Žena Muškarcu

 

O, ma ko da si, ostani
noćas kraj moga skuta,
nikuda ne polazi.

Za onim čega nema
duša mi gori i luta,
i gori, jer sve prolazi.

Pesma Žena muškarcu - Desanka Maksimović TANGO OF LOVE - Leonid Afremov

I čini mi se, negde ljudi sad
prolaznost imaju na umu,
pa će doći noćas na naš breg
da spokojno svega se odreknu.

Večno njihaju jasike na drumu
dušu nemirnu.
Ćute blago plaveti neba i teku.

Noćas me samo pogladi
nežno i blago po kosama
i kaži reč mi što greje.

Srce je moje pusto,
dušu mi mori osama,
i boli, jer prazno sve je.

I čini mi se, negde u blizini
rođeno srce da nekome smeta,
pa će doći noćas na naš breg
da nasmeje se svemu što biva.

Oblak u suton iznad šume sleta
i vrh livada brodi.
Putuju jutrom magle ponad njiva.
O, ma ko da si, zagrljaj
noćas mi vreo podari.

Srce je moje umorno,
duša je moja strana
gomili ljudi i stvari,
i ćuti u meni sumorno.

I čini mi se, nedaleko negde
od tuga teških ljudi boluju,
pa će doći noćas na naš breg
da radosno svi poumiru.

Grlice tihe brdom našim stoluju
i jecaju meko.
Putevi beli u nebesa uviru.

 

Desanka Maksimović