АПЕЛ СРПСКОЈ ДИЈАСПОРИ

Народна библиотека Србије као установа културе од националног значаја објавила је молбу за прикупљање сербике, која обухвата све публикације објављене на српском језику ван граница Србије или публикације на страном језику које су написали Срби. Такође, у сербику спадају и преводи дела српских аутора на било ком језику, као и публикације о Србима објављене ван матице на неком страном језику.

 

У молби за прикупљање сербике Народне библиотеке Србије стоји следеће:

prikupljanje serbike

„Слободни смо да Вас замолимо да Народној библиотеци Србије помогнете у великом и за националну културу изузетно важном послу – у прикупљању сербике.

Као припадници наше дијаспоре, Ви живите, радите и стварате у другим земљама, широм света. Ваша домовина Србија и Народна библиотека Србије желе да одрже везу са Вама, да се све што сте написали сакупи и заувек сачува у колекцији националне библиотеке. Наша молба је да све књиге које сте написали, као и новине или часописе где су објављени Ваши текстови пошаљете Народној библиотеци Србије. Такође Вас молимо да и свим Вашим пријатељима и познаницима пренесете молбу да нам помогну у сакупљању сербике.

„Сербика“ обухвата следећу грађу:

1. све публикације објављене на српском језику било где у свету ван граница територије Србије, без обзира на тематику

2. све публикације Срба који живе изван граница територије Србије објављене на страним језицима, без обзира на тематику

3. све преводе дела српских аутора који живе у Србији, објављене на било ком језику и било где у свету ван граница територије Србије, без обзира на тематику

4. све публикације о Србима, српској историји, култури, уметности, науци… објављене на било ком језику и било где у свету ван граница територије Србије, чији аутори могу бити и Срби и странци.

Такође, веома смо заинтересовани и за све публикације објављене на било ком језику и било где у свету које се баве ширим регионом, Балканом или славистичким студијама, јер се у њима вероватно помињу и Срби и Србија.

Заједнички циљ наше библиотеке и свих других библиотека у Србији, јесте да прикупимо што је могуће већи број публикација које задовољавају наведене критеријуме, како би овај пројекат од великог националног и културног значаја био преточен у што потпунију базу информација о писаним делима наших сународника објављених широм света, као и о делима иностраних аутора посвећених Србији.

Од 2005. године Народна библиотека Србије, у сарадњи са другим библиотекама у Србији, почиње да објављује један том годишње текуће библиографије „Сербике“. Најљубазније Вас молимо да нам у оквирима ваших могућности помогнете у прикупљања грађе за „Сербику“.

Све прикупљене публикације можете слати на адресу:

Народна Библиотека Србије

Одељење поклона

Скерлићева 1, 11000 Београд, Србија

Прикупљене публикације можете и лично донети или послати поштом када долазите у Београд и Србију. Ваша помоћ у овом великом и важном послу је непроцењив допринос националној култури и очувању наше баштине, и ми вам најтоплије захваљујемо на ангажовању и сарадњи.

Контакт адреса у Народној библиотеци Србије је:

Ивана Николић,

начелник Одељења селективне набавке,

тел.: + 381 11 24 58 033