbinom.
994. Nestrpljiva sam.
995. Dangubim.
996. Kritikujem političare umesto da se molim za njih.
997. Vršim molitveno pravilo više iz dužnosti i straha nego ljubavi.
998. Čitam horoskope, gledam u kafu, pasulj, itd.
999. Posećivala sam svetinje više kao turista nego kao poklonik.
1000. Koristim se „belim“ lažima (kad mislim da je tako bolje).
1001. Na grob rođaka sam stavila čašu sa rakijom.
1002. Predskazivala sam lažno događaje.
1003. Narušavala sam nedeljne i praznične dane nedoličnim aktivnostima
1004. Učestvovala sam u nehrišćanskim praznicima.
1005. Samoća me dovodila u čamotinju i dosadu.
1006. Ne pokrivam ćutanjem loše postupke drugih.
1007. Širila sam lažne glasine.
1008. Slušala sam svetske priče i gledala televizor za vreme posta.
1009. U razgovorima pominjala sam loše, a dobro zaboravljala.
1010. Svađala sam se sa mužem pred decom i ogovarala ga pred njima.
1011. Imam suviše briga da bih se zanimala o duši.
1012. Dogovarala sam susrete na groblju.
1013. Nisam slušala starije.
1014. Opravdavam grehe jer sam rasla u ateističkom društvu.
1015. Nedostojno i nedovoljno se pripremam za Sv Tajnu Ispovesti.
1016. Odbijala sam molbe drugih.
1017. Zvonio mi je mobilni telefon u hramu.
1018. Narušavala sam mir svojim ukućanima.
1019. Dopuštala sam da životinje pasu na tuđim livadama.
1020. Pokazivala sam svoje loše i ružno stanje duha.
1021. Mojim nepristojnim ophođenjem hulilo se ime Božje.
1022. Posećujem neprikladne sajtove na internetu.
1023. Gledam da se ne ispovedim uvek istom svešteniku.