OPASNOST VREBA SA SVIH STRANA

Zaštita života i imovine su vatrogascima dva osnovna cilja, ali to nimalo nije lak posao. Štaviše, mnogo je razloga što je vatrogasac opasno zanimanje. Prema podacima američkog Udruženja Nacionalne zaštite od požara više od 160 vatrogasaca stradalo je obavljajući dužnost tokom 2013. i 2014. godine.

 

Ipak, ispostavilo se da je jedna bolest mnogo pogubnija za ovu profesiju u odnosu na opasnosti sa kojima se suočvaju dok su na poslu. Prema nedavnoj studiji američkog Nacionalnog instituta za bezbednost i zdravlje (NIOSH), u pitanju je rak.

vatrogasac opasno zanimanje

„Kombinovana populacija od 30.000 vatrogasaca iz tri velika grada imaju visok rizik da obole od nekoliko tipova kancera, i to po nekoliko u kombinaciji, u odnosu na američku populaciju u celini”, saopštio je NIOSH, koji je pratio ove podatke tokom 60 godina.

„Novi nalazi su uglavnom u skladu sa rezultatima nekoliko prethodnih, manjih studija. Zbog toga što je nova studija imala za uzorak veći deo populacije na duži vremenski period, rezultati naučnih dokaza odnos između gašenja požara i raka još su validniji”, navode istraživači.

Čak su i mlađi vatrogasci pod rizikom

Istraživači su proučavali stope raka za 29.993 vatrogasca u San Francisku, Čikagu i Filadelfiji između 1950. i 2009. godine. Dva najznačajnija nalaza su:

1. Karcinomi respiratornog, digestivnog i urinarnog sistema čine uglavnom pretežne vrste raka od kojih obolevaju vatrogasci. Visoki stepen razvoja ovih vrsta znači da su veće šanse za njih da se razviju u organizmima vatrogasaca.

2. Populacija vatrogasaca u studiji imala je stopu mezotelioma dva puta veću od stope populacije SAD u celini. Ovo je bila prva studija koja je ikada identifikovala višak mezotelioma u SAD. Kako je mezoteliom vrsta kancera koji se razvija na plućnoj ili srčanoj maramici, naučnici ističu da je najverovatniji uzrok ovog tipa raka kod vatrogasaca izloženost azbestu.

Sve u svemu, istraživači su otkrili da se kod više od dve trećine vatrogasaca, oko 68 odsto, razvija rak, u poređenju sa oko 22 procenta obolelih u odnosu na opštu populaciju, bez obzira na rasu ili pol.

Istraživači su otkrili:
– Povećanje stope raka digestivnog, respiratornog, oralnog i mokraćnog sistema;
– Duplo više malignih slučajeva mezotelioma, najverovatnije zbog izloženosti azbestu, što se pokazalo neočekivanim;
– Neki karcinomi, kao što su rak prostate i bešike nađeni su u većim stopama nego što se očekivalo i to među mlađim vatrogasaca.

Dobijanje zvaničnog priznanja da je posao vatrogasca opasan

Sve ovo navelo je da pojedine države u SAD priznaju da je posao vatrogasca izuzetno opasan, ali ne samo zbog izloženosti vatri. Jedna od prvih država koja se zauzela da zaštiti vatrogasce, čiji je posao da budu u neprihvatljivo visokom riziku izloženosti kancerogenim materijalima, je Ohajo, gde se razmatra zakon kojim će se olakšati njihov položaj u vidu naknade štete nakon dijagnostikovanja raka.

Na osnovu ostalih analiza, sledeći najveći uzroci smrti vatrogasaca su stres, povrede na radu, srčani zastoj i iznenadna smrt. Osim ovih, vatrogasci su izloženi i brzoj vožnji kada se upute na mesto požara, tako da su česte i nesreće na drumu koje se završe fatalno. Imajući sve ovo u vidu, lako je zaključiti da je vatrogasac izuzetno opasno zanimanje.

Izvor: Naturalnews.com