SREO SAM VAS

sreo sam vas

Sreo sam vas – sve je bilo
U mrtvom srcu opet živo
Sećanje kad sve se zlatilo
A srcu toplo neizrecivo.

Kao kad poznih jeseni
U neki dan, poneki čas
Odjednom proleće zazeleni
I zatreperi sve oko nas

Sav duhom obavijen tako
Tih godina duhovne punoće
I zaboravljene radosti lako
Lepotu lica gledah iz samoće

Kako posle vekovne muke
Da pogledam vas u ovom snu
Jer sad u vama čujem zvuke
Kao da nikad ne bejah na dnu

Sad ni sećanja nemam više
Sad mi život počinje ponovo
Očarana vama duša opet diše
Jer u njoj je ljubav ovo.

S ruskog preveo Anđelko Zablaćanski