GREŠKA U PROCENI

Ričard Džordan Getling bio je lekar koji je živeo u 19. veku, a mitraljez je izumeo misleći da će nestati potreba za velikim vojskama u kojima ogroman broj ljudi umire od bolesti. Međutim, prevario se.

 

Da je američki lekar znao šta će njegov izum napraviti i koliko će života odneti verovatno ga nikad ne bi stvorio.

mitraljez

Tokom svog života svedočio je Američkom građanskom ratu i vojnicima koji su u to vreme više umirali od bolesti nego od puščanih metaka.

Oko 620.000 ljudi je umrlo zbog raznih infekcija na terenu, što je višestruko veći broj od onih koji su umrli direktno u borbi. Stoga se Getling nadao da će mitraljez smanjiti brojnost vojski, a time i smrti na ratištu.

Naivno je verovao da će izumom nestati potreba za velikim vojskama u kojima se umire od bolesti i da će ratove voditi mali broj ljudi.

„Shvatio sam da ukoliko bih uspeo da izumem mašinu, odnosno oružje koje bi brzinom paljbe moglo da omogući jednom čoveku da obavi posao stotine, onda bi nestala potreba za velikim vojskama i time bi, posledično, bilo smanjeno izlaganje ljudi bitkama i bolestima“, istakao je jednom prilikom doktor Getling.

Oružje je po njemu dobilo ime Getling gan (Gatling gun). Cilj mu je bio da se odjednom izbaci velik broj metaka u kratkom vremenu, a njegov izum bio je baziran na njegovom ranijem patentu raspršivača semena i okretao se ručno. Rad na svom mitraljezu započeo je 1861. godine, a patentirao ga već naredne godine.

Iste godine je predstavljen vojsci Unije koja je u cilju ispitivanja, naručila šest primeraka tog mitraljeza, ali su oni zajedno sa projektima izgoreli u požaru. Američka vojska je ponovo 1865. kupila Getlingov mitraljez, kratko ga koristila u ratu da bi ga sledeće godine uvela u naoružanje. Koristile su ga i mnoge evropske zemlje.

Izvor: RTS