WI FI VEZA

Kako podesiti Wi Fi ruter u stanu ili poslovnomprostoru

 

Da biste postavili bežičnu mrežu u Vašem domu ne morate biti profesionalac u kompjuterskoj tehnoloziji, iako to nekima možda izgleda tako komplikovano i nepoznato. Samu instalaciju nije teško sprovesti u delo, potrebno je pažljivo pratiti uputstva i pozitivan rezultat neće izostati. Potrebna je pre svega stalna internet konekcija – ADSL, bežična ili kablovska, ruter kojim dolazi do bežičnog povezivanja kao i računar sa bežičnom karticom. Treba napomenuti da Vam je uz pomoć bežičnog rutera omogućeno povezivanje više računara.

U samo nekoliko koraka instalaciju ćete uspešno završiti:

Izaberite opremu, povežite ruter, podesite mrežu i povežite računar.

Osnovna uloga rutera kao računarskog uređaja je da međusobno poveže računarske mreže. Poenta ove funkcije zapravo leži u tome da se svakom paketu podataka odredi putanja odnosno ruta kretanja tog paketa kao i prosleđivanje ka sledećem.

Na koji način radi ruter:

wi fi ruter

Upravo uz pomoć ovog računarskog mrežnog uređaja dolazi do povezivanja podmreža. Na jednom priključku na ruteru mogu biti više od jedne logičke adrese tj.interfejsa.

„Ruterske tabele“ sa mrežnim adresama su osnova rada rutera a ujedno se mogu ustanoviti i odredišne adrese ulaznim podacima. U sadržaju tabele nalazi se svaka poznata mrežna adresa i načini na koje se povezuju, moguća putanja među ruterima kao i brojčano izmereno koliko su efikasni usputni ruteri.

Pristup podešavanju rutera:

Nakon kupovine novog Wireless rutera potrebno je pažljivo ispratiti uputstvo koje ste dobili kako bi sve pravilno povezali i pustili u rad. Uz pomoć instalacionog CD-a cela procedura je znatno olakšana. Ali, šta ako i pored svega toga još uvek niste dobili željeni rezultat.

Zbog čega ADSL i Wi Fi ruter ne rade?

  • Rešenje prvenstveno treba potražiti u IP adresi koja je u većini slučajeva ista kod oba rutera i zato dolazi do problema pri radu.
  • Isto tako i ruting mod u kojem rade oba rutera takođe može biti jedan od problema.

192.168.1.1 IP adresa je uglavnom podešena na kupljenom broadband wifi ruteru, dok WAN interfejs ima podešenu Dynamic IP. Ista IP adresa je i na ADSL ruteru dok WAN interfejs ima PPPoE.

Kod oba rutera priključen je NAT. Do duplog NAT-a dolazi upravo njihovim spajanjem što se ne smatra najboljim rešenjem. Funkcionisanje interneta moglo bi biti bez ikakvih problema ukoliko uređaji ne bi koristili istu mrežu.

Kako promeniti dupli NAT:

Ne brinite, za ovo Vam nije neophodna posebna tehnička obuka, niti se radi o nečemu što je posebno zahtevno.

Prvo što treba uraditi jeste ulogovati se na wi fi ruter uz pomoć browsera. U LAN podešavanju treba postaviti ip adresu koja nije iz istog opsega npr. 192.168.0.1.

Zatim sledi podešavanje WLAN zaštite i ako je neophodno restartovanje rutera.

Drugi način je identičan prethodnom, jedina razlika je postavljanje STATIC IP ADDRESS u WAN podešavanju. U polje IP adrese ubacite 192.168.1.20 a u DNS 192.168.1.1.

LAN podešavanjem odnosno ubacivanjem 192.168.l.254 ip adrese dolazi do omogućenog menadžmenta kod oba rutera.

Podešavanje šifre na Wi Fi ruteru:

U slučaju da na Vašem WI Fi ruteru nema zaštitne šifre Vi ste automatski omogućili svakome iz Vaše blizine da potpuno besplatno i jednostavno pristupi internetu. Wi Fi signal na ruteru omogućuje povezivanje svih drugih uređaja poput smartfona, tableta i laptopova. Mnogi ne shvataju koliko je zapravo opasno ostaviti otvorenu Wi Fi mrežu tj. mrežu bez lozinke.

Mnogi domovi nažalost imaju otključane rutere i pored toga što je ipak najbolje postaviti zaštitnu šifru. U tom slučaju sigurno je da će neko koristiti Vaš Wi Fi signal.

Brzina interneta je jedan od prvih znakova nečijeg nedozvoljenog korišćenja Vaše mreže. Ova pojava može se javiti i u drugim slučajevima npr.kod lošeg internet provajdera, trenutnih problema infrastrukture i sl. Mada je najčešči slučaj da se još neko priključio na Vaš Wi Fi.

Pojava hakera je znatno veća opasnost nego što je to spor internet. Može se desiti da Vam upadnu u sistem, ukradu mnoge podatke od ličnih, do svega što čuvate u svom računaru.

Ako želite da proverite da li su neki drugi uređaji priključeni na Vašu mrežu a da to nisu Vaši, potrebno je da se isključe svi uređaji koje koristite i pratite lampicu koja se nalazi na ruteru. Treptanje ove lampice nakon što ste sve uređaje ugasili je pravi pokazatelj da internet koristi još neko iz Vaše blizine.

Postavljanje zaštite:

Zaključati Wi Fi je zaista neophodno da biste ste se zaštitili od svega navedenog. Ponekad je dobro i promeniti šifru nakon izvesnog vremena jer i na taj način otežavate  pristupanje Vašoj mreži.