SVETI JAKOV MLADJI

Ko je bio Sveti apostol Jakov Alfejev, jedan od 12 Svetih apostola Hristovih, poznat i kao apostol Jakov mladji

 

Jakov (mlađi) Alfejev jedan je od Isusovih dvanaest apostola.

Sveti apostol Jakov Alfejev ikona

Sveti apostol Jakov Alfejev – grčka ikona iz XIII veka

On se naziva apostol Jakov mlađi, da bi ga se razlikovalo od Jakova Zebedejeva (starijeg), takođe apostola. U Novom zavetu spominje se u popisu apostola: „ovo su imena dvanaestorice: Šimun, zvani Petar, i njegov brat Andrija; Jakov Zebedejev (stariji) i brat mu Ivan; Filip i Vartolomej; Toma i Matej, carinik; Jakov (mlađi) Alfejev i Juda Tadej; Šimun Kanaanac (Kananej) i Juda Iskariotski (Iškanotski), koji ga izdade“ (Mt 10,2-4).

Sveti Pavle u Poslanici Galaćanima spominje ga kao jednu od najuglednijih ličnosti prve Crkve, dok se u Delima apostolskim ističe kao jerusalemski episkop.

ŽITIJE SVETOG APOSTOLA JAKOVA ALFEJEVA

SVETI Jakov bejaše sin Alfejev i jedan od dvanaest velikih apostola. Rođeni brat apostola i evanđelista Mateja. Svedok istiniti života, reči i čudesa Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista, svedok Njegovog stradanja, vaskrsenja i vaznesenja.

Po silasku Svetoga Duha o Pedesetnici apostolu Jakovu pade u deo da propoveda Evanđelje Hristovo u Elevteropolju i okolnim mestima, potom i u Egiptu, gde i postrada za svoga Spasitelja.

Sa velikom silom, i na reči i na delu, pronosio je sveti Jakov spasonosnu blagovest o ovaploćenom Bogu Reči, rušeći idolopoklonstvo, izgoneći demone iz ljudi, lečeći svaki nedug i svaku bolest imenom Gospoda Isusa Hrista. Njegov trud i njegova revnost krunisani su velikim uspehom. Mnogi neznabošci poverovali su u Hrista Gospoda, crkve se osnovale i uredile, sveštenici i episkopi postavili.

Postrada u Egiptu u gradu Ostracinu budući na krst raspet od neznabožaca. I tako se preseli u carstvo nebesno ovaj veliki i divni apostol Hristov, da besmrtno caruje sa Bogom – Carem slave.

Arhimandrit JUSTIN Popović – ŽITIJA SVETIH