LETI, LETI, LEPTIRIĆU…

Neke vrste insekata naseljavaju planetu toliko dugo da je nemoguće zamisliti današnji svet bez njih. Takvi su i leptiri, pa je zbog toga, a i zbog podizanja svesti o njihovom očuvanju, 28. maj označen za Svetski dan leptira. A neke od činjenica o ovim insektima su iznenađujuće.

svetski dan leptira

* Leptiri mogu da vide crvenu, žutu i zelenu boju.

* Oni mogu da lete brzinom od 20 kilometara na sat, ali ne mogu da lete ukoliko im temperatura tela nije iznad 30 stepeni Celzijusa.

Nabokov, zaljubljenik i velik poznavalac

* Do sad je otkriveno više od 24 hiljade  vrsta leptira. Pisac Vladimir Nabokov (autor LOLITE) je otkrio nekoliko vrsta leptira.

* Krila leptira su prozirna. Sastavljena su od proteina zvanog hitin koji je prekriven mrljama koje reflektuju različite boje. Kako leptiri stare, tako se mrlje gube i krila postaju prozirnija.

* Leptiri se hrane tečnom hranom, uglavnom nektarom. „Usta“ su im modifikovana tako da ne mogu da žvaću ali s lakoćom vade sok iz biljaka.

* Čulo ukusa se kod leptira nalazi na nogama, oni tako mogu da osete da li je biljka na koju su sleteli pogodna za ishranu ili za ležanje jaja.

Majstori zaštite

* S obzirom da su pri dnu lanca ishrane,  leptiri koriste razne taktike za preživljavanje. Neki leptiri koriste kamuflažu, dok neki iskazuju svoje jake boje kako bi uplašili predatore. Neki leptiri koji nisu otrovni imitiraju šare svojih otrovnih rođaka pa tim  izbegavaju predatore.

* Ornithoptera alexandrae je najveći leptir na svetu, a raspon njegovih krila dostiže i do 25 centimetara. Dok je najmanji leptir na svetu Brephidium exilis i raspon njegovih krila iznosi do 2,5 centimetra.

Izvor: portalmladi.com

Priredio: pf Velibor Mihić, veb autor