BOG OD NAS HOĆE SAMO JEDNO

Sveštenomučenik Sveti Kozma Etolski kaže: „Čak ako bi ti oprostili svi duhovnici, patrijarsi, arhijereji i čitav svet, tebi ni tada neće biti oprošteno ako ne pokažeš pokajanje na delu“.

 

Pokajanje je nemoguće bez blagodati Božije. Čovek, nalazeći se u tami greha i ne shvatajući koliko je predivan život u Bogu, ne može da oseti razliku između grehovnog života u svetu i svetog života u Crkvi. Tek kada blagodat Božija poseje u njegovom srcu seme Božanske ljubavi, on može sagledati svoje grehovno siromaštvo.

kozma etolski

Kada sunčani zrak prodre u tamnu sobu on sve obasja. Tako nam i blagodat Božija otkriva pustoš naših duša, obnažuje naše strasti, naše grehe. Zbog toga su Sveti tako usrdno molili Boga: „Daruj mi potpuno pokajanje“. Istinsko pokajanje je bezbedan put koji vodi u Carstvo Božije.

Sveti Kozma Etolski se ispoveda: „Neka vam Gospod oprosti vaše grehe, ako ih je kod vas onoliko koliko ih je kod mene, a ako ne, onda neka vas sačuva da ne padate u njih. Ja sam izveo nekakvu obmanu, braćo moja, i kad sam bio mlad govorio sam: „Grešiću gde mogu i gde postoji mogućnost, a kad ostarim, imaću dovoljno vremena da činim dobro i da se spasem. Sada sam ostario, a moji gresi su pustili korenje i ne mogu činiti nikakvo dobro.“

Treba da se stidiš kada činiš greh, a ne kada ga ispovedaš

Bog od nas hoće samo jedno, a to je ono što je On zatražio od svetog Jeronima. U njegovom žitiju čitamo: „Jednom na badnje veče Sveti Jeronim se molio na kolenima u Vitlejemskoj pećini. Molio se sa suzama. Razmišljao je o tajni ljubavi Božije, o čudu Njegovog Ovaploćenja. Sećao se mudraca koji su te noći novorođenom Bogu prineli bogate carske darove. I reče:

„Sveti Mladenče, kakav dar mogu da Ti prinesem ja, siroti, nesrećni i grešni? Ja nemam ništa“.

„Ipak i ti, Jeronime, možeš da Mi daruješ nešto“, začu se glas Gospoda.

„Šta to, Sveti Mladenče? Šta Ti ja mogu darovati?“, upitao je Sveti sa strahom.

„Svoje grehe, Jeronime“, odgovori mu Gospod.

Priredio: Zoran Lazarević