EVA I MAGDALENA, MARIJA I SALOMA

Najpoznatiji likovi žena u Bibliji duboko su upleteni u kulturu mnogih zemalja do kojih je dospelo hrišćanstvo.

adam i eva

„Adam i Eva“, Ticijan

Eva

Prva žena prema Starom zavetu, ujedno je i najtrajnija muza popularne kulture. Bilo da “prodaje” parfem ili se bori za zaštitu životinja, njen lik se redovno pojavljuje u reklamama. Trista, bez žena ništa!

Obično se njena uloga na svetu poistovećuje sa “zlom fam fatal” – koja je donela pad Čoveku, ali biblijski tekstovi to ne pokazuju tako konkretno.

U Starom zavetu, Eva prolazi kroz transformaciju karaktera – od njenog predstavljanja, do epizode u kojoj jede plod s drveta poznanja. Po nekia jwe, to, jabuka, po drugima je kruška, zavisno od „čitanja“!

Kad je Bog stvorio Evu iz Adamovog rebra, nije imala glas ni izbor, dok Adam demonstrira svoju moć dajući joj ime i svrhu: “Ovo je kost moje kosti, meso mog mesa. Zvaćemo je žena jer je napravljena od čoveka”.

Međutim, mi ne znamo o čem Eva misli u tom trenutku. Samo nekoliko redova kasnije, ona, odjednom, progovara, ali sa zmijom i bere zabranjeno voće!

Biblijski tekst je škrt, ali je jasno da Eva nije imala potrebu da izaziva i iskušava svog partnera. Ona prosto daje plod mužu koji je u tom trenutku s njom.

Magdalena

Poput Eve, Marija Magdalena, junakinja Novog zaveta, stekla je lošu reputaciju tokom vekova. Mnogi misle da je ona bila prostitutka, ali Biblija o tom ne govori!

Naučnici smatraju da je rana crkva od Marije Magdalene stvorila grešnu pokajnicu kako bi žene sprečili da napreduju u crkvenoj hijerarhiji. Može biti.

Od tad je u mnogo navrata pokušano da se njen lik “rehabilituje”, ali bez mnogo uspeha.

Diskusija o Mariji Magdaleni više govori, međutim, o kulturološkim stavovima o ženskoj seksualnosti nego o samom liku iz Biblije.

Devica Marija

S druge strane, Devica Marija, majka Isusa Hrista, smatra se “idealnom ženom”. Kao devica i majka, Marija ima vrhunske kvalitete. Međutim, diskusije koje okružuju takvu “idealnu ženstvenost”, povezane su, upravo, sa spornom kontrolom ženske seksualnosti, one iste koja je bacila ljagu na Mariju Magdalenu.

Konstrukcija “ženske čednosti” je praksa koja ima za cilj da ojača društvene granice između grupa i klasa koje treba i koje ne treba poštovati. Dakle, u službi polariteta.

Saloma

Možda se sećamo Salome kao Irodove kćeri koja je za njega plesala u Novome zavetu, ali lik koji odseca glavu Jovanu Krstitelju u ime njene majke nije imenovan u Bibliji!

Opasna zavodnica, kako se, obično, predstavlja u popularnoj kulturi, mešavina je viđenja istoričara Josifa iz prvog veka, koji joj je dao ime, ali je nije povezivao s Jovanom Krstiteljem, i pisca Oskara Vajlda koji je napisao skandaloznu predstavu na osnovu njenog lika, koja je zabranjena u Londonu 1892.

Saloma je sad sinonim za striptizete zahvaljujući “plesu sa sedam velova”, koji nije opisan u Bibliji, ali jeste u Vajldovoj drami.

Izvor: B92.net

Priredio: Velibor Mihić