NAJVAŽNIJI POSAO

Šta je molitva i zašto svet više ne razume molitvu

 

Svet više ne razume molitvu. On je ili odbacuje, najčešće se pozivajući na mnoštvo neizbežnih poslova, ili na nju gleda kao na meditaciju, sredstvo za postizanje određenog psihološkog raspoloženja, odnosno svodi je na autohipnozu, ili na autosugestiju. To je zaista strašno jer svet koji je izgubio molitvu, u stvari je izgubio Boga.

Ruke u molitvi - Zašto svet više ne razume molitvu

U duhovnom životu najopasniji je kompromis. On čoveka postepeno čini farisejem koji ima dva lica i dve volje. Upravo zbog kompromisa s duhom ovoga sveta naša duša postaje troma, a molitva sve slabija. Duh ovoga sveta veže čoveka za zemlju stotinama niti.

Šta je čoveku potrebno da bi naučio da se moli? Pre svega treba molitvu smatrati najvažnijim poslom u životu, a sve ostalo sporednim. Ceo život treba da bude takav da on u stvari podupire molitvu, a ono što je ometa, treba izbaciti iz svog života. To naravno ne znači da čovek ne treba da radi.

Drevni hrišćani su veoma savesno ispunjavali svoje obaveze, radili svoj posao i smatrali to služenjem Bogu, a ne ljudima. Nas pre svega ometa nepravilan odnos prema svetu, ljudima i prema sebi samima. Anđeli se šalju da služe ljudima, ali oni ne gube molitvu zbog toga. Ona se gubi zbog našeg ostrašćenog odnosa prema svetu, koji nam porobljava srce, zbog poslova i pojava ovoga sveta i zbog naše potpune predanosti svemu tome.

 

Arhimandrit Rafail Karelin