BOGOUGODNA REČ KOJA LEČI I GREJE DUŠU

Sveti Serafim Viricki (1866-1949) bio je ruski jeromonah, izuzetno cenjen među vernicima. Toliko mu je ljudi dolazilo na ispovest da bi ponekad bez pauze proveo čitava dva dana stojeći na hladnom kamenom podu.

 

Sveti Serafim Viricki bio je poznat i kao iscelitelj, ali je najviše ostao prepoznatljiv po utešiteljstvu. Jedan od najpoznatijih govora ovog blaženog oca jeste „Gospod govori čoveku“ koji kao svojevrsna bogougodna reč leči i greje dušu.

sveti serafim viricki

„Da li si kadgod razmišljao, sine, da sve što se dotiče tebe, dotiče se jednovremeno i Mene, jer sve što se tebe dotiče, dotiče se zenice oka Moga.

Ti si drag u očima Mojim, bescen, i ja sam te zavoleo, pa je zato za Mene naročito zadovoljstvo da te vaspitavam.

Kad te iskušenja skole i neprijatelj navali kao reka, znaj da to od Mene dolazi, da tvoja nemoć oseća potrebu za Mojom silom, i da spojmiš da si siguran samo kad se Ja borim za tebe.

Ako se nalaziš u teškim prilikama, među ljudima koji te ne razumeju, koji ne vode računa o tome šta ti je prijatno, koji te odbacuju – to od Mene dolazi.

Ja sam – Bog, Koji upravlja prilikama. Ti se nisi slučajno našao na svome mestu; to je baš ono mesto koje sam ti Ja odredio!

Molio si Me da te naučim smirenosti, pa, evo, vidi: stavio sam te u onu sredinu, u onu školu, gde se ta lekcija uči.

Ako se nalaziš u novčanoj oskudici, teško vezuješ kraj sa krajem – to od Mene dolazi, jer Ja raspolažem materijalnim sredstvima. Ja hoću da mi se ti obraćaš i da zavisiš od Mene. Moje rezerve su neiscrpne. Ja hoću da se uveriš u revnost Moju i istinitost Mojih obećanja. Da se ne dogodi da ti mogu reći u tvojoj nevolji: „Vi niste vjerovali Gospodu Bogu vašem“ (5.Mojs 8, 12-13.)

Ako preživljavaš noć bola, ako si odvojen od svojih bliskih – to od Mene dolazi. Ja sam Utešitelj i Iscelitelj bolesti, Ja sam to dopustio, da bi Mi se ti obratio i da bi u Meni našao večnu utehu.

Ako si se razočarao u svome prijatelju, u nekome kome si otkrio svoje srce, – to od mene dolazi . Ja sam dopustio da se razočaraš, da bih pokazao da je Gospod tvoj najbolji prijatelj.

Ja hoću da Mi ti sve prinosiš i da Mi se poveravaš.

Neko te je oklevetao. Prepusti tu stvar Meni i prikloni se Meni, pribežištu Svome, da bi se izbavio od zloga jezika. Ja ću izneti tvoju istinu na svetlost dana i dokazaću tvoju nevinost.

Ako su se tvoji planovi srušili, ako si klonuo dušom i telom – to od Mene dolazi . Ti si pravio planove i iznosio si ih Meni, da ih Ja blagoslovim. Ali Ja hoću da Mi ti prepustiš da raspolažem prilikama tvog života. Tada će odgovornost za sve pasti na Mene, jer je ona za tebe suviše teška i ti sam ne možeš izići na kraj sa njom.

Ako su te neočekivano snašle životne nevolje i ako ti je tuga ispunila srce, znaj – to od Mene dolazi. Ja hoću da tvoje srce i tvoja duša bugu uvek vatreni pred očima Mojim i da imenom Mojim pobeđuješ svaku malodušnost.

Ako već dugo ne dobijaš vesti od onih koje voliš, pa po svojoj malodušnosti padaš u očajanje i ropćeš, – to od Mene dolazi. Kroz patnju tvoje duše Ja ispitujem jačinu tvoje vere u Moja obećanja i silu i snagu tvoje molitve za bližnje. Jer, ti njih nisi preporučio Pokrovu Moje Prečiste Majke, niti si prepustio brigu o njima Mojoj Očinskoj ljubavi.

Ako te je snašla teška bolest – prolazna, ili neizlečiva, pa si prikovan za postelju, znaj da to od Mene dolazi. Ja hoću da Me ti u svojoj telesnoj nemoći još dublje upoznaš. Hoću da ne ropćeš što ti je poslato iskušenje i da ne ispituješ Moje nepronicljive planove za spasenje ljudskih duša, nego da se sa poverenjem prepustiš Meni i da dođeš pod Moje okrilje.

