BOG JE MOJSIJEV ŠTAP PRETVORIO U ZMIJU

Bežanje od problema usko je povezano sa strahom i suočavanjem sa njim. Ne treba da pristupimo rešavanju problema ako nismo kadri da se hrabro suočimo sa činjenicama ili, što bi bilo veoma tragično i nedostojno čoveka, da pokušamo da pobegnemo od stvarnosti.

 

Bežanje od problema često izgleda kao najbolji način za njegovo rešenje. Neki to pokušavaju okrećući se piću. Ljudi su počeli da primenjuju ovaj metod rešenja otkako su otkrili da slatki sok može da fermentira.

problem

Flaša u ruci pruža samo privremeno osećanje sreće

Privremeno osećanje sreće koju izaziva alkohol, pruža ljudima kratkotrajno uverenje da su pobegli od svojih nevolja ili da su postigli uspeh bez prolivanja “krvi, znoja, mukotrpnog rada i suza”. Ali prevarna moć alkohola ne donosi pravi melem za bolesne živce i povišeni krvni pritisak. Kada “povoljni” uticaji nestanu, problemi još uvek ostaju, a verovatno su postali čak i mnogo veći! Osoba koja stvarno voli život i želi da ga što bolje iskoristi, trudiće se da poboljša svoje sposobnosti, a ne da ih umanjuje ili otupljuje.

Široka upotreba umirujućih sredstava može da bude čak opasnija od upotrebe alkohola. Potrebno je videti kako mnogi žalosno hramlju kroz život pomažući se ovim varljivim hemijskim štakama, pokušavajući da se bore u ovom zahuktalom svetu koji zahteva najveća dostignuća.

Sigurno je da postoji bolji način! I on zaista postoji!

Na prvom mestu, ne treba da pristupimo rešavanju problema, ako nismo kadri da se hrabro suočimo sa činjenicama ili, što bi bilo veoma tragično i nedostojno čoveka, da pokušamo da pobegnemo od stvarnosti. Umanjujući snagu razuma, upotrebom otupljujućih droga ili alkoholnih pića, činimo da prilike postanu još teže. Srušiti životne prepreke ličnim sposobnostima je najbolji put za izlazak iz teškoća. Kada tako činimo, čudićemo se i sami kako teškoće iščezavaju i bojazan nestaje. Događaji iz Mojsijevog života ilustruju ove činjenice.

Kada je Mojsije otkrio Bogu razloge zbog kojih se ne usuđuje da ide faraonu, Bog je pretvorio njegov štap u zmiju, a Mojsije je pobegao od nje. Bog mu je rekao da ne beži, već da se vrati i suoči sa zmijom. On mu je čak naložio da uhvati zmiju za rep! Kada je Mojsije poslušao Boga, redosled događaja postao je veoma zanimljiv. Kada se okrenuo i suočio sa zmijom, zmija je počela da beži.

Instruktori koji uče ljude da pilotiraju primenjuju ovo načelo u svojoj nastavi. Ako neko od polaznika u toku nastave doživi neku nezgodu i iz nje izađe nepovređen, njemu odmah naređuje da uzme avion i ponovo poleti. Tako budući pilot nema mogućnosti da pobegne od opasnosti ili trajno ostane u stanju straha. Instruktor zna da strah gubi mnogo od svoje moći kada mu se razumno pristupi.

Iz knjige „Sutra počinje danas“, Alfa Lonea