Dedina beseda (Pesma o zdravlju)

dedina beseda

Molim te, stari deda, da mi kažeš, pravo,
lice ti je, još i danas, rumeno i zdravo.
Stare su ti ruke snažne, sigurni koraci,
ni pogrbljen, još, nisi, kao drugi starci.

Ne žališ se: to me boli, ovo mi smeta,
Veseo si kao mladić od dvadeset leta.
Kako tvoje telo osta sve do danas zdravo?!

Kad to želiš, moj Dragane, kazaću ti, pravo.
Nisam bio raskalašan dok sam, dete, bio,
Nisam nikad preko mere ni jeo ni pio.
U veselju i u igri, umeren sam, bio,
Žege, zime, vatre, kiše nisam se plašio.

Zato do sad zdrav ostadoh, moj unuče mladi,
Ako ti se to dopada – i ti tako radi!

„Dedina beseda“, nepoznat autor