Ako si maštao da učiniš neko naročito delo radi Mene, a umesto toga pao si u bolesničku postelju i onemoćao, znaj – to od Mene dolazi. Kad si bio zdrav, bio si prezauzet svojim poslovima i tvoje misli su bile daleko od Mene. Seti se da su neki od Mojih najboljih saradnika udaljeni od svetskih poslova, da bi u miru naučili da se neprestano mole.

Ako si neočekivano pozvan da zauzmeš neki težak i odgovoran položaj, idi, prihvati se i osloni se na Mene. Ja ti poveravam taj zadatak, jer te je zato blagoslovio Gospod Bog u svim delima tvojim, u svemu što budeš radio svojim rukama.

Danas ti dajem ovaj sasud svetog jeleja (ulja). Koristi se njime slobodno, dete Moje. Svaku teškoću koja iskrsne, svaku uvredljivu reč koju primiš, svaku smetnju u tvom radu koja bi mogla da te ožalosti i obeshrabri, svaku svoju nemoć i nesposobnost – pomaži ovim jelejem. Sećaj se da je svaka nevolja – Božja poruka, prilika da se nečemu naučiš. Svaka oštrina će otupeti da se ti ne pozlediš. Stoga usadi u srce svoje reči koje sam ti danas objavio: to od Mene dolazi. Jer, ovo za tebe nije samo reč, no je to – život tvoj.

Da li si kadgod razmišljao, sine, da ja znam tvoje nevolje, tvoje patnje i borbe tvoje, i slabosti tvog života. Ja znam tvoj kukavičluk, grehe tvoje, stoga kažem ti, dete moje – daj mi tvoje srce i ljubi me takav kakav jesi.

U svakom trenutku i u svakoj situaciji u kojoj se nalaziš, u oduševljenju ili u potištenosti, u vernosti ili nevernosti – ljubi me takav kakav jesi.

Ja hoću ljubav tvog siromašnog srca, a ako čekaš da budeš savršen – tada me nikad nećeš ljubiti. Zar Ja ne bih mogao iz svakog zrna peska stvoriti anđela Serafima, koji zrači čistotom, plemenitošću i ljubavlju? Zar Ja nisam svemoć? I ako se meni sviđa da zanemarim ova izvanredna bića i dam prednost i vrednost siromašne ljubavi tvoga srca – nisam li ja uvek gospodar moje ljubavi?

Dete moje dopusti da te volim, ja hoću tvoje srce. Svakako, ja ću te vremenom preobraziti, no danas i uvek ljubi me takav kakav jesi. I ja želim da ti ovo činiš, i želim videti kako iz dubine raste tvoja ljubav. Ja ljubim takođe u tebi i tvoje slabosti, i ljubim takođe i slabosti siromašnih i bednih, ja želim da iz srca bednih čujem neprestani zov – Gospode Isuse JA TE LjUBIM.

Ja jedino želim pesmu tvog srca, ne želim tvoju mudrost, samo je jedno za mene važno – da vidim kako radiš sa ljubavlju. Kad bih ti ih ja njih dao, ti bi tako slab, nahranio tvoje samoljublje. Ja bih te mogao odrediti i za velike stvari, ali ne, ti treba da budeš beskorisni sluga, šta više ja ću ti oduzeti i od onoga malo što imaš, jer Ja sam te stvorio samo za ljubav.

Danas stojim pred vratima tvog srca kao prosjak, Ja car careva, ja kucam i čekam, požuri da mi otvoriš, ne pozivaj se na svoju. Kada bi ti znao svatiti svoje siromaštvo – ti bi umro od bola. I ono što bi me zabolelo, jeste upravo to kada bih video, da sumnjaš i gubiš poverenje u mene.

Želim takođe da misliš, svakog sata i danju i noću, a takođe želim beznačajne poslove da obavljaš iz ljubavi prema meni. Računam na tebe da mi daruješ radost, i ne brini se što ne poseduješ takve vrline – ja ću ti darovati moje.

Ako budeš patio – ja ću ti darovati snagu, a ako mi daruješ ljubav – tada ću ja tebi dati toliko mnogo da ćeš moći ljubiti daleko više nego što i možeš sanjati. MISLI NA TO DA ME LjUBIŠ TAKAV KAKAV JESI. I neka dođe što hoće, ne čekaj da budeš svet da bi me mogao ljubiti – onda me nikad nećeš ljubiti. A sad dete moje idi, idi i LjUBI ME TAKAV KAKAV JESI.“