NE BRINITE SE (Mt.6,32)

Briga je grehovna bolest, kaže sveti Teofan Zatvornik. On besmisao brige pravda činjenicom da nema razloga mučiti sebe ako se ceo svoj život preda Bogu u njegove ruke, od koga se očekuje svaki uspeh. „Ako je do truda – trudi se, ali nemoj da te mori zla briga“, kaže sveti Teofan Zatvornik.

besmisao brige

Ne brinite se (Mt.6,32).

Ali, kako onda da se živi? Treba da se jede, pije, odeva.

Međutim, Spasitelj ne govori: „Ne radite ništa“, nego – „Ne brinite se. Ne morite sebe brigom koja vas jede dan i noć i ne daje vam mira ni na tren“.

Takva briga je grehovna bolest.

Ona pokazuje da se čovek oslanja na sebe, i da je zaboravio na Boga, da je uzdanje na promisao Božiji izgubio i da sve u vezi sa sobom hoće da uredi jedino na osnovu svoga truda, da sve što mu treba hoće da dobije i da ga zatim očuva svojim sposobnostima. On se uhvatio srcem svojim za ono što ima, i misli da na njemu može počivati kao na čvrstoj osnovi. Ljubav prema imanju ga je vezala i on samo misli o tome kako da što više zgrne u svoje ruke.

Taj mamon je njemu zamenio Boga.

Ti, međutim, ako je do truda – trudi se, ali nemoj da te mori zla briga. Očekuj svaki uspeh od Boga i u Njegove ruke se predaj. Sve što doživiš primaj kao dar iz Gospodnje ruke i u čvrstoj nadi očekuj produženje Njegove milosti. Ako Bog hoće od sveg bogataševog imanja u jednoj minuti može da ne ostane ništa. Sve je prolazno kao prah.

Zar onda zbog toga mučiti sebe?

Ne brinite se!

(mamon – blago; novac; zemaljsko bogatstvo za kojim čovek žudi)