NEVEROVATNA TVRDNjA HRVATSKIH ISTORIČARA

„Hrvatski indijanci“ (Croatan Indians) nestali su po naseljavanju Engleza u Severnu Ameriku. Bili su svetle kože, a neke njihove reči bile su slične hrvatskim rečima“, navodi se u novijim istorijskim knjigama u Hrvatskoj.

 

U udžbeniku za 1. nivo hrvatske nastave u inostranstvu „Domovina na dlanu“, nalazi se jedan prilično neobičan podatak o poreklu američkih Indijanaca iz države Severna Karolina.

indijanci

Naime, u pasusu naslovljenom „Upoznajmo Hrvatsku“ autori udžbenika napisali su sledeći tekst:

– Postoji teorija da su hrvatski pomorci naselili Severnu Ameriku još pre Engleza. Kad su 1584. godine Englezi došli u Severnu Karolinu, naišli su na Indijance hrvatskog porekla („Croatan Indians“) – navodi se u tekstu, a i dalje se nastavlja:

– Mnoga indijanska deca su imala svetlu kožu i smeđu kosu i jedino su oni uzgajali vinovu lozu, a poneke njihove reči bile su slične hrvatskim. Kada su se Englezi nakon nekoliko godina vratili, svi Indijanci hrvatskog porekla su nestali.

Pasus je ilustrovan crtežom grupe ljudi oko stabla na kojem je urezana reč „Croatoan“. Reč je inače o, dodatno raspisanoj, staroj legendi koja govori da su u 16. veku iz Dubrovnika isplovila dva broda čija je posada naselila američko ostrvo Roanoak, pred obalom Severne Karoline.

Ovu legendu su, posebno poslednjih dvadesetak godina, razrađivali mnogi istoričari entuzijasti, ali do ovog izdanja, koje je štampano 2014. u udžbenicima istorije još nije predstavljena kao činjenično stanje.

U impresumu je, pod autorima ovog udžbenika, navedeno troje učitelja razredne nastave. Ipak, zanimljivo je kako, uz urednike, „Domovina na dlanu“ ima i recenzenta za istoriju. Reč je o dr sc. Tomislavu Galoviću, docentu sa Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Izvor: telegram.hr