MUMIJE BEZ TRAGOVA KANCERA

Možda je teško za poverovati, ali nedavna studija pokazuje da je rak potpuno veštački izazvana bolest, kao i da je izazvan uz svesrdnu pomoć današnjih fenomena kao što su zagađenje i nezdrav način života. Dokazi iz starog Egipta govore da rak u to vreme nije postojao i da ga ništa iz prirode ne može izazvati.

 

Istraživači Centra za biomedicinsku egiptologiju Univerziteta u Mančesteru došli su do ovog zaključka 2010. godine, nakon razmatranja ostataka i literature iz drevnog Egipta i Grčke, kao i iz ranijih perioda. Ova studija obuhvatila je i prvu istorijsku dijagnozu raka u egipatskim mumijama.

veštački izazvana bolest

U studiji je navedeno da su istraživači otkrili samo jednu pojavu raka dok su istraživali na stotine egipatskih mumija. Pored toga, našli su vrlo malo referenci ove bolesti u literaturi, što ukazuje da su slučajevi raka bili izuzetno retki u ovom periodu razvoja civilizacije.

Međutim, nakon industrijske revolucije, stopa kancera je eksplodirala, a posebno među decom, što dokazuje da porast po slučajevima nije isključivo vezan za dug život.

„U industrijskim društvima, rak je kao uzrok smrti na drugom mestu iza kardiovaskularnih bolesti. Ali, u davna vremena, bio je izuzetno redak“, kaže profesorka Rozali Dejvid i dodaje da u prirodnom okruženju ne postoji ništa što može da izazove rak.

„Dakle, to je veštački izazvana bolest, bilo da je od zagađenja ili promena u našoj ishrani i načinu života. Važna stvar u vezi našeg istraživanja je da ono daje istorijsku perspektivu za ovu bolest. Možemo napraviti vrlo jasne izjave o stopama raka u društvima kroz istoriju, jer imamo potpuni uvid u to“, navela je Dejvid.

Moderna industrijalizacija

Istraživanje je obuhvatilo prvu histološku dijagnozu raka u egipatskim mumijama, koju je uradio profesor Majkl Cimerman. On je uspeo da dijagnostikuje karcinom rektuma kod jedne mumije, koja je živela tokom perioda Ptolomeja, oko 200-400 g.ne.

„U antičkom društvu nije bilo hirurških intervencija, pa stoga nema ni dokaza da je bilo raka u svim slučajevima. Virtuelno odsustvo malignih bolesti kod mumija treba tumačiti kao znak svoje retkosti u doba antike, što ukazuje da rak izazivaju faktori koji se javljaju u društvima moderne industrijalizacije„, kaže profesor Cimerman.

Istraživački tim je pregledao je mumificirane i njihova beleška ostaje kao dokumentacija i dokaz o starom Egiptu, ali ne i iz Grčke, jer ne postoje poznati ljudski ostaci iz tog perioda. Tim je pogledao i medicinske studije životinja i ljudskih ostataka iz ranijih perioda, sve do doba dinosaurusa.

Kratak životni vek nije faktor

Sve u svemu, dokaz raka kod ranih ljudi i životinjskih fosila, kao i nehumanih primata, izuzetno je redak. Postoji samo nekoliko desetina primera kod životinjskih fosila, mada se uglavnom osporavaju.

Neki naučnici i medicinski istraživači sugerisali su da je retka pojava karcinoma u antici u velikoj meri povezana sa kratkim životnim vekom. Iako je ova izjava statistički tačna, ljudi u starom Egiptu nisu razvili i druge uslove koji primarno utiču na mlade osobe.

Drugo objašnjenje za nedostatak kancerogenih tumora u antičko doba je da tumori možda nisu dobro očuvani. Profesor Cimerman je obavljao neke eksperimentalne studije koje su ukazale da mumifikacija zapravo čuva odlike maligniteta i na taj način, tumori bi morali da budu bolje očuvani od normalnih tkiva.

Ipak, iako je ispitano na stotine mumija iz celog sveta, još uvek postoje samo dve publikacije koje pokazuju mikroskopske potvrde raka u antičko doba.

Izvor: Naturalnews.com