JEDNAČINA DRUGOG STEPENA

Rastojanje tačke od prave – visina trougla funkcija od X

 

Rastojanje tačke B od prave, koja prolazi kroz tačke A i C, jednako je visini tačke B trougla ABC. Metoda rada je sa koeficijentima prave , a visina je funkcija promenljive x.

Rastojanje tačke od prave 1

 

Rastojanje tačke od prave 2

Iste teme se obrađuju i na: https://gradiuinflaciji.wordpress.com/

Autor metode i formula:

maš.inž. Mladen Popović

[email protected]