REVNITELJ VERE

Ko je bio Sveti apostol Simon Zilot jedan od 12 Svetih apostola Hristovih

 

Sveti apostol Simon Zilot

Sveti apostol Simon Zilot

SPOMEN SVETOG APOSTOLA SIMONA ZILOTA

Ovaj sveti Simon beše iz Kane Galilejske. Bio je lično poznat Gospodu Hristu i njegovoj Prečistoj Materi, pošto Kana nije daleko od Nazareta. I kada se Simon ženjaše, on pozva na svoju svadbu Gospoda Isusa sa učenicima njegovim i Prečistu Bogomater. Ali pošto nestade vina, Gospod Hristos pretvori vodu u vino. Videvši takvo čudo, ženik poverova u Gospoda Hrista, i odmah ostavi i nevestu i svadbu i kuću, i pođe svesrdno za Gospodom.

Zbog toga i bi prozvan Zilot, tojest Revnitelj [1], jer ga božanska ljubav prema Hristu toliko zanese, da on prezre i nevestu svoju i sve svetovno radi ljubavi Božje, i unevesti dušu svoju Besmrtnom Ženiku, Ženiku čistih duša. Zbog toga bi uvršćen među učenike Hristove, i beše jedan od dvanaestorice apostola.

Primivši na dan Pedesetnice sa ostalim svetim apostolima Duha Svetoga koji siđe u vidu ognjenih jezika, sveti Simon Zilot proputova Mavritaniju i Afriku propovedajući Hrista, i revnujući za Njega ognjenom revnošću. Bio je i u Britaniji. Pošto je uspeo da mnoge prosveti rečju evanđelskom i obrati veri Hristovoj, on bi od nevernika namučen i najzad na krstu raspet kao i njegov Gospod. [2]

Ava Justin PopovićŽitije Svetih

NAPOMENE:

1. Zilot je grčki prevod jevrejske reči kananit, što znači revnitelj, od reči: kana – revnost.

2. Sveti Simon Zilot skončao je krsnom smrću u Abhaziji, u Africi, i sahranjen u gradu Nikopsiji, u blizini Džigetije. Ostatci ovoga grada i danas se vide na triestak kilometara od Suhuma, nedaleko od morske obale. Na mestu končine svetoga apostola bila je podignuta crkva, koja je obnovljena 1875 godine. – Svetog apostola Simona Zilota treba razlikovati, prvo od svetog apostola Simona Petra, takođe apostola iz Dvanaestorice, i od svetog apostola Simona ili Simeona, srodnika Gospodnjeg po telu (Mt. 13, 55), koji pripada liku sedamdesetorice apostola i bio je drugi episkop jerusalimski (o njemu videti pod 27 aprilom).