Тихо, тихо, срце моје

тихо, срце моје

Тихо, тихо, срце моје

Ноћ се завукла у сваки кутак

По небу се звезде разбежале

као коњи по планини

 

Тихо, тихо, срце моје

Кроз тмину се пробија неко

Не знам да ли то само

лелујају сене

или иде Бог

А можда је само то

један усамљен човек

 

Тихо, тихо, срце моје

Неко према мени пружа

руке своје

И још увек не знам да ли је то

сена, Бог или, можда, човек

 

Лола Вељовић: Ако неко пита за мене

 

Фотографија: Веселинка Стојковић