NOVAC JE KRUPNA STVAR KOJA LJUDE ČINI SITNIM

Iz obimnog opusa Vilijema Šekspira teško je izdvojiti sve njegove misli, odnosno da se na jednom mestu saberu svi citati iz Šekspirovih dela.

 

Da je ovaj najpoznatiji dramski pisac na svetu večita akademska opsesija, ilustruje podatak o delima napisanim o njemu. U katalogu Britanske biblioteke pod odrednicom „Šekspir“ nalazi se čak 13.858 bibliografskih jedinica.

vilijam šekspir

Ovom prilikom izdvojili smo najpoznatije i najdubokoumnije citate Šekspira, koji već vekovima odolevaju vremenu.

Slabosti, ime ti je žena!
Ko voli, tih je. Odzvanja samo prazna posuda.
Prijatelj mora podnositi slabosti svog prijatelja.
Ako nekoga mrzi mnogo ljudi, to mora da je dobar čovek.
Kada imaš sve, ne vidiš ništa, progledaš tek kada nemaš ništa.
Znamo šta jesmo, ali ne znamo šta bismo mogli biti.
Svet je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu.
Vera u radost gotovo je ista kao i sama radost.
Ne pokazuj sve što imaš, niti govori sve što znaš.
Grešiti je ljudski, praštati božanski, ali ja nisam Gospod.
Smem sve ono što dolikuje čoveku; ko sme više od toga, nije čovek.
Govornici nisu dobri radnici.
Izrazi svoju bol rečju! Bol koja ne progovori, guši srce dok ne pukne.
Najiskrenije su one suze koje lijemo sami nad sobom.
Prijatelj mora podnositi slabosti svog prijatelja.
Gde seješ ljubav, izraste radost.
Dobro otvori oči kad se ženiš, a posle ih zatvori!
Ljubav se rađa, živi i umire u očima.
Muzika je hrana ljubavi.
Ljubav ne gleda očima, već dušom; zato je krilati Amor na slikama slep.
Kada tuga dolazi, ona dolazi u mnoštvu.
Ništa nije samo po sebi ni dobro ni loše: zavisi samo šta o njemu mislimo.
Novac je krupna stvar koja ljude čini sitnim.
Jednako su bolesni oni koji previše jedu, kao i oni koji u oskudici gladuju.
Svet je onoliko zanimljiv koliko smo mi radoznali.
Ljudsko je telo park u kojem je volja glavni vrtlar.
Koliko bi očiju trebao imati čovek da opazi sreću koja ga okružuje?
Uzdisati nad prošlim jadom najsigurniji je način da se privuče novi.
Više volim ludost koja me raduje, nego iskustvo koje me rastužuje.
Ko silno ljubi, silan strah ga mori, a strah kad raste, jače ljubav gori!
Poslušaj svoju mudrost, a ne gnev!
Ženidba je prva glupost koju čovek učini kada postane zreo i razuman.
Ðavoljska zloba, ružnija je kod žene, nego kod samog đavola.
Uspeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže.
Nema goreg mraka od neznanja.
Mnoge ljude smatraju pametnima samo zato što ćute.
Ko nikuda ne putuje – ostaje prost.
Dobro i mudro za pokvarenjaka su ružni.
Ðubre zna samo za smrad.
Jaki razlozi čine jaka dela.
I đavo može citirati Sveto pismo za svoje potrebe.
Prazne tikve veću buku prave.

Priredio: Velibor Mihić, veb autor