Kada je reč o ruteru, u današnjem vremenu njegova prisutnost vezana je ne samo za firme u kojima je neophodan već ga ima gotovo svaka porodica koja u današnjem vremenu želi i može da iskoristi svaku mogućnost i prednost u informacionoj tehnologiji.

Naime računar bilo da je reč o lap topu ili desktopu, smart uređaj i internet podjednako predstavljaju našu svakodnevnicu u poslovnom a i privatnom smislu.

Ukoliko želimo da svi uređaji i svi članovi poslovnog tima ili domaćinstva imaju pristup korišćenju interneta neophodno je obezbediti ruter uređaj. On u tom smislu predstavlja pristupnu tačku internet mreži (eng.naziv access point).

Na koje probleme možete naići u korišćenju rutera i na koji način ih možete rešiti:

Nakon kupovine novog rutera neophodno je njegovo priključenje,tj. podešavanje kako bi ruter adekvatno radio. U početnom podešavanju obavezno je korišćenje LAN kabla, koaksijalnog, DSL, ili FIOS koji se mora povezati na ruter. Znak da ima signala pokazuje treperenje WAN signalne lampe. Kabal ujedno i napaja ruter.

Uz pomoć instalacionog CD-a koji svaki proizvođač isporučuje instalacija uređaja je znatno olakšana jer dolazi do automatskog podešavanja ključnih parametara. Ova pomoć je naročito korisna za sve one koji nemaju profi nivo u korišćenju mrežnih uređaja.

TP-Link Ruteri

U svakom slučaju sve što je neophodno da znate sada je pravi trenutak da naučite i ako niste do tada znali.
Bežični ili mrežni LAN kabal sa rutera omogućuju primanje internet signala.

Za potvrdu bežičnog emitovanja odnosno WI FI signala zadužen je WLAN indikator koji u tom slučaju treperi. Pri uključivanju WI FI-a da biste sprečili neovlašćeno korišćenje internet mreže morate podesiti lozinku.

Povezali ste sve i uradili sve što je neophodno ali i dalje nemate signal:

Jedan od saveta je da se raskače svi kablovi koji povezuju ruter i modem zatim da nakon isključivanja modema iz napajanja sačekate oko 30-ak sekundi i krenete ponovo sa povezivanjem.

Problem drugi:

Kod pokretanja softvera na instalacionom CD-u i dalje se ne vidi ruter koji je povezan na LAN kabal.

U tom slučaju u Windowsu pronaći mrežno podešavanje:

– Control panel-Network
– Internet-Network Sharing Center-Change Adapter Settings

Desnim klikom LAN konekcije otvarate Properties pa selektovanjem verzije Internet Protocol Version 4 kliknete ponovo na Properties:

Čekiranjem – Use the following IP address – možete manualnim unošenjem ip adrese, prvu koja je obično 192.168.1.1 promeniti u 192.168.1.2. Lokalna mreža između računara i rutera ne može biti povezana istom IP adresom. Kod polja subnet mask potrebno je ukucati mrežu u kućnom korišćenju 255.255.255.0.U polju gateway potrebna je ip adresa 192.168.1.1

Prva mrežna karta ne mora imati isključivo 192.168.0.1 ip adresu, već se može uneti i IP adresa 10.0.0.1.
Još jedan od problema je da dođe do potpunog nestanka imena Vaše mreže i da lista koja se vidi preko uređaja bude prazna.

Vratimo se na podešavanje uz pomoć instalacionog CD-a. Pri tom podešavanju sigurno Vam se u nekom trenutku pojavilo da svojoj mreži date neki određeni naziv kako bi bila viđena i ka drugim uređajima.

U samom pristupu na ruter imate opciju kako bi podesili naziv mreže i na taj način omogućite vidljivost mreže ili ne.
Nevidljiva mreža se svakako preporučuje, ukoliko govorimo o bezbednosnim razlozima, s tim što prethodno podešavanje za primanje signala ka svim uređajima je obavezno.

Signal se često prekida:

Pri surfovanju internetom dešava Vam se često prekidanje signala.

Ovde je reč o čestom problemu koji se naročito javlja kod kablovskog interneta ili FIOS-a. Nestabilnost signala odnosno uzrok treba potražiti najpre u spliteru. U slučaju da se koristi više splitera potrebno je proveriti njihovu specifikaciju i pokušati zameniti pozicije splitera.

Zaboravljena lozinka:

Da naprosto zaboravimo lozinku to se može dogoditi svakome od nas. Resetovanje rutera odnosno vraćanje fabričkog podešavanja je jednostavan način da otklonite i ovaj problem. Dugme za resetovanje smešteno je na samom ruteru na zadnjoj strani.

Pritiskanjem odnosno zadržavanjem dugmeta dolazi do treperenja led dioda i resetovanja. Sada kada su ponovo fabrička podešavanja možete uneti lozinku. Kod novijih rutera postoji opcija čuvanja odgovarajućih podešavanja tako da kroz prethodnu proceduru ne morate prolaziti već ih je potrebno samo pronaći.

Ne možete povezati određeni uređaj u Vašem domu:

Ukoliko je reč o tabletu ili smart telefonu što je čest slučaj, prva stvar na koju treba skrenuti pažnju jeste ispravnost uređaja. To ćete najlakše proveriti tako što ćete pokušati konekciju na drugu mrežu.Ukoliko je konekcija sa drugom mreža uspešna verovatno je problem u emitovanju signala sa rutera tj. konekcije uređaja sa neadekvatnom frekvencijom. Pri setovanju rutera najbolje je podesiti više SSID imena kako bi se pokrile sve frekvencije.